Валентин

Придюк Валентин Михайлович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент

Україна, 43018, м. Луцьк,

вул. Львівська, 75

E-mail: pred.mbf@gmail.com

+38 (0332) 74-61-31

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився у 1965  році, в с. Крупове Дубровицького району Рівненської області. У 1984 році закінчив Ровенський автотранспортний технікум, а у 1991 році закінчив Луцький індустріальний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Автомобілі і автомобільне господарство» та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

Із 01.09.1980р. був студентом денного відділення Ровенського автотранспортного техникуму, а 1984р. закінчив повний курс названого технікуму по спеціальності «Технічне обслуговування і ремонт автомобілів», та отримав кваліфікацію техніка-механіка. ЖТ-І №057190 від 19.06.1984р.

Навчався з 1986р. по 1991р. у Луцькому філіалі Львівського політехнічного інституту та Луцькому індустріальному інституті (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Автомобілі і автомобільне господарство», та отримав кваліфікацію інженера-механіка. НВ №894831 від 03.06.1991р.

Кандидат технічних наук з вересня 2012 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Національного університету «Львівська політехніка» зі спеціальності 05.22.02 – автомобілі та трактори на тему: «Покращення маневреності довгобазового автопоїзда-контейнеровоза».  ДК № 009208 від 26.09.2012р.

Вчене звання доцента кафедри автомобілів і транспортних технологій присвоєно у жовтні 2014 року. 12ДЦ 040106 від 31.10.2014р.

02.09.1991р. - 01.09.1992р. – викладач-стажист кафедри автомобілів Луцького індустріального інституту.

02.09.1992р. - 20.10.1994р. – асистент кафедри автомобілів Луцького індустріального інституту.

20.10.1994р. - 20.10.2012р. – старший викладач кафедри автомобілів Луцького індустріального інституту, Луцького державного технічного університету, Луцького національного технічного університету.

21.10.2012р. - нині – доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету.

15.09.1995р. - 31.12.2020р. – заступник декана машинобудівного факультету Луцького індустріального інституту, Луцького державного технічного університету, Луцького національного технічного університету.

– 08.01.2021р. - нині – заступник декана факультету транспорту та механічної інженерії Луцького національного технічного університету.

Дослідження криволінійного руху багатоланкових автопоїздів. Дослідження технологій та організації процесів перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Дослідження технологій та організації транспортних процесів вантажних та пасажирських перевезень на автомобільному транспорті.

Методичне забезпечення

2023

 1. Управління на автомобільному транспорті : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 27 Транспорт ОП «Автомобільний транспорт» спец. 274 Автомобільний транспорт усіх форм навч. / уклад.: В.М. Придюк, В.М. Дембіцький. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 57 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14454
 2. Управління на автомобільному транспорті : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 27 Транспорт ОП «Автомобільний транспорт» спец. 274 Автомобільний транспорт усіх форм навч. / уклад.: В.М. Придюк, В.М. Дембіцький. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 14 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14455
 3. Управління на автомобільному транспорті : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 27 Транспорт ОП «Автомобільний транспорт» спец. 274 Автомобільний транспорт усіх форм навч. / уклад.: В.М. Придюк, В.М. Дембіцький. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 18 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14456

2020

 1. Кваліфікаційні роботи бакалавра : метод. вказівки до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузь знань 27 Транспорт, спец. 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Грабовець, І.О. Павлова, В.М. Придюк, В.В. Стельмащук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 38 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6676

2019

 1. Пасажирські перевезення : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», галузь знань 27 Транспорт, спец. 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денної та заоч. форм навч. / уклад. В.М. Придюк – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 106 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5944
 2. Навчальні та кваліфікаційні роботи : метод. вказівки до оформлення навчальних та кваліфікаційних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освітньо-професійних програм: «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузь знань 27 Транспорт, спеціальностей: 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денної та заоч. форм навч. / уклад. В. М. Придюк, В. А. Кищун, В. М. Дембіцький, В. І. Павлюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 56 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6677
Статті Scopus

2024

 1. 1. Pustiulha, S., Samchuk, V., Holovachuk, I., Prydiuk, V., Klak, Y. Methodology for Selecting Optimal Routes for the Transportation of Dangerous Goods in Conditions of Risk Uncertainty // Transport and Telecommunication, 2024, 25(2), pp. 150–160 / URL: https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85191610976&origin=result…

2023

 1. Pustiulha, S., Samchuk, V., Samostian, V., Prydiuk, V., Dembitsky, V. Influence of the City Transport Route Network Discrete Model Geometrical Parameters on a Quality of a Passenger Traffic System Operation // Lecture Notes in Networks and Systems Volume 536 LNNS, Pages 740 – 751, 2023 International Conference on Smart Technologies in Urban Engineering / URL: https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85144202295&origin=result…

2022

 1. Pustiulha, S., Samchuk, V., Dembitsky, V., Samostian, V., Prydiuk, V. Construction of the geometrical models of a multiple-factor optimization of the technical and operating parameters of the trolleybuses with an autonomous move margin // Communications - Scientific Letters of the University of Žilina, 2022, 24(1), pp. B29–B40 / URL: https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85122454046&origin=result…

2020

 1. Pustiulha S., Holovachuk I., Samchuk V., Samostian V., Prydiuk V. Improvement of the technology of tribostate application of powder paints using fractal analysis of spray quality // Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2020, pp. 280-289 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067049913&origin=results…
Вітчизняні фахові наукові видання

2021

 1. Пустюльга С.І., Самчук В.П., Придюк В.М., Самостян В.Р. Дискретне (піксельне) представлення транспортної мережі міста для топологічної ідентифікації та фрактального аналізу її геометричних складових. Сучасні технології в машинобудуванні та на транспорті: Науковий журнал, Луцьк: ЛНТУ, 2021, Вип. 1(16). с.137-149. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/article/view/516
 2. Пустюльга С. І., Придюк В. М., Самостян В. Р., Самчук В. П. Розрахунок оптимального плану використання різних моделей тролейбусів на маршрутах міської транспортної мережі. Сучасні технології в машинобудуванні та на транспорті: Науковий журнал, Луцьк: ЛНТУ, 2021, Вип. 2(17). с.127-138 / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/article/view/642

2020

 1. Пустюльга С.І., Придюк В.М., Головачук І.П. Метод фрактальної оцінки показника накладання маршрутних схем для оптимізації міських пасажирських перевезень. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2020.–No1(14).–с. 124-135. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/issue/view/64/70

2019

 1. Кищун В.А., Пустюльга С.І., Самчук В.П., Дембіцький В.М., Придюк В.М. Формування класифікаційних ознак дорожніх легкових автомобілів / Науковий журнал. «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті» – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – Вип. №2(13). С23–29. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/article/view/84
 2. Пустюльга С.І., Придюк В.М., Самостян В.Р. Багатовимірна геометрична модель функціонування транспортного потоку на перевантаженій ділянці дорожньої мережі. Науковий журнал “Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті” – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. - Вип. 1(12). - С. 135-146. / URL: https://doi.org/10.36910/automash.v1i12.66