vitaliy.puts@lntu.edu.ua

Пуць Віталій Степанович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра галузевого машинобудування

Завідувач кафедри, Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра галузевого машинобудування

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент

Україна, 43018, м. Луцьк,

вул. Львівська, 75

+38 (0332) 74-61-01

E-mail: vitaliy.puts@lntu.edu.ua

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Науково-педагогічний шлях почав з вересня 2002 року. Працював на різних науково-педагогічних посадах: викладач стажист кафедри верстатів Луцького національного технічного університету, асистент, старший викладач, доцент кафедри машин легкої промисловості Машинобудівного факультету ЛНТУ, на даний час – завідувач кафедри галузевого машинобудування ЛНТУ, викладач спецдисциплін Технічного фахового коледжу ЛНТУ.

Є автором та співавтором восьми навчальних посібників, рекомендованих Вченою радою ЛНТУ, трьох монографій, понад 100 наукових та навчально-методичних видань, п’яти патентів на винаходи та корисні моделі.

1989 – 1994  рр. Володимир-Волинський сільськогосподарський технікум, спеціальність технік-механік з експлуатації машинно-тракторного парку в рільництві (диплом молодшого спеціаліста).

1994 – 1999 рр. Луцький індустріальний інститут (Луцький державний технічний університет), кваліфікація інженер-механік за спеціальністю «Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва» (диплом спеціаліста).

2019-2020 рр. Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність Лісове господарство (диплом магістра).

у 1999 році працював науковим співробітником наукового відділу Луцького державного технічного університету;

2002 – 2003 рр. – викладач-стажист кафедри верстатів Луцького державного технічного університету;

2003 по 2017 рр. – асистент, ст. викладач, доцент кафедри машин легкої промисловості Луцького національного технічного університету;

2017-2018 рр. – завідувач кафедри галузевого машинобудування Луцького національного технічного університету;

2018-2020 рр. – завідувач кафедри галузевого машинобудування та лісового господарства (2020 р. – кафедри галузевого машинобудування та легкої промисловості) Луцького національного технічного університету;

з 2008 р. по теперішній час – викладач спецдисциплін ВСП “Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету” за сумісництвом;

2016-2017 рр. – відповідальний секретар приймальної комісії, заступник відповідального секретаря приймальної комісії Луцького національного технічного університету;

з 2020 р. по теперішній час член Вченої ради Луцького національного технічного університету;

з 2021 р. – нині – завідувач кафедри галузевого машинобудування Луцького національного технічного університету

Дослідження роботи технологічних машин, покращення експлуатаційних властивостей машин та обладнання галузевого машинобудування, сучасні методи діагностики та ремонту електропобутової техніки, систем вентиляції та кондиціювання повітря

Статті Scopus

2023

 1. Nalobina O., Vasylchuk N., Bundza О., Holotiuk M., Puts V., Martyniuk, V. Reaper blade system for harvesting sunflowers. INMATEH - Agricultural Engineering. Vol. 69, No. 1, 2023, Pages 195-204. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200078621

2022

 1. Yaroshevich, N., Gursky, V., Puts, V., Yaroshevych, O., Martyniuk, V. On the dynamics of vibrational capture of rotation of an unbalanced rotor. Vibroengineering Procedia, 2022, 42, pp. 1–6 / URL: https://doi.org/10.21595/vp.2022.22413

2021

 1. Nalobina, O.O., Shymko, A., Bundza, O.Z., ...Puts, V.S., Shovkomyd, O. Theoretical analysis of strength resistance to displacement of improved digging working body of potatoe harvesting combine. INMATEH - Agricultural Engineering, 2021, 65(3), pp. 312–320. / URL: https://inmateh.eu/api/uploads/65-33-N444-Nalobina-Bundza53cd5e3d-5add-4104-a27…

2020

 1. Yaroshevich, N., Puts, V., Yaroshevich, T., Herasymchuk, O. Slow oscillations in systems with inertial vibration exciters. - Vibroengineering Procedia, 2020, 32, p. 20-25 / URL: https://www.jvejournals.com/article/21509

2019

 1. Holovenko, T., Kozel, V., Shovkomud, O., Puts, V., Nazarchuk, L. Innovative methodology and software for quality control of new bast raw material with oilseed flax.Vlakna a Textil. Vol. 26, Issue 2, 2019. Pages 18-24

2018

 1. Nalobina, O.O., Gerasymchuk, O.P., Puts, V.S., Martyniuk, V.L., Shovkomyd, O.V., Bundza О.Z. Holotiuk M.V., Serilko, D.L. Analytical investigation of the interaction of the sunflower stem with the lateral face of the reaper lifter. INMATEH - Agricultural Engineering. Vol. 55, Issue 2, 2018, Pages 171-180.
 2. Nalobina, O., Muravunets, Y., Gerasimchuk, A., Puts, V., Shovkomyd, A. Theoretical investigation of pressure distribution in a multi-typal transport unit. Acta Technologica Agriculturae. Vol. 21, Issue 3, 2018 Pages 119-123.

2017

 1. Nalobina О.O. Research of the dynamic model of the flax stems line arranging mechanism / Nalobina О.O., Gerasymchuk O.P., Puts V.S., Marchuk M.M. – INMATEH – agricultural engineering Journal Vol 53, no.3, December 2017. P. 51-56.
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Налобіна О. О., Голотюк М. В., Пуць В. С. Дослідження впливу ущільнення ґрунту на його основні характеристики. Сільськогосподарські машини. 2023. Вип. 49. С. 39 – 45. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal32/article/view/1017

2022

 1. Клименко О. Д., Муравинець Ю. В., Пуць В. С. Підвищення надійності зубчастих передач. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник наук. праць. 2022. Вип. 74. С. 140 – 144. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/998/947
 2. Пуць В.С., Мелесь П.П., Мартинюк В.Л., Шимко А.В. Робочий орган навантажувача для завантаження м’яких контейнерів. Сільськогосподарські машини. 2022. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal32/article/view/863

2021

 1. Налобіна О.О. Theoretical prerequisites for systematization of standard sizes of mini tractors (Теоретичні передумови систематизації типорозмірів міні-тракторів) / О.О. Налобіна, М.В. Голотюк, В.С. Пуць // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2021.– №1(16). – С. 18 – 22. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/article/view/503
 2. Пуць В.С. Дослідження техніко-економічних показників навантажувачів / В.С. Пуць, П.П. Мелесь // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2021.– №2(17). – С. 139 – 145. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/article/view/643

2020

 1. Ковальчук Н.П. Аналіз стану дендрофлори Волинської області / Н.П. Ковальчук, В.С. Пуць, В.О. Ольховський // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплекcів. Науковий журнал. – Харків: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2020. – №2. – С. 175-185. / URL: https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/3051
 2. Пустюльга С.І. Багатокритеріальна оптимізація розкрою плит ЛДСП для індивідуального меблевого виробництва / С.І. Пустюльга, В.С. Пуць, Ю.В. Клак // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2020.– №2 (15). – С. 106 – 117. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/article/view/398

2019

 1. Nalobina О. Investigation of dynamic processes in the propeller of minitractor / О. Nalobina, M. Holotiuk, О. Bundza, O. Herasymchuk, V. Puts’, O. Shovkomud, V. Martyniuk // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. – 2019. – № 1. – С. 14-21. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/issue/download/4/4