j.pundor@lntu.edu.ua

Пундор Юлія Олегівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра права

Доцент

ПУНДОР ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА

Кандидат юридичних наук, доцент

Україна, 43018, м. Луцьк,

вул. Львівська, 75

E-mail: j.pundor@lutsk-ntu.com.ua

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2010 році закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Правознавство».

Кандидат юридичних наук з грудня 2015 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту законодавства Верховної Ради України (м. Київ). ДК № 032056 .

Вчене звання доцента присвоєно 27.04.2023 р. АД № 012519

  • 2015 р. - асистент кафедри теорії та історії держави і права ВНЗ «Університет економіки та права КРОК», м. Київ;
  • 2018 р. – 2019 р.  – старший викладач кафедри права та фінансів Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк
  • 2019 р. – нині – доцент кафедри права Луцького національного технічного університету

Координаторка кейс-менеджерок з питань гендерно зумовленого та домашнього насильства у Луцькій міській територіальній громаді за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення

в межах наукової спеціальності 12.00.01 теорія та історія держави і права, а також адвокатура та адвокатська діяльність, адміністративне право, публічне адміністрування, діяльність міжнародних організацій, захист постраждалих від домашнього насильства, насильства за ознакою статі.

Вітчизняні фахові наукові видання

2023

  1. Ю.О. Пундор Про необхідність запобігання та протидії домашньому насильству в умовах воєнного стану // Часопис Київського університету права, 2023/2. – с. 117-120. / URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/870

2021

  1. KELBIA S., ZAKHARCHYN N., SAMILO A., KOVEINO Y., PUNDOR I., SHYSHKO V. THE RULE OF LAW AS A FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF THE FUNCTIONING OF THE LEGAL SYSTEM OF DEMOCRATIC COUNTRIES. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research, Vol. 11(2), Special Issue, XXI, 113-117. / URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110221/papers/A_19.pdf
  2. Visyn, V., Zemko, A., Hlamazda, P., Pundor, I., Кamardina, Yu., Fridmanska, V. Conseptual Principles Of Law In The Context OF The Development OF The Theory Of State And Law. «Концептуальні принципи права в контексті розвитку теорії держави та права». AD ALTA: Journal of interdisciplinary research, Vol. 11(2), Special Issue, XX, 25-29 / URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110220/papers/A_04.pdf
  3. Земко А.М., Пундор Ю.О. Про виникнення нових галузей в системі права України. Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2021. 12(2). Ст. 6-12.

2020

  1. Пундор Ю. Про актуальні зміни в системі міністерств України /Ю. Пундор // Юридичний бюлетень. – Випуск 13. – Херсон, 2020. – С. 152-159.