Оксана Речун

Речун Оксана Юріївна

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Речун Оксана Юріївна, народилася 25 вересня 1978 року у м. Ковель в сім’ї робітників. Громадянка України.
У 1996 р. вступила до Луцького державного технічного університету, у 2001 році отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Машини і технологія пакування». У 2004 році отримала диплом за спеціальністю «Фінанси».
У 2011 р. у спеціалізованій вченій раді К 32.075.03 Луцького національного технічного університету захистила дисертацію на тему «Удосконалення територіальної організації роздрібної торговельної мережі регіонів України» 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і
регіональна економіка (ДК №004141). У 2012 р. отримала атестат доцента кафедри товарознавство та експертизи в митній справі (12ДЦ№032487, рішення Атестаційної колегії від 26.10.2012 р., протокол 6-02D).
З 01.09.2009 р. працювала в штаті кафедри товарознавства та експертизи в митній справі на посаді асистента, з 01.05.2011 р. – на посаді старшого викладача, а з 01.09.2011 р. – на посаді доцента.
Стаж роботи в Луцькому національному технічному університеті становить 22 роки.
Протягом роботи у Луцькому технічному національному університеті неоднаразово була нагороджена грамотами, відмічена подяками.
Одружена, виховую доньку.

У 2001 році закінчила Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Машини і технологія пакування». У 2004 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Фінанси».

Кандидат економічних наук з січня 2011 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка захистила у спеціалізованій вченій раді К 32.075.03 Луцького національного технічного університету (ДК № 04141).

Вчене звання доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі присвоєно у жовтні 2012 року (12ДЦ№032487).

- 2007 р. - 2011 р. асистент, старший викладач кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету;

- 2011 р. -  нині доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету.

Дослідження процесів територіальної організації роздрібної торговельної мережі, дослідження ролі тари та паковань у зберіганні якісних показників товарів.

Монографія

2024

 1. Dell’Anna, M.M., Tkachuk, V., Rechun, O., Golodyuk, G. (2024). The Use of Biocomponents and Additives to Improve the Quality and Safety of Diesel Fuels. In: Boichenko, S., Zaporozhets, A., Yakovlieva, A., Shkilniuk, I. (eds) Modern Technologies in Energy and Transport. Studies in Systems, Decision and Control, vol 510. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-44351-0_10

2023

 1. Audit aspects of the It-infrastructure of the modern company. Methods of improving the economy, tourism and management: collective monograph / Andrushchak I., Chudovets V., Rechun O. etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2023. 603 р. / URL: https://isg-konf.com/methods-of-improving-the-economy-tourism-and-management/.
 2. Ensuring information security basic comonents of acces control. Prospective directions of scientific research in engineering and agriculture: collective monograph / Martsenyuk V., Sverstyuk A., Andrushchak I., Matviiv Y., Rechun O. etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2023. 464 р. / URL: https://isg-konf.com/prospective-directions-of-scientific-research-in-engineeri…
Навчальний посібник

2023

 1. Ідентифікація та митні формальності при переміщенні товарів [текст]: навчальний посібник / За заг.ред О.В. Пахолюк та О.І. Передрій. – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – 306 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk?field_avtor_posibniki_target_id=&field_nazv…

2021

 1. Основи технічної документації : Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей / Речун О.Ю. Терлецький Т.В., Кайдик О.Л., Ткачук А.А. під заг. ред. Терлецького Т.В. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 126 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-12/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0…
Статті Scopus

2024

 1. Dell’Anna, M.M., Tkachuk, V., Rechun, O., Golodyuk, G. (2024). The Use of Biocomponents and Additives to Improve the Quality and Safety of Diesel Fuels. In: Boichenko, S., Zaporozhets, A., Yakovlieva, A., Shkilniuk, I. (eds) Modern Technologies in Energy and Transport. Studies in Systems, Decision and Control, vol 510. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-44351-0_10

2023

 1. Мerezhko, N., Komakha, V., Komakha, O., Tkachuk, V., Rechun, O. (2022). Protection of Paper Surface from Water Wetting by Two-Layer Siloxane (TEOS/PEHS) Coating. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Rauch, E., Peraković, D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing V. DSMIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06025-0_45

2021

 1. Merezhko N., Tkachuk V., Komakha V., Rechun O., Kovalska L. OPTIMIZATION OF DIESEL FUEL COMPOSITION WITH BIO-COMPONENT AND FUNCTIONAL ADDITIVES. In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2021. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-77823-1_35

2020

 1. Merezhko N., Tkachuk V., Rechun О., Zolotariova O., Romanchuk V. Influence of high-octane bioadditives on physical and chemical properties of low-octane gasoline. In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2020. P. 367-376 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50491-5_35

2019

 1. Merezhko, N., Tkachuk, V., Rechun, O., Zagoruiko, V., Priadko, O. (2020). Infrared Spectroscopy of Gasolines with Addition of Ethanol. In: Tonkonogyi, V., et al. Advanced Manufacturing Processes. InterPartner 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham / URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-40724-7_45
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Голодюк Г., Речун О. Особливості технічного регулювання митного переміщення зрізаних квітів в Україні та ЄС. Товарознавчий вісник. 2023. 1(16), 129-140. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-11
 2. Марценюк , В., Сверстюк, А., Андрущак, І., Речун, О. Компоненти і ключові особливості аналізу симетричних криптосхем. Компютерно-інтрегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2023. (50), 65-70. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-50-09

2022

 1. Речун О.Ю., Ткачук В.В. Використання біорозкладних полімерів та антимікробних пакувальних матеріалів у пакуванні харчових продуктів. Товарознавчий вісник. 2022. 1(15), 274-285. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-24

2021

 1. Речун О., Передрій О. Активне та розумне паковання харчових продуктів. Товарознавчий вісник. 2021. 1(14), 65-77. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-7
Тези доповідей

2024

 1. Речун О.Ю., Єрмолович М.О., Ковальчук В.О. Особливості сучасного митного регулювання в Україні. The 3rd International scientific and practical conference “Technologies in education in schools and universities” (January 23 - 26, 2024) Athens, Greece. International Science Group. 2024. Р. 67-69. / URL: https://isg-konf.com/technologies-in-education-in-schools-and-universities/

2023

 1. Речун О.Ю., Токарчук Ю.В. Актуальність міжнародної логістики та інноваційних засобів перевезення. Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд : матеріали міжнародної науково-практичної конференції : у 3 т. Том 3. Дніпро (03.11.2023р.) : Університет митної справи та фінансів, 2023. С. 371-373. / URL: https://drive.google.com/file/d/1JEG4IPGzqAcDAI1kyZ2XxE53f8FV01DQ/view
 2. Речун О.Ю., Возний С.В. Особливості здійснення міжнародної логістики. Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд : матеріали міжнародної науково-практичної конференції : у 3 т. Том 3. Дніпро (03.11.2023р.) : Університет митної справи та фінансів, 2023. С. 369-371. / URL: https://drive.google.com/file/d/1JEG4IPGzqAcDAI1kyZ2XxE53f8FV01DQ/view
 3. Ярошевич Т.С., Речун О.Ю. Аналіз сучасних методів упакування ягідної продукції. Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору : матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма), Полтава, 21 березня 2023 року. Полтавський державний аграрний університет. Навчально-науковий інститут економіки, управлянні, права та
  інформаційних технологій. Полтава, 2023. С. 406-410.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1olxZ1ege-x6z7KFmqWyvUxUIGGBO2s9K/view?usp=shar…
 4. Горпиніч Т.А., Речун О.Ю. Система управління якістю продукції і послуг. Якість та безпечність товарів : матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 28 квітня 2023 року / за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Ткачук. Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2023. С. 71-72. / URL: https://drive.google.com/file/d/1rADR7tuZmsrwRRmnqYIV_ynN9AXXu6kr/view
 5. Речун О.Ю., Єрмолович М.О., Зейко С.В. Особливості обліку транзитних вантажів в Україні. Якість та безпечність товарів : матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 28 квітня 2023 року / за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Ткачук. Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2023. С. 206-208. / URL: https://drive.google.com/file/d/1rADR7tuZmsrwRRmnqYIV_ynN9AXXu6kr/view
 6. Ткачук В.В., Речун Ю., Мельнік Ю.В. Стан протидії порушення митних правил Київською митницею. Якість та безпечність товарів : матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 28 квітня 2023 року / за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Ткачук. Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2023. С. 212-213. / URL: https://drive.google.com/file/d/1rADR7tuZmsrwRRmnqYIV_ynN9AXXu6kr/view
 7. Andrushchak I., Rechun O. Feature and analysis of efficient data management threat intelligenc. Trends, theories and ways of improving science : the 8th International scientific and practical conference. February 28 – March 03, 2023. Madrid, Spain. International Science Group. 2023. Р 477-481. / URL: https://isg-konf.com/trends-theories-and-ways-of-improving-science/
 8. Речун О. Ю., Смаль Б. І. Сутність, аналіз, та напрямки розвитку роздрібної торгівлі. Digital transformation and technologies for the sustainable development all branches of modern education, science and practice. International scientific and practical conference. January 26, 2023 / Edited by I. Zuchowski, Z. Sharlovych, O. Mandych / International Academy Applied Sciences in Lomzа (Poland) - State Biotechnological University (Ukraine). – Publishing house: MANS w Łomży, Lomza, Poland, 2023.Р. 175-178 / URL: https://mans.edu.pl/fcp/iOEUfFzs9BjEkLTg1Y1BSe0N_YAVTHwIIOgIaTAIABCRvRQMEOjBBaH…

2022

 1. Речун О.Ю., Ткачук В.В., Мельнік Ю.В. Пластикова упаковка необхідність чи шкода? Якість та безпечність товарів : матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 13 травня 2022 року / за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Ткачук. Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2022. С. 62-64. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1XXRcIByN_07uVd1jC4IMfbQg-rb1kNvZ
 2. Колеснікова А.А., Речун О.Ю. Особливості переміщення товарів через митний кордон України. Якість та безпечність товарів : матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 13 травня 2022 року / за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Ткачук. Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2022. С. 191-195. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1XXRcIByN_07uVd1jC4IMfbQg-rb1kNvZ
 3. Речун О.Ю. Перспективи впровадження зарубіжного досвіду реалізації митної справив Україні. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки та бізнесу». 10-11 листопада 2022 р. К.: НАУ, 2022. С 132-133. / URL: https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1n42BJDi4PMfnhbt_Y3ZDKISLcGiy9DJR