rom

Решетило Олександр Миколайович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Доцент

Решетило Олександр Миколайович

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1990 році закінчив Ковельський машинобудівний технікум за спеціальністю
«Сільськогосподарські машини». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 28

лютого 1990 року йому присвоєно кваліфікацію «технік-механік» (диплом з відзнакою НТ-
1 No 126785).

У 1995 році закінчив повний курс навчання в Луцькому індустріальному інституті за
спеціальністю «Сільськогосподарські машини». Рішенням Державної екзаменаційної
комісії від 1 червня 1995 року йому присвоєно кваліфікацію «інженер-механік» (диплом з
відзнакою ЛЗ No 001522).
В 2005 році ним була захищена дисертація та присуджений науковий ступінь
кандидата технічних наук (рішенням спеціалізованої вченої ради Вінницького державного
аграрного університету Міністерства аграрної політики України, диплом кандидата наук
ДК No 022375, Київ 9 березня 2006 року).
Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2008
року присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизованого управління виробничими
процесами (атестат доцента 12ДЦ No 019151).

У 1990 році закінчив повний курс навчання у Ковельському машинобудівному технікумі за спеціальністю «Сільськогосподарські машини». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 2 березня 1990 року йому присвоєно кваліфікацію техніка-механіка (диплом НТ-І № 126785). У 1995 році закінчив повний курс навчання у Луцькому індустріальному інституті за спеціальністю «Сільськогосподарські машини». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 30 червня 1995 року йому присвоєно кваліфікацію інженера-механіка (диплом ЛЗ № 001522).

У 2016 році отримав другу вищу освіту у ЛНТУ зі спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» та отримав кваліфікацію інженера з автоматизованого управління технологічними процесами (диплом С16 № 051938).

 

 

– 1998 р. - 2002 р. – завідувач лабораторіями кафедри автоматизованого управління
виробничими процесами Луцького державного технічного університету
– 2002 р. - 2006 р. – асистент кафедри автоматизованого управління виробничими
процесами Луцького державного технічного університету
– 2006 р. - 2020 р. – старший викладач, доцент кафедри автоматизованого управління
виробничими процесами Луцького державного технічного університету
– 2020 р. – 2021 р. – завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих
технологій Луцького національного технічного університету
– 2021 р. – нині – доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Луцького національного технічного університету.

Програмування, комп’ютерно-інтегровані технології, визначення
геометричних параметрів об’єктів в режимі реального часу, електронні та інтелектуальні
системи автомобіля.