o.romaniuk@lntu.edu.ua

Романюк Ольга Василівна

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра архітектури та дизайну

Асистент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра архітектури та дизайну

Асистент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 15 липня 1976 року в місті Володимирі-Волинському Волинської області. У 1995 році закінчила Вище професійне училище декоративно-прикладного мистецтва № 15 міста Бобруйськ Білорусія за спеціальністю «Художник розпису по дереву. Інкрустатор». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 1995 року їй присвоєно професію «Художник розпису по дереву. Інкрустатор» (диплом Д № 039864).

У 2001 році закінчила повний курс навчання та здобула повну вищу освіту у Луцькому державному технічному університеті за спеціальністю 8.020210 «Дизайн». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 30 червня 2001 року їй присвоєно кваліфікацію магістра дизайну (диплом  ВС № 15054926).

У вересні 2001 року за наказом була призначена на посаду асистента кафедри дизайну Луцькому державному технічному університеті. З 2002 по 2005 рік навчалась в аспірантурі у Харківської державної академії дизайну і мистецтв (свідоцтво № 6).

Вища освіта. Кваліфікація магістр дизайну.

- 2001р. – 2002р. – працювала асистентом кафедри дизайну Луцького державного технічного університету

- 2002р. – 2005р. - проходила навчання в аспірантурі кафедри дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв

- 2005р. – і нині – асистент кафедри архітектури та дизайну Луцького національного технічного університету.

інноваційні тенденції розвитку графічного дизайну та дизайну предметно-просторового середовища; національні особливості в дизайні.

Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Скляренко Н. В., Романюк О. В., Колосніченко М. В. Аромат як засіб візуалізації художньо-образної концепції в дизайні поліграфічних видань. Теорія та практика дизайну. Культура і мистецтво. К.: НАУ, 2024. Вип. 1(31). C. 185–191. doi: https://doi.org/10.32782/2415-8151.2024.31.21 / URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design/article/view/18411

2023

 1. Скляренко Н., Романюк О. Концепція тактильності у дизайні динамічних візуальних комунікацій. Актуальнi питання гуманiтарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельве». Вип. 69, том 3, 2023 С. 58-64. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/69-3-8 / URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/69_2023/part_3/8.pdf

2022

 1. Скляренко Н., Романюк О., Колосніченко М. Сторітелінг у дизайні візуальних комунікацій: методи побудови динамічного сюжету. Актуальнi питання гуманiтарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельве Вип 54, том 2, 2022 С. 102-108. / URL: https://doi.org/10.24919/2308-4863/54-2-15
Тези доповідей

2023

 1. СКЛЯРЕНКО Наталія, КОЛОСНІЧЕНКО Марина, РОМАНЮК Ольга. ПРОЄКТНІ НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ ЗВУКУ У ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 27 квітня 2023 року: у 2 томах. Київ: КНУТД, 2023. Том 1. С. 104-107 / URL: http://designconference.knutd.edu.ua/
 2. Скляренко Н.В., Романюк О.В. ФЕНОМЕН СИНЕСТЕЗІЇ В ДИЗАЙНІ ДИНАМІЧНИХ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ. Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного
  мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний
  аспекти : матеріали VІII Міжнародної науково-практичої конференції
  (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16–18 червня 2023 року) ;
  Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів – Торунь :
  Liha-Pres, 2023. С.323-326 / URL: https://doi.org/10.36059/978-966-397-317-3-92
 3. ПУШКАРНА Софія, РОМАНЮК Ольга. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ ДИЗАЙНУ КОМІКСУ РІЗНИХ КРАЇН. VIІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ В ДИЗАЙНІ», ЛНТУ 2023 р. С. 104-107 / URL: https://drive.google.com/drive/folders/11Bp5Y2JQ1OIu11MTrlm7YBH3AK7yRIxt

2022

 1. Skliarenko N., Romaniuk O. Visual and tactile communication “hot and cold” in design practice. Grail of Science. 18-19 (Sep. 2022), 414–416. / URL: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.26.08.2022.