n.rud@lutsk-ntu.com.ua

Рудь Надія Терентіївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилась 4 червня 1947 року в с. Кунів Ізяславського району Хмельницької області в сім'ї службовців. В 1965 році закінчила Славутську школу-інтернат з золотою медаллю.В 1966 рпоці поступила на навчання в Томський політехнічний інститут, який закінчила в 1971 році з відзнакою. В 1968 році вийщла заміж за Рудя Віктора Дмитровича. З 1971 року по 1985 рік працювала в Томському політехнічному інституті: інженером, навчання в аспірантурі, молодшим науковим співробітником, асистентом кафедри економіки. В 1981 році захистила кандидатську дисертацію з аналітичної хімії. З 1981 року працювала асистентом на кафедрі економіки Томського політехнічного інституту. В 1985 році переїхала в м. Луцьк за запрошенням Луцького філіалу Львівського політехнічного інститутуту. Працювала асистентом, доцентом, в даний час - професор кафедри економіки ЛНТУ. В 2010 році захистила докторську дисертацію з економіки.

Рудь Н.Т. у 1971 році закінчила Томський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія електрохімічних виробництв».

Кандидатську дисертацію зі спеціальності «Аналітична хімія» захистила у 1981 році у спеціалізованій вченій Уральського політехнічного інституту імені С.М. Кірова (протокол №7 від 12 жовтня 1981 року), диплом ХМ №009004. Кандидат хімічних наук з 24 лютого 1982 року.

Вчене звання доцента кафедри економіки і організації машинобудування і приладобудування присвоєно у січні1991 року. Номер атестату ДЦ № 029715.

Докторську дисертацію захистила у травні 2012 року в Луцькому національному технічному університеті на тему: «Інфраструктурне забезпечення інноваційних процесів у регіонах» зі спеціальності 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» у спеціалізованій раді Д 32.075.03 у Луцькому НТУ.

Доктор економічних наук з вересня 2012 року. Номер диплома ДД № 001084 від 26 вересня 2012 року. Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 січня 2014 року присвоєно вчене звання професора кафедри прикладної статистики та економіки праці, диплом 12ПР №009111.

11.01.1973р. – 26.03.1974р. асистент кафедри технологій неорганічних речовин та електрохімічних виробництв Томського політехнічного інституту;

01.09.1981р. – 04.11.1985р. – асистент, старший викладач кафедри економіки промисловості та організації підприємств Томського політехнічного інституту;

05.11.1985р. – 30.01.1994р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри сільськогосподарських машин Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту;

31.01.1994р. – 29.01.1999р.доцент кафедри економіки та управління виробництвом Луцького індустріального інституту;

30.01.1999р. – 31.08.2007р.доцент кафедри економіки та підприємництва Луцького державного технічного університету;

01.09.2007р. – 28.11.2012р. доцент кафедри прикладної статистики та економіки праці Луцького національного технічного університету;

29.11.2012р. по теперішній часпрофесор кафедри прикладної статистики та економіки праці, професор кафедри економіки Луцького національного технічного університету.

формування регіональних інноваційних систем; регіональна політика інноваційного розвитку; інфраструктурне забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів України; механізм кластеризації інноваційної економіки; оцінювання інноваційного потенціалу регіону, підприємства, особистості; оцінювання інноваційних ризиків; оцінювання ефективності і ризику інвестиційних та інноваційних проєктів.

Статті Web of Science

2022

  1. Shubalyi, O., Liashenko, O., Rud, N., Shubala, I., Mylko, I., Mykhalchynets, N. Economic activity of the rural population of Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2022. Vol. 22(4). Pp. 677-684.
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

  1. Рудь Н.Т. Інфраструктурний фактор розвитку регіональної інноваційної системи. Економічні науки: «Регіональна економіка». Випуск 20 (79). Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. С. 186–199.
  2. Рудь Н.Т., Шубала І.В. Економіка праці: Фактор часу та ефективність його використання. Економічний форум. 2023. № 3. С. 29–39 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-3-4

2022

  1. Рудь Н.Т. Інноваційний розвиток регіону: управління людським капіталом. Економічні науки: [зб. наук. пр.]. «Регіональна економіка». Випуск 19(75). Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 225–235. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-27