pasha_by_volia

Саварин Павло Вікторович

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цифрових освітніх технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цифрових освітніх технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2011 році закінчив Луцький національний технічний університет, спеціальність за дипломом «Професійне навчання. Компʼютерні технології в управлінні та навчанні».

Кандидат педагогічних наук з 26 червня 2017 року. Дисертацію захищено на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

15.09.2011 р. – 01.09.2013 р. – учбовий майстер кафедри комп’ютерних технологій професійної освіти;

02.09.2013 р. – 31.10.2017 р. – асистент кафедри комп’ютерних технологій;

01.11.2017 р. – 31.01.2019 р. – старший викладач кафедри комп’ютерних технологій;

01.02.2019 р. – 07.01.2021 р. – доцент кафедри компʼютерних технологій та професійної освіти;

01.08.2021 р. – до тепер – доцент кафедри цифрових освітніх технологій.

15.01.2023 р. – до тепер – в.о. керівника сектора дистанційної освіти та веб-технологій.

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи «Особливості впровадження інформаційних технологій у навчальний процес». Номер державної реєстрації: 0121U108206 (2021–2024).

Відповідальний виконавець проєкту грантової програми EU Erasmus+KA2 CBHE «Центри сертифікації вчителів: інноваційні підходи до викладання досконалості / UTTERLY» (2023).

Цифрові освітні технології, медіа та веб-технології, людино-комп’ютерна взаємодія.

Автореферат дисертацій

2017

 1. Автореферет дисертації Саварина Павла Вікторовича на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / URL: http://eprints.zu.edu.ua/24373/1/avt_Savarin.pdf
Дисертація

2017

 1. Дисертація Саварина Павла Вікторовича на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / URL: http://eprints.zu.edu.ua/24374/1/dys_Savarin.pdf
Монографія

2018

 1. Media Technologies in Education, Science and Production: / I. Andrushchak, O. Demyanchuk, P. Savaryn, A. Yashchuk – Lutsk: Information and Publishing Department of Lutsk NTU, 2018. – 184 p.
Навчальний посібник

2023

 1. Професійна освіта (цифрові технології): магістерський курс / О.І.Гулай, О.Г.Герасимчук, В.В.Кабак, В.П.Саварин, О.Г.Сушик; за заг. ред. О .І. Гулай. Луцьк : ЛНТУ, 2023.

2016

 1. Застосування медіатехнологій викладачами технічних дисциплін у професійній діяльності : навч. посіб. [для студ., магістр., аспір. та пед. і наук.-педагог. працівн. вищих навч. закладів України] / О. Н. Дем'янчук, П. В. Саварин. – Луцьк : Ред.-вид. відділ Луцького НТУ, 2016. – 204 с.
Електронний посібник

2022

 1. Комп’ютерні системи та мережі: електронний навчальний посібник / уклад. П. Саварин,– Луцьк: ЛНТУ, 2022. – Протокол №7 від «24» травня 2022 р.

2017

 1. Організація баз даних і знань: електронний навчальний посібник / уклад. П. В. Саварин, М. І. Лепкий – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – Протокол №10 від «20» червня 2017 р.

2016

 1. Адміністрування комп’ютерних систем та мереж [Електронний ресурс]: електронний навчальний посібник / уклад. П. В. Саварин – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – Протокол №10 від «22» травня 2016 р.
Статті Scopus

2023

 1. Polishchuk, M., Grinyuk, S., Kostiuchko, S., Tkachuk, A., & Savaryn, P. (2023). TESLA SWITCH OF 4 BATTERIES BASED ON THE ARDUINO UNO BOARD. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 13(3), 111-116. / URL: https://doi.org/10.35784/iapgos.4051
 2. Numerical Evaluation of the Properties of Highly Efficient Titanium Porous Materials / Oleksandr Povstyanoy; Nataliya Imbirovich; Rostyslav Redko; Olha Redko; Pavlo Savaryn // Advanced Manufacturing Processes V Selected Papers from the 5th Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes (InterPartner-2023), September 5-8, 2023, Odessa, Ukraine. – pp 307-317. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-42778-7_28

2022

 1. P. Savaryn, V. Strekha, M. Brych, L. Brych, V. Kabak and M. Polishchuk, «The Original Method of Controlling a Computer Using Distance Sensors», 2022 IEEE 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2022, pp. 683-688. / URL: https://doi.org/10.1109/TCSET55632.2022.9767011
Статті Web of Science

2016

 1. Особистісно-орієнтована система підготовки фахівців технічного профілю з використанням медіатехнологій [Eлектронний ресурс] / Павло Вікторович Саварин // Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання». / URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v46i2
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Саварин, П., Редько, О., Редько, Р., & Великий, О. (2024). ЛЮДИНО-КОМП’ЮТЕРНА ВЗАЄМОДІЯ НА ОСНОВІ ARDUINO. Automation of Technological and Business Processes, 15(4), 98-105. / URL: https://doi.org/10.15673/atbp.v15i4.2724

2022

 1. Методи Webhooks та Long Polling для розміщення Telegram-бота / М.М. Поліщук, П.В. Саварин, С.Ю. Фуркало // Науковий журнал: «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» – Луцьк: Відділ іміджу та промоції ЛНТУ – Вип. 49. – 2022. – С. 86–93. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-49-13

2019

 1. Розробка програмно-апаратного забезпечення для створення GSM GPS-трекера. / М.М. Поліщук, П.В. Саварин, Т.С. Олещук, Б.І. Марчук // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Редакційно-інформаційний відділ Луцького НТУ – 2019. – №35. – С. 60–68. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/5
 2. Перспективи сенсорної взаємодії людино-машинних інтерфейсів. / П.В. Саварин, А. А. Ящук, М.М. Поліщук, О.А. Великий // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Редакційно-інформаційний відділ Луцького НТУ – 2019. – №35. – С. 68–74. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/5