n.savchuk@lutsk-ntu.com.ua

Савчук Надія Антонівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1986 році закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки (нині – Волинський національний університет імені Лесі Українки) за спеціальністю „Російська мова і література”.

У 1994 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки
за спеціальністю „Практична психологія в системі освіти”.

У 2022 році закінчила ПВНЗ Академія рекреаційних технологій і праваза спеціальністю 227 „Фізична терапія, ерготерапія”.

Кандидат психологічних наук з грудня 2005 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.453.02 Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України (м. Київ). ДК № 031547. Тема кандидатської дисертації „Психолого-педагогічні умови корекції особистісних дисгармоній вчителів загальноосвітніх шкіл”.

Вчене звання доцента кафедри педагогіки вищої школи присвоєно у червні 2018 року. АД 001209.

1. ЛПІ ім. Л. Українки, МВ №998840 1986 р., спец.„Російська мова і література”, кваліфікація «вчитель російської мови і літератури»

2. ВДУ ім. Л. Українки, ДСК №004480 1995р.

 „Практична психологія в системі освіти”, кваліфікація «психолог-практик»

3. ПВНЗ „Академія рекреаційних технологій і права” М22 024927 2022 р.

 227 „Фізична терапія, ерготерапія”.

Кваліфікація – фізичний терапевт

Кандидат психологічних наук 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

ДК №31547 2005р.

Доцент кафедри педагогіки вищої школи

АД №001209 2018р

Коло наукових інтересів:

у межах спеціальності  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; в межах забезпечення освітнього процесу за ОП 053 Психологія та ОПП 011 Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта) 

Інноваційна професійна діяльність, психологія, інклюзивна освіта, психологічне здоров’я особистості, психологія емоційного інтелекту, психологія спілкування, психологічне консультування,  розвиток особистості з особливими освітніми потребами, корекційна педагогіка і психологія, психологія сімейних стосунків

Автор більше 80 наукових праць

Статті Scopus

2023

 1. Mialkovska, L., Cherneta, S., Sushyk, I., Martyniuk, Ya., Maiboroda, O., Savchuk, N. Information, Digital, and Socio-Psychological Technologies in the Training of Specialists in the Social Spher. Studies in Media and Communication, 2023, 11(7), pp. 297- 312. / URL: https://doi.org/10.11114/smc.v11i7.6502
Статті Web of Science

2023

 1. L. Mialkovska, R. Redchuk, I. Sushyk, Y. Martyniuk, N. Savchuk, O. Maiboroda. Social Management and Digital Communications as Important Components of Modern Higher Education. Cadernos educacao tecnologia e sociedade. Vol. 16 № 1 (2023) рр. 143-152.
  / URL: https://brajets.com/index.php/brajets/article/view/1181
 2. Iryna Kurash, Natalia Babenko, Oksana Maiboroda, Anna Kaminska, Nadiia Savchuk. Post-traumatic stress disorder in military personnel: timely diagnosis and overcoming methods. AD ALTA Journal of Interdisciplinarny Research (13/02-XXXVI. P.11-16 / URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130236/papers/A_02.pdf

2018

 1. Савчук Н.А., Хомік О.М., Ковальчук О.М., Томащук О.Г. Сервіс Сisco WebЕx Meeting Сenter як інтерактивний засіб навчання студентів з обмеженими можливостями . Інформаційні технології і засоби навчання. – 2018. - Том 65. - № 3. С. 223-235. / URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/94
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Жук О., Савчук Н., Гапончук О. Роль соціальних комунікацій у формуванні стереотипів поведінки та мислення. Перспективи та інновації науки. (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). Випуск № 12(30) 2023. С. 646-658 / URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/5952/5985
 2. Савчук Н.А., Хомік О.М., Ковальчук О.М. Емпіричне вивчення прояву психічних станів у здобувачів вищої освіти. Журнал сучасної психології. № 3. 2023. С. 38-47. / URL: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/psych/issue/view/185

2021

 1. Савчук Н.А., Гарасюк Д.М., Хомік О.М. Теоретичні основи педагогічної комунікації як професійної діяльності викладача в інклюзивному освітньому середовищі. Педагогічні науки: теорія та практика. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 3 (39). С. 142-149. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-01/pedagogics.journalsofznu.zp…
 2. Савчук Н., Хомік О. Ефективність електронних освітніх ресурсів для реалізації дистанційного навчання студентів з особливими освітніми потребами (на прикладі Lms Moodle та Microsoft Teams). Освітологічний дискурс. 2021.Том 34. № 4. С. 173-195. / URL: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/37

2020

 1. Савчук Н., Стасюк Л. Збереження професійного здоров’я як спосіб адаптації у педагогічній діяльності. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. 4 (408). – Луцьк, 2020. – С. 145-150. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-06/%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0…
Зарубіжні наукові видання

2019

 1. Kovalchuk Oksana, Tomaschuk Olena, Savchuk Nadiia, Chomik Oksana. Use of the Cisco Collaboration Meeting Rooms at collaborative educational process of higher school in Ukraine. East European Scientific Journal. - Warsaw, Poland, 2019. – #10(50), part 6. – Pages 62-68. / URL: https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_1050_oct_2019_part_6.pdf