l.savosh@lntu.edu.ua

Савош Лариса Вікторівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 16 квітня 1971 року. Закінчила школу у 1988 році. Вступила до Львівського державного університету ім. Івана Франка, який закінчила у 1993 році. Вступила до аспірантури Луцького індустріального інституту, яку закінчила у 1997 році. У 1999 році захистили дисертацію у Львівському державному аграрному університеті та отримала наукову ступінь кандидата економічних наукУ 2021 році отримала звання доцента кафедри обліку і аудиту. З 1993 року і дотепер працюю у Луцькому національному технічному університеті.

За цей час видано 9 навчальних посібників та 11 монографій. Опубліковано більше 180 наукових публікацій, з яких: 86 статей опубліковано у фахових виданнях (з яких 27  - в журналах, що входять до науково-метричних баз даних, в т.ч. 6 статей у журналі, що входить до бази SCOPUS та WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION), більше 100 тез та матеріалів наукових конференцій, в тому числі: 20 – публікацій за кордоном. Видано більше 60 методичних розробок до проведення лекційних, практичних занять, виконання самостійної роботи студентами, курсових проектів; 8 електронних навчальних посібників.

Член редакційної колегії іноземного наукового видання Rocznik Bezpieczenstwa Miedzynarodowego Dolnoslaskiej Szkoly Wyzszej. Wroclaw, Polska (входить до міжнародних баз індексування  CEEOL, CEJSH, EBSCO, ERIH Plus) та наукового фахового журналу «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону», який видається Прикарпатським національним університетом ім.В Стефаника (входить до переліку наукових фахових видань України).

Член організаційного комітету 4 міжнародних конференцій і семінарів.

З 2013 по 2015 рік була асистентом координатора міжнародного проекту «ПЛ-НТУ: Транскордонний обмін досвідом» IBU.03.01.00-06-386/11-00 на основі програми добросусідства «Україна-Польща-Білорусь 2007-2013», співфінансованого з ресурсів Європейського Інституту Сусідства і Партнерства в Луцькому національному технічному університету.

Була виконавцем 3 науково-дослідних робіт за кошти держаного бюджету «Обґрунтування комплексної програми розвитку туристично-рекреаційної сфери у транскордонних регіонах» (2012-2014), «Механізми формування регіональних інтеграційних систем в умовах сталого розвитку» (2013-2015), «Регіональна політика розвитку відновлювальної енергетики» (2015-2016 рр.).

Була науковим керівником наукової теми «Трансформація інституційного забезпечення бізнес-діяльності в умовах світової інтернаціоналізації сфер виробництва та послуг»  (термін розробки 2018 – 2021рр., № д/р: 0118U004470).

Була керівником та виконавцем госпдоговірних тематик на замовлення суб’єктів господарювання у 2016-2018 рр.: «Механізм фінансового забезпечення розвитку геоінформаційної системи при будівництві туристично-рекреаційних об'єктів» (Договір від 20.03.2016 року з ФОП Грибовський Р.), «Обґрунтування вдосконалення інституційного забезпечення бізнес-діяльності використання відновлювальних джерел енергії як основи економічної безпеки держави», (Договір від 01.11.2018 року з ЛМГО Європейський вектор  Волині).

У 2019-2020 роках була Координатором Програм подвійних дипломів Луцького національного технічного університету. Розробила 12 Програм подвійних дипломів для магістрів із Політехнічним університетом Браганси (Португалія), які діють донині.

Ініціювала підписання 11 Договорів про співпрацю між Луцьким національним технічним університетом та зарубіжними університетами Польщі, Португалії, Іспанії, Бразилії та інших країн.

З жовтня 2023 року - Координатор Української наукової діаспори в Португалії.

У 2004-2006 роках була стипендіатом Кабінету Міністрів України. Нагороджена Почесною грамотою Волинської обласної ради (2020), Нагрудним знаком «Відмінник освіти» (2016), Почесною грамотою Луцької міської ради (2006), Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2004).

Володіння мовами: Українська мова – рідна, Англійська – вільно, Польська – розмовний рівень, Португальська - розмовний рівень

 

Львівський державний університет імені Івана Франка, 1993, Спеціальність -  Математика. Кваліфікація - Викладач математики. КЖ 00016. У 1999 році захистили дисертацію у Львівському державному аграрному університеті. Кандидат економічних наук зі спеціальності  08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК, ДК №004262. У 2021 році отримала звання доцента кафедри обліку і аудиту, ДЦ № 003248.

Підвищення кваліфікації:

1. Міжнародне стажування (підвищення кваліфікації) у компанії Ostium, Soluções de Engenharia, Lda”, Маіа, Португалія (ТВО «Інженерні рішення Ostium», з 02.10.2023 до 29.12.2023. Сертифікат від 30.12.2023.

2. Стажування англійською мовою за програмою підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників на тему: «Project Management: The Basics», ТзОВ «MINT Innovation», м.Луцьк, з 30.11.2021 до 04.01.2022. Сертифікат від 04.01.2022. Загальна кількість кредитів ECTS – 1.

3. Міжнародне стажування в рамках Програми міжнародної кредитної мобільності «Запрошений професор», Політехнічний інститут Браганси, Португалія, з 19.04.2022 до 31.07.2022. Сертифікат про підвищення кваліфікації 03.08.2022. Загальна кредитів ECTS – 20.

4. Міжнародне стажування в рамках Програми міжнародної кредитної мобільності «Запрошений професор», Політехнічний інститут Браганси, Португалія, з 16.09.2019 до 15.02.2020. Сертифікат про підвищення кваліфікації 02.03.2020. Загальна кредитів ECTS – 30.

5. Підвищення кваліфікації (стажування), Східно-Європейський національний університет ім. Лесі Українки, м.Луцьк, 01.04.2019-30.04.2019. Сертифікат про підвищення кваліфікації 30.04.2019. Загальна кількість кредитів ECTS – 6.

6. Міжнародне стажування по Програмах подвійних дипломів Політехнічний інститут Браганси, Португалія, з 02.10.2018 до 02.11.2018. Сертифікат від 02.11.2018.

 

 

В Луцькому національному технічному університеті розпочала роботу у 1993 році на кафедрі економіки і управління виробництвом. З вересня 1993 року по липень 1995 року працювала асистентом кафедри економіки і управління виробництвом Луцького національного технічного університету. З липня 1995 року по лютий 2000 року працювала на посаді старшого викладача кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті регіональних досліджень НАН України (м. Львів), в результаті чого було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності „Економіка сільського господарства і АПК”. У грудні 2001 року отримала вчене звання доцента. З лютого 2000 року по жовтень 2009 року працювала на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету. З жовтня 2009 року до кінця серпня 2010 року була в.о. завідувача кафедри економічної теорії та міжнародної економіки. З серпня 2010 року до березня 2017 року була на посаді завідувача кафедри економічної теорії та міжнародної економіки. З березня 2017 року до жовтня 2022 року працювала на посаді завідувача кафедри міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного університету. З жовтня 2022 року дотепер - на посаді доцента кафедри міжнародних економічних відноси.

З 2013 по 2015 рік була асистентом координатора міжнародного проекту «ПЛ-НТУ: Транскордонний обмін досвідом» IBU.03.01.00-06-386/11-00 на основі програми добросусідства «Україна-Польща-Білорусь 2007-2013», співфінансованого з ресурсів Європейського Інституту Сусідства і Партнерства в Луцькому національному технічному університету.

Проектний менеджер ГО "Європейський вектор Волині".

 

 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, монографія "Innovation and Investment Competitiveness in Conditions of Implementation of the European Integration Course of Ukraine"

Оприлюднено: Innovation and Investment Competitiveness in Conditions of Implementation of the European Integration Course of Ukraine: Monograph/ Liutak O., Baula O., Savosh L., Korolchuk L., Lisovska L. Lutsk: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. 234 сОсобистий внесок: 1.2. Institutional principles of formation of the investment component of international competitiveness; 2.1. Organizational and financial determinants of the innovative component of the country's competitiveness; 3.1. Economic and social instruments of the mechanism of development of interaction systems.

Міжнародні економічні відносини, економіка сільського господарства і АПК, фінансова математика, статистика, економіко-математичне моделювання, управління проектами, фінансовий облік, відновлювальна енергетика, циркулярна економіка

Методичне забезпечення

2023

 1. Management of International Projects: Methodical Instructions for Independent Work for Master Students of Field of Knowledge - 29 "International Relations", Specialty 292 "International Economic Relations, EP International Economic Relations, Field of Knowledge - 05 "Social and Behavioural Sciences", Specialty 051 "Economics" EP Economics, EP Human Resources Management and Business Economics /Larysa Savosh. Lutsk: LNTU, 2023. 20 p. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/MIP_Independent_Work_2023.pdf
 2. Management of International Projects: Methodical Instructions for Practical Classes for Master Students of Field of Knowledge - 29 "International Relations", Specialty 292 "International Economic Relations”, EP International Economic Relations, Field of Knowledge - 05 "Social and Behavioural Sciences", Specialty 051 "Economics" EP Economics, EP Human Resources Management and Business Economics /Larysa Savosh. Lutsk: LNTU, 2023. 24 p. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/MIP_Practice_2023.pdf

2022

 1. Management of International Projects: Summary of the Lectures in Presentations for the Students (Degree of Higher Education – Master, Field of knowledge - 29 "International Relations", Specialty 292 "International Economic Relations”, EP International Economic Relations; Field of Knowledge - 05 "Social and Behavioral Sciences" Specialty 051 "Economics", EP Economics; Field of knowledge - 07 "Management and administration" Specialty 075 "Marketing", EP Marketing) / L. Savosh, Lutsk: LNTU, 2022. 208 p. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/MIP_Lectures_2022.pdf
Монографія

2021

 1. Innovation and Investment Competitiveness in Conditions of Implementation of the European Integration Course of Ukraine: Monograph/ Liutak O., Baula O., Savosh L., Korolchuk L., Lisovska L. Lutsk: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. 234 с. Особистий внесок: 1.2. Institutional principles of formation of the investment component of international competitiveness; 2.1. Organizational and financial determinants of the innovative component of the country's competitiveness; 3.1. Economic and social instruments of the mechanism of development of interaction systems. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-05/монографія_2021_Лютак%2C%20…

2019

 1. Інституційне забезпечення бізнес-діяльності в умовах світової інтернаціоналізації сфер виробництва та послуг Текст: монографія / Баула О.В., Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Лютак О.М., Савош Л.В. – Луцьк : ІВВ. Луцького НТУ, 2019. 284 с. Особистий внесок: Розділ 5. Практичні аспекти інтернаціоналізації бізнес-діяльності сфер виробництва та послуг / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4679

2018

 1. Транснаціоналізація світової економіки : колективна монографія / О.В. Баула, Т.М. Вісина, В.В.Вісин, Н.М. Галазюк, О.В. Журавльов, О.М. Зелінська, О.Я. Кравчук, П.Я. Кравчук, О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.А. Урбан. – Луцьк : Вежа Друк, 2018. – 236 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4765

2017

 1. Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин : колективна монографія / О.В. Баула, Т.М. Вісина, В.В.Вісин, Н.М. Галазюк, О.В. Журавльов, О.М. Зелінська, О.Я. Кравчук, П.Я. Кравчук, Л.В. Корольчук, О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.А. Урбан. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 317 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4763
Навчальний посібник

2021

 1. ЕКОНОМІКС. Частина 1: Вступ до економікса. Мікроекономіка: Навчальний посібник / Баула О.В., Вісина Т.М., Лютак О.М., Савош Л.В., Кравчук О.Я., Зелінська О.М., Полянська Т.О. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. 320 с. Особистий внесок: Тема 8. Фірма в ідеальних ринкових структурах: чиста конкуренція і чиста монополія». / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8146

2018

 1. Економіка: макро- та мікроекономічні аспекти : навч. посіб. / О.В. Баула, В.В Вісин, Т.М. Вісина, Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська, В.І. Ліщук, О.М. Лютак, Л.В. Савош. - Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. - 279 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4689

2016

 1. Європейська та євроатлантична інтеграція : навч. посіб. / О.В.Баула, Т.В. Божидарнік, Т.М. Вісина, Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська О.Я.Кравчук, П.Я. Кравчук, Л.В. Корольчук, О.М. Лютак, Т.Л. Никитюк, Л.В. Савош, О.А.Урбан. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2016. – 328 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4760
Статті Scopus

2019

 1. Bernardo Andrade, Ighor Amorim, Michel Silva, Larysa Savosh, Luís Frölén Ribeiro. Heat Pump Dryer Design Optimization Algorithm. Inventions. 2019. Volume 4. Issues 4. / URL: https://www.mdpi.com/2411-5134/4/4/63/htm.
 2. Kryvovyazyuk Igor, Kovalska Liubov, Savosh Larysa, Pavliuk Liudmyla, Kaminska Iryna, Oksenіuk Kateryna, Baula Olena, Zavadska Olena. Strategic decision and transnational corporation efficiency. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Volume 18, Issue 6. (Scopus) / URL: https://www.abacademies.org/articles/strategic-decision-and-transnational-corpo…
Статті Web of Science

2017

 1. O. Liutak, L.Savosh, O. Baula
  Features of the use of alternative energy sources in Ukraine and the world. Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 3 (2017) № 4. – 2017. – С. 151-157. / URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/228
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Савош Л.В., Павлюк Л.В. Поняття та значення бізнес-планування для сучасних підприємств. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 19 (75). Луцьк: ВІП Луцького НТУ, 2022. 290 с. C. 206 - 209. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-24.

2021

 1. Savosh L.V., Pavliuk L.V., Kravchuk O.Ya. Features of application of the project management in the field of the higher education. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 18 (71). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 278 с. C. 151-158. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2021-18(71)-17.
 2. Савош Л.В., Павлюк Л.В., Кравчук П.Я. Економіко-математичне моделювання залежності соціально-економічної сфери України від зовнішньо-економічних чиників. Науковий журнал «Економічний форум». №4. 2021. С. 34-43 / URL: https://drive.google.com/file/d/1rqmbi_p1sNOKYDc40frUqhn823L9Fhkk/view?usp=shar…

2020

 1. Ковальська Л.Л., Савош Л.В. Аналіз та оцінка міжнародної конкурентоспроможності України в глобальному економічному просторі. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. Інститут регіональних досліджень, Львів. 2020. Вип. 4(144). С. 50-57. / URL: https://ird.gov.ua/sep/sep20204(144)/sep20204(144)_050_KovalskaL,SavoshL.pdf
 2. Савош Л.В., Ковальська Л.Л., Баула О.В. Аналіз позицій України на світовому ринку зерна. Науковий журнал «Економічний форум». №4. 2020. С. 37-44 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/154/145.
 3. Савош Л.В. Павлюк Л.В. Оцінка результатів господарювання та напрями управління економічним потенціалом підприємств сільських територіальних громад (на прикладі Волинської області) Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: Зб. наук. праць. Львівський університет бізнесу та права. Львів, 2020. Випуск 25. С. 99-105 / URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/273/260.

2019

 1. Савош Л.В., Ужегов С.О. Планування стратегічного розвитку Княгининівської об’єднаної територіальної громади з врахуванням потенціалу залучення міжнародних інвестицій. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія»: Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Випуск 16 (64). Луцьк,
  2019. С. 118-126
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/ЗБІРНИК-ЛУЦЬКИЙ-НТУ-2019.pd…
 2. Савош Л.В., Петрик Д.Я. Теоретичні основи та аналіз співпраці неурядових об’єднань із міжнародними організаціями у сфері грантової підтримки соціальних проектів. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія»: Збірник наукових праць Луцького
  національного технічного університету. Випуск 16 (64). Луцьк, 2019. С. 110-110 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/ЗБІРНИК-ЛУЦЬКИЙ-НТУ-2019.pd…
Тези доповідей

2023

 1. Рібейро Луіс, Савош Лариса, Савош Віктор Циркулярна економіка як шлях до ресурсозбереження та збалансованого природокористування // Енергетична безпека навколишнього середовища. Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції (2 – 3 жовтня 2023 року). Луцьк: ЛНТУ, 2023. С.42 -46. / URL: https://lntu.edu.ua/uk/media/v-lntu-vidbulasya-vii-mizhnarodna-konferentsiya-en…

2022

 1. Савош Л.В., Чапевскі Е. Інвестиційна привабливість країни та чинники її формування. Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (20 травня 2022 р., м. Луцьк). Луцьк: Луцький НТУ, 2022. 123 с. С. 93-99. / URL: https://drive.google.com/drive/u/0/shared-with-me
 2. Савош Л.В., Луїс Фролен Рібейро Тенденції розвитку глобального ринку інтелектуальної власності. Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (20 травня
  2022 р., м. Луцьк). Луцьк: Луцький НТУ, 2022. 123 с. С. 99-105.
  / URL: https://drive.google.com/drive/u/0/shared-with-me

2021

 1. Савош Л.В., Павлюк Л.В., Матвіюк В.В. Аналіз міжнародної інвестиційної привабливості України /International Economic Relations and Sustainable Development (Міжнародні економічні відносини та сталий розвиток): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21 травня 2021 року. С. 171-174. / URL: https://mev.biem.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/IER-and-SD-2021.pdf
 2. Савош Л.В., Демчук В.В. Місце України у світовому експорті послуг. Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій», 14 травня 2021, Луцьк. С. 105-109. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-10/ЗБІРНИК%20МЕВ_14.05.2021_.p…

2020

 1. Larysa Savosh, Liudmyla Pavliuk, Kateryna Savosh Importance of the innovation activity in the process of economic development and differentiation of the innovations Тези ІX міжнародного науково-практичного семінару «Транскордоне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції» (22 травня 2020 р.). Луцьк: Інфомційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2020. С. 111-116. / URL: https://drive.google.com/file/d/1WpeazBBj48oNWbxAIE76TXTmB9PiqYyQ/view
 2. B.C. Andrade, L.V. Savosh, L.F. Ribeiro Creation of a heat pump dryer design optimization algorithm. Collection of scientific reports of VI-th International scientific and technical conference devoted to problems of higher education and science TK-2020 “Progressive directions of technological complexes development” Lutsk: Editorial and publishing department of Lutsk National Technical University, June 2-4, 2020, p. 37-38. / URL: https://pm.lntu.edu.ua/tk-2020/

2019

 1. Савош Л.В., Ужегов С.О. Стратегічне планування розвитку об’єднаних територіальних громад з урахуванням потенціалу залучення міжнародних інвестицій. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 грудня 2019 р). Вип. 13. Ч. 1. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С.330-333. / URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/28564.pdf
 2. Савош Л.В., Воробей Н.В. Проблеми та перспективи співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями. Тези ІX міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції» (24 травня 2019 р.). Луцьк: Інформаційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2019. С. 84-87. / URL: https://rating2.lntu.edu.ua/user/980/profil_vikladacha
 3. Савош Л.В., Петрик Д.Я. Співпраця неурядових об’єднань з міжнародними організаціями у сфері грантової підтримки соціальних проектів. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 грудня 2019 р). Вип. 13. Ч. 3. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 29-32. / URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/28564.pdf
Зарубіжні наукові видання

2021

 1. L.Savosh, L.Pavluyk Theoretical and analytical study of the functioning of the agricultural machinery market. Polska i świat w kryzysie wywołanym COVID-19 – aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne. Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach . Kielce 2021. s. 123-134.
  / URL: https://stsw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/05/polska_i_swiat_w_kryzysie.pdf

2019

 1. Larysa Savosh, Olena Baula Globalized terrorism as a threat to international security. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Dolnoslaska szkola wyzsza. Wrocław Polska. 2019. Tom 13 N 1. С.66-76. / URL: https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/view/439/476