o.shehinskiy@lntu.edu.ua

Шегинський Олег Володимирович

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1992 році закінчив Луцький індустріальний інститут (нині – Луцький національний
технічний університет) за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».
У 2010 році у спеціалізованій вченій раді К 32.075.04 Луцького національного технічного
університету захистив дисертацію на тему «Товарознавча оцінка синтетичної шкіри на основі
поліуретану» за спеціальністю 05.08.15 – Товарознавство (ДК No 063566).
Рішенням Вченої ради Луцького національного технічного університету від 26 вересня
2012 року присвоєно вчене звання доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній
справі (атестат доцента 12ДЦ No 031656).

1997 р. – 2001 р. - учбовий майстер виробничого постачання кафедри матеріалознавства і
обробки металів тиском Луцького індустріального інституту
– 2001 р. - 2005 р. – завідувач лабораторією кафедри товарознавства та експертизи в митній
справі Луцького державного технічного університету
– 2005 р. – 2010 р. – асистент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі
Луцького державного технічного університету
– 2010 р. – нині – старший викладач, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній
справі Луцького державного технічного університету

методологія оцінювання якості товарів, підвищення якості та вдосконалення споживних властивостей синтетичних шкір; регулювання експортно-імпортних операцій.

Навчальний посібник

2023

 1. Ідентифікація та митні формальності при переміщенні товарів [текст]: навчальний посібник / За заг.ред О.В. Пахолюк та О.І. Передрій. – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – 306 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk?field_avtor_posibniki_target_id=&field_nazv…
Статті Scopus

2020

 1. Передрій О.І., Ємченко І.В., Пахолюк О.В., Шегинський О.В. Вплив термооброблення на фазовий склад покриття на основі наповненого поліалюмосилоксану. Питання хімії та хімічної технології. 2020. №3 (130). С.148-153. / URL: https://doi.org/10.15407/scine17.03.05610.32434/0321-4095-2020-130-3-148-153
Статті Web of Science

2023

 1. Nataliia Tiahunova, Shegynskiy Oleg, Ivanenko Ruslan. Innovative development of the enterprise of the future: analysis of prospects in conditions of economic instability. Інноваційний розвиток підприємства майбутнього : аналіз перспектив в умовах економічної нестабільності. Amazonia Investiga. (WoS) / URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001039566600003
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Шегинський О., Дзюбинський А., Дзюбинська О. Митна політика в умовах воєнного стану. Товарознавчий вісник : Збірник наукових праць. Луцьк : ЛНТУ, 2023. №, 1(16). С. 98-104. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-16

2022

 1. Шегинський О., Пахолюк О., Мартиросян І. Особливості систематизації торговельних закладів з врахуванням потреб споживання. Товарознавчий вісник : Збірник наукових праць. Луцьк : ЛНТУ, 2022. №2(15). С. 145 - 151. / URL: http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/issue/view/11
Тези доповідей

2023

 1. Передрій О. І., Пахолюк О. В., Шегинський О. В. Особливості митної експертизи антикварної холодної зброї. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24 березня 2023 року). – Полтава : ПУЕТ, 2023. – С.205-207. / URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12842
 2. Пахолюк О., Передрій О., Шегинський О. Особливості спрощення процедур спільного транзиту (NCTS). Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20-21 березня 2023 року). Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2023. С.654-656 / URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/handle/123456789/9720
 3. Шегинський О.В., Золотухіна В.П., Шевчик А.В. Дослідження засобів державного регулювання переміщення кави через митний кордон україни. Якість та безпечність товарів: матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції. (28 квітня 2023 року). Луцьк : ЛНТУ, 2023. С. 221-223. / URL: https://drive.google.com/file/d/1rADR7tuZmsrwRRmnqYIV_ynN9AXXu6kr/view
 4. Шегинський О.В., Матищук Г.І. Регулювання імпорту продовольчих товарів в україну. Якість та безпечність товарів: матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції. (28 квітня 2023 року). Луцьк : ЛНТУ, 2023. С. 219-220. / URL: https://drive.google.com/file/d/1rADR7tuZmsrwRRmnqYIV_ynN9AXXu6kr/view
 5. Шегинський О.В., Постоловський Р.О. Аналіз чинників, які формують якість замороженої плодоовочевої продукції. Якість та безпечність товарів: матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції. (28 квітня 2023 року). Луцьк : ЛНТУ, 2023. С. 56 - 57 / URL: https://drive.google.com/file/d/1rADR7tuZmsrwRRmnqYIV_ynN9AXXu6kr/view
 6. Шегинський О.В., Антощук К.В. Вплив пакування та маркування на якість натуральної кави. Якість та безпечність товарів: матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції. (28 квітня 2023 року). Луцьк : ЛНТУ, 2023. С. 64-66. / URL: https://drive.google.com/file/d/1rADR7tuZmsrwRRmnqYIV_ynN9AXXu6kr/view