shevchuk

Шевчук Анастасія Володимирівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

Написати повідомлення
Написати повідомлення
  • 2010 р. – навчання на відділенні «Прикладна лінгвістика» Волинського національного університету імені Лесі Українки (диплом за кваліфікацією магістра прикладної лінгвістики зі знанням англійської та німецької мов, перекладача).
  • 2011р. – 2014 р. – навчання в аспірантурі Волинського національного університету імені Лесі Українки з відривом від виробництва.
  • 19 жовтня 2016 р. Запорізький національний університет. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Принципи лексикографічного опису лексем-зоонімів у словниках сучасної англійської мови». ДК № 039652.
  • 2010 р. – 2011р. старший лаборант кафедри іноземних мов у Луцькому національному технічному університеті.

  • 2011р. – 2014 р.  – навчання в аспірантурі Волинського національного університету імені Лесі Українки з відривом від виробництва.

  • 2019 р. -  2021 р. – викладач іноземної мови у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки».

  • 2021 р. прийнята на посаду доцента кафедри іноземної та української філології Луцького національного технічного університету.

Дослідження англомовних лексикографічних систем, семантизація лексичного значення, макро- та мікроструктурні елементи лексикографічних робіт, принципи лексикографічного опису конкретної іменникової лексики, лінгвоекологічне вчення, комп’ютерна та корпусна лінгвістика.

Монографія

2023

  1. Жуйкова М., Шевчук А. Дефініції конкретної іменникової лексики: теоретичні підходи і практична реалізація. Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: теорія і методологія. До 100-ліття від дня народження Леоніда Сидоровича Паламарчука: монографія / відп. ред. Є. А. Карпіловська; техн. ред. Ю. О. Цигвінцева. Київ: Інститут української мови НАН України, 2023. 596 с. [Електронне видання]. С. 147-176. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Z2Ry28VVZHWUCbK1LBQ9BwglsboD9y0F/view
Статті Scopus

2023

  1. Alla Martyniuk, Alla Hubina , Nataliia Kyseliuk, Anastasiia Shevchuk , Valentyna Tryndiuk & Iryna Voitenko Peculiarities of Using Stylistic Means in American Artistic Discourse World Journal of English Language 2023, 13(4) рр. 8–13 URL: https://doi.org/10.5430/wjel.v13n4p8 (Scopus) / URL: https://drive.google.com/file/d/1xFd6QB0IFZ8Ti522eoIT_wNnbynctnVr/view?usp=shar…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

  1. Літкович Ю., Яценко Л., Шевчук А. Лексичні особливості перекладу документів Ради Європи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 60. Том 5. 170 с. С33-38 (https://doi.org/10.24919/2308-4863/60-5-7) / URL: https://drive.google.com/file/d/1bUh1g8jFKRf5ixpI8X-E5KcaTYiLCb4S/view?usp=shar…