yuriy.shumchuk@lntu.edu.ua

Шимчук Юрій Петрович

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра лісового господарства

Асистент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

2006 р. – закінчив Сереховичівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів ім. Ю.А. Ярощука

2006-2010 рр. навчався у Ковельському промислово-економічному коледжі за спеціальністю «Виробництво сільськогосподарських машин».

2013 р. – закінчив Луцький національний технічний університет з відзнакою та отримав кваліфікацію спеціаліста - інженер-механік.

2013 р. – працював на посаді інженера конструктора технічного управління ПАТ «Ковельсільмаш».

2014 р. – 2015 р. – майстер виробничого навчання Технічного коледжу Луцького НТУ.

2015 р.–2016 р. – працював на посаді старшого лаборанта кафедри машин легкої промисловості.

2016 р – 2017 р. – працював на посаді інженера цієї ж кафедри.

2017-2020 р. – працював на посаді інженера кафедри галузевого машинобудування та лісового господарства Луцького НТУ

2018 р по 2020 р. – асистент кафедри галузевого машинобудування та лісового господарства Луцького НТУ.

З 2020 р. по теперішній час – асистент кафедри лісового господарства Луцького НТУ.

З 2021р. – нині – заступник декана факультету аграрних технологій та екології Луцького
національного технічного університету.

У 2022р. пройшов курси підвищення кваліфікації у Національній академії педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти

У 2022р. пройшов курси підвищення кваліфікації у Націоналому лісотехнічному університеті Україн

1.Пат. на корисну модель 105964 Україна G01N 3/56 Прилад для дослідження тертя ковзання в умовах вібрації // Шимчук Сергій Петрович; Силивонюк Андрій Володимирович; Бондар Володимир Семенович; Стельмах Олександр Устимович; Селезньов Едуард Леонідович; Зайчук Наталія Петрівна; Шимчук Юрій Петрович; Микитюк Олена Олександрівна. (Україна) – № 105964; заявл. 19.10.2015; опубл. 11.04.2016, Бюл. №7.

2. Пат. на корисну модель 111044 Україна D06F 37/02 Автоматична пральна машина барабанного типу // Ковальчук Станіслав Олександрович; Налобіна Олена Олександрівна; Пуць Віталій Степанович; Шимчук Юрій Петрович. (Україна) – № 111044; заявл. 10.05.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20.

3.  Пат. на корисну модель 153309 Україна E04H 1/12 Збірно-розбірна багатосекційна кабіна з сушаркою // Шимчук Олександр Петрович; Талах Людмила Олександрівна; Шимчук Юрій Петрович. (Україна) – № 153309; заявл. 19.12.2022; опубл. 15.06.2023, Бюл. №24.

Лісова рекультивація 

Механізація лісового господарства

Дослідження технологій формування мікрорельєфу поверхонь тертя для їх підвищеної зносостійкості.

Навчальний посібник

2019

 1. В.С. Пуць Механічна технологія та обладнання підприємств. Швейне виробництво. Навчальний посібник. Для студентів спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 182 «Технології легкої промисловості»./ уклад. В.С. Пуць, О.В. Шовкомуд, Ю.П. Шимчук . – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – 188 с.
Статті Scopus

2024

 1. Myskovets, I., Shymchuk, Yu., Nurgaziev, R., Shergaziev, U., & Akhmatbekov, M. (2024). The influence of agroforestry on the formation of the structure of forest ecosystems. Ukrainian Journal of Forest and Wood Science, 15(1), / URL: https://doi.org/10.31548/forest/1.2024.72

2023

 1. Zaichuk, N., Shymchuk, S., Pivnytskyi, M., Shymchuk, Y., Szczot, J.. An Increase in the Performance of Parts Made of Heat-Resistant Steels and Alloys. (2023) Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp. 282–291 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-32774-2_28

2022

 1. Zaichuk, N., Shymchuk, S., Tkachuk, A., Shymchuk, Y., Badir, K.K. (2022). Improvement of Operating Properties of Heat-Resistant Alloys by the Structure Optimization. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_38
Вітчизняні фахові наукові видання

2021

 1. Ковальчук, Н. П., Герасимчук, О. П., Шимчук, Ю. П. (2021). Рекреаційна трансформація приміських лісів Волинської області в умовах сучасності Сільськогосподарські машини, 46 / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi46.492
 2. Ковальчук, Н. П., Герасимчук, О. П., & Шимчук, Ю. П. (2021). Технологія живцювання найбільш поширених вічнозелених дерев та чагарників в умовах волинської області. Сільськогосподарські машини, 47 / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi47.651

2020

 1. Шимчук С.П. Особливості виготовлення ремонтних черв'ячних пар Шимчук С.П., Зайчук Н.П., Силивонюк А.В., Шимчук Ю.П., Мартинюк В.Л. // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Випуск № 70.

2019

 1. Єфімчук Г. В. Оптимізація процесу відмочування прісносухої сировини під впливом електроактивованих водних середовищ Єфімчук Г. В., Л. В. Назарчук, Селезньов Е. Л., Клименко О. Д., Селезньов Д. Е., Шимчук Ю. П.//Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019
Тези доповідей

2023

 1. Ковальчук Н.П., Шимчук Ю.П. // Аналіз особливостей рекреаційного використання лісових ландшафтів Волині // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Біла Церква, – Біла Церква: БНАУ, 2023. / URL: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/15874/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8…
 2. Шимчук Ю.П., Ляшук В.О. // Рекультивація ґрунтів на ділянках пошкоджених пожежами // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення». Луцьк. – Луцький національний технічний університет, 2023.
 3. Шимчук Ю.П. // Особливості створення лісових культур на схилах териконів // Матеріали обласної конференції «Відтворення, охорона і раціональне використання лісових ресурсів». - Луцьк: ВОЕНЦ, 2023
 4. Shymchuk Y. P. // Foreign experience of forest reclamation of territories // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення». Луцьк. – Луцький національний технічний університет, 2023.

2022

 1. Шимчук Ю. П. // Будова кореневої системи сосни звичайної // The III International scientific and practical conference “Development of modern science, experience and trends” International Science Group, Boston, USA. 2022.

2021

 1. Ковальчук Н.П., Шимчук Ю.П. // Особливості розвитку рекреації у лісах Волині // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Екосистемні послуги лісів та урболандшафтів». Київ, ТОВ «ЦП«КОМПРИНТ».НУБіП,2021.– / URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u184/tezi_dopovidey_mizhnarodna_konfer…
 2. Ковальчук Н.П., Шимчук Ю.П. // Рекреаційні пункти лісів Волинської області в контексті сучасності // Тези ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ліс, наука, молодь». Житомир, кафедра лісівництва, лісових культур і таксації,2021.

2020

 1. Герасимчук О. П., Шимчук Ю. П. Використання сучасних засобів при проведенні лісоінвентаризації. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції “Сучасна наука та освіта Волині” - Луцьк, 2020.