Sydorenko

Сидоренко Роман Вікторович

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 2 березня 1981 року в смт. Ратно, Волинської області.

У 1998 році з золотою медаллю закінчив Млинівську ЗОШ № 3 та поступив до Луцького державного технічного університету на економічний факультет. 

У 2003 році закінчив магістратуру Луцького державного технічного університету за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2010 році захищена дисертація та присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук (рішення Спеціалізованої вченої ради  Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України від 22 грудня 2010 року, диплом кандидата наук  ДК №063967).

У 2012 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ № 032907).

З січня 2003 по листопад 2003 року – помічник аудитора в АФ «Актив-Аудит».

З листопада 2003 по листопад 2006 – аспірант кафедри обліку і аудиту Луцького державного технічного університету.

З листопада 2006 по серпень 2010 – асистент кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету.

З вересня 2010 по грудень 2011 – старший викладач кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету.

З січня 2012 року по даний час – доцент кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету.

Облік, звітність та оподаткування малого бізнесу; облік у лісогосподарських підприємствах; облік у деревопереробних підприємствах; облік та звітність за міжнародними стандартами

Методичне забезпечення

2023

 1. Облік і звітність за міжнародними стандартами: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / укладач. Р.В. Сидоренко. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 40с / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14485

2022

 1. Облік, звітність та професійна етика за міжнародними стандартами: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / укладач. Р.В. Сидоренко. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. 44с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12095
 2. Облік, звітність та професійна етика за міжнародними стандартами: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / укладач. Р.В. Сидоренко. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. 24с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12133

2021

 1. Спрощена система оподаткування [Текст]: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / укл. Р.В. Сидоренко  Луцьк: Луцький НТУ, 2021. – 28с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9293
 2. Облік в неприбуткових організаціях і проектної діяльності: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / укладач Р.В. Сидоренко. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 20с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10808
 3. Облік в неприбуткових організаціях і проектної діяльності: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / укладач. Р.В. Сидоренко. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 28с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10807
 4. Соціальний аудит і аналіз: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 232 Соціальне забезпечення денної та заочної форм навчання / укладач Р.В. Сидоренко. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 28с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10806
 5. Соціальний аудит і аналіз: методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 232 Соціальне забезпечення денної та заочної форм навчання / укладач Р.В. Сидоренко. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 20с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10805
 6. Соціальний аудит і аналіз: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 232 Соціальне забезпечення денної та заочної форм навчання / укладач. Р.В. Сидоренко. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 48с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10804
 7. Спрощена система оподаткування [Текст]: методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / укл. Р.В. Сидоренко  Луцьк: ЛНТУ, 2021. – 12с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9294
 8. Спрощена система оподаткування [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / укл. Р.В. Сидоренко  Луцьк: Луцький НТУ, 2021. – 24с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8651
 9. Облік у банках [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / укл. Р.В. Сидоренко  Луцьк: Луцький НТУ, 2021. – 28с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8649
 10. Нормативне забезпечення обліку і оподаткування [Текст]: Методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / укл. Р.В. Сидоренко  Луцьк: Луцький НТУ, 2021. – 20с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/7749
 11. Облік у банках [Текст]: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / укл. Р.В. Сидоренко  Луцьк: Луцький НТУ, 2021. – 52с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/7113
 12. Нормативне забезпечення обліку і оподаткування : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. Р.В. Сидоренко. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 60 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/7038
 13. Соціальний аудит та інспектування : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 Соціальна робота спец. 232 Соціальне забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад. Р.В. Сидоренко Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 52 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5652

2020

 1. Нормативне забезпечення обліку і оподаткування : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. Р.В. Сидоренко. - Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4266
Статті Web of Science

2023

 1. Shmatkovska T., Krupka I., Synenko V., Sydorenko R., Mostovenko N., Talakh T., Danchevska I., Melnyk N. (2023). Accounting and analytical tools for the formation of subordinated debt of commercial banks in Ukraine. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research, 13 (1), 52-55 / URL: https://www.magnanimitas.cz/13-01-xxxiv

2021

 1. Zhurakovska, I., Sydorenko, R., Fuhelo, P., Khomenko, L., Sokrovolska, N. (2021). The impact of taxes on the reproduction of natural forest resources in Ukraine. Independent Journal of Management & Production, 12(3), 108-122 / URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1511

2020

 1. Antoniuk, O., Kuzyk, N., Zhurakovska, I., Sydorenko, R., & Sakhno, L. (2020). The role of «BIG FOUR» auditing firms in the public procurement market in Ukraine. Independent Journal of Management & Production, 11(9), 2483-2495 / URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1432
 2. Zhurakovska, I. V, Sydorenko, R. V., Shmatkovska, T. O., Brodska, I. I. (2020). Factors of influence on employment in small and medium-sized business in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol. 1, 32: 109–119 / URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/2870
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Жураковська І. & Сидоренко Р. (2023). Оподаткування експорту та імпорту послуг: автоматизація обліку та аудит операцій. Економічний форум, 1(2), 52-59 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/399

2022

 1. Сидоренко Р.В., Жураковська І.В. (2022). Облік грантових коштів: основні проблеми та міжнародний досвід. Економічний форум. № 4. С. 127-135. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/360

2021

 1. Сидоренко Р.В. Особливості організації облікового процесу в банківських установах України. Інтелект ХХІ. 2021. № 3. С. 58-61. / URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2021/2021_3/13.pdf
 2. Сидоренко Р.В. Податкове адміністрування діяльності малого та середнього бізнесу в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія "Економіка". 2021. № 2. С. 73-78. / URL: http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2021_26_2/13.pdf

2019

 1. Сидоренко Р.В. Спрощена система оподаткування: основні напрями зловживань, причини їх виникнення та шляхи ліквідації. Економічний форум. 2019. № 4. С. 241-247. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/40
 2. Сидоренко Р.В., Зубчик В.Р. Оцінка впливу заборони на експорт необробленої деревини на прибутковість діяльності лісогосподарських підприємств. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2019. № 16 (61). С. 131-137. / URL: http://oblik-i-finansy.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni-nauky-oblik-i-fin…
Тези доповідей

2023

 1. Сидоренко Р.В. Податкова соціальна пільга з податку на доходи фізичних осіб: реальність чи міф. С. 118-119. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (23 червня 2023р). відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 15. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. / URL: https://docs.google.com/document/d/1QGybOOpJffAExQwdzQnHtzC1-aJTiV_F/edit?usp=s…
 2. Сидоренко Р.В., Жураковська І.В. Особливості подання фінансової звітності суб’єктами малого бізнесу в Україні. Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами IІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 25 травня 2023 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. С. 161-162.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/11BI-g4kYk2DAYMkQgIoCa3ormP8V96Q3/view?usp=shar…
 3. Сидоренко Р.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом застосування інтегрованої звітності. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали дванадцятої міжнар. наук.-практ. конф., 8 вересня 2023 р. Одеса: ОНЕУ, 2023. С. 73-74.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1b_BSSy-oxLZIFNRKKqzdx0JgNS5uOCpd/view?usp=shar…

2022

 1. Sydorenko Roman, Zhurakovska Iryna. (2022). Impact of military action on the development of small business in the border regions of Ukraine. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy”. Lublin, 17-18 listopada 2022. / URL: https://www.cpe.gov.pl/p3095/the-center-of-european-projects/news/publication-s…
 2. Сидоренко Р.В., Жураковська І.В. Оподаткування доходів домогосподарств від продажу сільськогосподарської продукції. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, управління та маркетингу в аграрному бізнесі». 20 вересня 2022р. Дніпровський державний аграрно-економічний університет. С. 106-108. / URL: https://drive.google.com/file/d/1lQNNGJI1XU_gsSy0nvBoUhkVejXJFaN-/view
 3. Сидоренко Р.В. (2022). Відповідність вітчизняного законодавства щодо ПДВ діючим нормам Європейського Союзу. Тези ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством». 24 червня 2022р. Луцький національний технічний університет. С. 170-172. / URL: https://drive.google.com/file/d/1MA1O2kkBbaP_KOMztAokshfhovWlaeV5/view?usp=shar…

2021

 1. Сидоренко Р.В. Напрями вдосконалення звітності неприбуткових організацій: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством» (25-26 червня 2021р., Луцький національний технічний університет)
 2. Сидоренко Р.В. Соціальна відповідальність бізнесу як фактор підвищення ефективності діяльності сучасного підприємства: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності (20-21 травня 2021р., Луцький національний технічний університет).
 3. Сидоренко Р.В. Вдосконалення податкового адміністрування малого та середнього бізнесу як обов'язковий елемент державної підтримки в період пандемії: Міжнародна науково-практична конференція «Безпека у сфері охорони здоров’я на території Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна» (19-21 травня 2021р., Волинський національний університет імені Лесі Українки).

2020

 1. Сидоренко Р.В., Муляр В.О. Основні засоби у лісогосподарських підприємствах: поточний стан. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 3 жовтня 2020р. Луцьк. 2020. С. 97-98.
 2. Сидоренко Р. В., Хомилюк О. А. Особливості оподаткування додаткового блага. Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку України: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів (м. Луцьк, 25 квітня 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 452-455.