s.sidoruk

Сидорук Світлана Володимирівна

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Доцент

Сидорук Світлана Володимирівна 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Сидорук Світлана Володимирівна, народилась 26 березня 1988 року у м. Луцьку. У 2005 році закінчила загально-освітню школу І-ІІІ ступенів № 24 у м. Луцьку.

З 2005 по 2009 навчалась у Луцькому національному технічному університеті за спеціальністю «Менеджмент готельно-туристичного бізнесу» та отримала кваліфікацію бакалавра, з 2009 по 2010 – за спеціальністю «Менеджмент організації», отримавши кваліфікацію магістра. З жовтня 2010 року аспірант кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету. На викладацькій роботі Сидорук С.В. працює з вересня 2012 року.

- 09.201204.2013 Асистент кафедри менеджменту та маркетингу

-05.2013-06.2018 Старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу

-07.2018-08.2019 Доцент кафедри менеджменту

-09.2019- до сьогодні Доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

-2021 -Керівник Гостинного еко-простору ПікНік.

Участь:

«Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі» Найменування програми семінару-практикуму «Інтернет-сервіси. Готуємось до уроку» (тривалістю 6 годин/0,2 кредити ЄКТС).

«Розвиток професійних компетентностей» Найменування програми семінару «Освітня програма методичного хабу «Професійний розвиток педагогів в умовах реформування освітньої галузі» (тривалість 8 годин).

«Розвиток професійних компетентностей» Найменування програми семінару-практикуму «Формування та розвиток рефлексивних умінь педагогів. Створення портфоліо вчителя» (тривалістю 8 годин).

Пройняла участь у проекті CEEPUS у літній школі з 26.06.2022 – 9.07.2022, Rzeszow (Польща).

Прийнято участь у тренінгу «Розпочни свій бізнес»  Ресурсним центром ГУРТ у рамках проекту «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», який здійснюється Міжнародною організацією праці за фінансування Міністерства закордонних справ Данії, та за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Прийнято участь у Міжнародному науково-практичному симпозіум «Освіта, наука та культура України в світі: мобільність, глобалізація, інклюзія» та пройдено он-лайн міжнародне стажування входить 30 год. (15 год. опрацювання матеріалів симпозіуму + 15 год. підготовка/опрацювання тез), підтвердження сертифікатом.

Член громадської  спілки «Асоціація індустрії гостинності України», член громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів» кваліфікований туристичний гід  (№ 0126), член Громадської організації «Ресторанна Гільдія».

Керівник відокремленого підрозділу громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» у Волинській області.

1. Експерт з науково-технічної експертизи проектів на Конкурсі проектів молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах у сфері управління МОН в період з 2016-2020 рр. (секція: економічні перетворення, демографічні зміни та благополуччя суспільства).

2.Експерт з науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, 2022 р.

3. Програма «СEEPUS»,2022 р.

4. Дія-Бізнес, грант на розвиток власного бізнесу, 2024 р.

Власник торгової марки "Пікнік"(клас 35,43)  m202113836.

Формування регіонального ринку готельних послуг, розробка шляхів вдосконалення територіальної організації готельних послуг, формування доступного простору для людей з особливими потребами у сфері HoReCa, управління брендинговими процесами сфери обслуговування, тенденції управління бізнесом HoReCa, організація готельного обслуговування у регіонах країни, сталий розвиток індустрії туризму та гостинності, управління брендом/торговою маркою.

2021

2019

2018

Статті Scopus

2023

  1. Information system for diagnostic competitiveness of the hospitality industry of the regions of Ukraine. / URL: https://doi.org/10.35784/iapgos.5394
Статті Web of Science

2023

  1. Approach to formation of enogastronomic tourism based on the geographical indication system. / URL: https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112265

2021

  1. Фінансування сфери культури, туризму та креативних індустрій в Україні: можливості та перспективи. / URL: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view

2017

  1. Домінантні методи управління туристичними потоками / URL: https://fbss.stu.cn.ua/naukovyj-zhurnal-naukovyj-visnyk-polissya/

2016

  1. Специфіка формування бренду готельних послуг регіону / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2016_3_18
Вітчизняні фахові наукові видання

2020

  1. Прикладний характер особливостей транспортного перевезення туристів інклюзивного типу / URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prikladniy-harakter-osoblivostey-transportnog…

2019

  1. Смарт-спеціалізація готельних послуг / URL: http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=297&Itemi…