Олександр

Ситник Олександр Іванович

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Доцент

Ситник Олександр Іванович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри соціогуманітарних технологій Луцького національного технічного університету

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився  04 вересня 1961 року в с.м.т. Летичів, Хмельницької обл. Після закінчення середньої школи, з листопада 1979 по листопад 1981р.р. проходив службу в Збройних Силах. З вересня 1982 р. по липень 1987р. студент філософського факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. У серпні 1987р. як молодий спеціаліст прибув до Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту. Пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри (2000- 2017рр.). Нині доцент кафедри соціогуманітарних технологій.

вища, КНУ імені Тараса Шевченка,1987р., філософ, викладач філософських дисциплін диплом ПВ №769370 від 25.06. 1987р.

 

Кандидат політичних наук зі спеціальності 23.00.01. – теорія та історія політичної науки, диплом кандидата наук КН №013574 від 25.12.1996р.

Доцент кафедри філософії, атестат доцента ДЦ №000681 від 25.07.2000р.

37 років на посадах науково-педагогічного працівника.

Відповідальна особа з питань акредитації та ліцензування напрямів та спеціальностей університету (2010-2015рр.)

Теорія та історія політичної науки, соціальна політика.

Методичне забезпечення

2021

 1. Політичні та соціальні студії. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського)
  рівня вищої освіти усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання/ укладачі О.І.Ситник, О.Ю.Сільвестрова. Луцьк : Луцький НТУ, 2021.- 116 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id%5B0%5D%5Btarget_id%5D=24…
 2. Політичні та соціальні студії. Методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання/ укладачі О.І.Ситник,О.Ю.Сільвестрова. Луцьк : Луцький НТУ, 2021.- 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id%5B0%5D%5Btarget_id%5D=24…
 3. Політичні та соціальні студії. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання/ укладачі О.І.Ситник,О.Ю.Сільвестрова. Луцьк : Луцький НТУ, 2021.- 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id%5B0%5D%5Btarget_id%5D=24…

2020

 1. 1. Соціальні стандарти держав Європейського Союзу[Текст]. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» галузь знань 23 Соціальна робота спеціальності 232 Соціальне забезпечення дденної та заочної форм навчання / уклад. О.І.Ситник, О.Ю.Сільвестрова. – Луцьк: Луцький НТУ, 2020. – 48 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id%5B0%5D%5Btarget_id%5D=24…
 2. 2. Соціальні стандарти держав Європейського Союзу[Текст]. Методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» галузь знань 23 Соціальна робота спеціальності 232 Соціальне забезпечення денної та заочної форм навчання / уклад. О.І.Ситник, О.Ю.Сільвестрова. – Луцьк: Луцький НТУ, 2020. – 24с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id%5B0%5D%5Btarget_id%5D=24…
 3. 3. Соціальні стандарти держав Європейського Союзу[Текст]. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» галузь знань 23 Соціальна робота спеціальності 232 Соціальне забезпечення денної та заочної форм навчання / уклад. О.І.Ситник, О.Ю.Сільвестрова. – Луцьк: Луцький НТУ, 2020. – 24 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id%5B0%5D%5Btarget_id%5D=24…
Монографія

2019

 1. 1 Теоретичні засади соціальної політики в системі соціально-трудових відносин//О.І.Ситник, О.Ю.Сільвестрова/ Безпека трудових відносин в умовах реформування економіки України – колективна монографія / за наук. ред. доц. Федорчук-Мороз В.І. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. – 192 с. (с.109- 116) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0…
Електронний посібник

2020

 1. . Ситник О.І. Історія та теорія соціальної роботи : Електронний навчальний посібник / О.Ю. Сільвестрова, О.І. Ситник. – Луцьк: ЛНТУ, 2020, / URL: http://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%95%D0%9D%D0%9F_%D0%…
Вітчизняні фахові наукові видання

2021

 1. - Ситник О.І., Сільвестрова О.Ю.,Жук О.М. Міграційна політика: сутність, вихідні принципи, правові основиі / О.І. Ситник, О.Ю. Сільвестрова, О.М.Жук // Економічний форум.- 2021.-№.2 - с. -164-172. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/218

2019

 1. Теоретичні засади державної соціальної політики в трансформаційній економіці / О.І. Ситник, О.Ю. Сільвестрова // Економічний форум . Науковий журнал.- Луцьк, 2019.- №3.- с.223-228. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/80
Тези доповідей

2023

 1. Ситник О. І. Міф у політичній ідеології. Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Кременчук, 9 лют. 2023 р. Кременчук, 2023. Ч. 3. С. 50-52. / URL: http://www.economics.in.ua/2023/02/9-3.html
 2. Ситник О. І. Стандарти соціального забезпечення: міжнародний та європейський вимір. Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: європейський та національний вимір : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 1-03 червсня с.80-84. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/sitnik-oi
 3. Ситник О. І., Сільвестрова О. Ю. Соціальна політика як інструмент соціальної справедливості Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали двадцять другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада 2023 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2023. – с. 113-115. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14153
 4. Ситник О. І. Теоретичні підходи та вихідні принципи розуміння феномену «соціальна політика». Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. та навч.-метод. пр. / за заг. ред. В. І. Бортнікова, Я. Б. Яроша. − Луцьк : Вежа-Друк, 2023. – Вип. 12. – с.164-172. / URL: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aPupg_xJ_gWe_dbaz2YrykdNttiQ3UyG
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Ситник О. І. Політична міфологія: проблема визначення предметного поля. Innovations and prospects in modern science : the 3rd International scientific and practical conference, the city of Stockholm, Мarch 13-15, 2023 year. Stockholm, 2023. Р. 274-280 / URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/03/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-IN…