o.sitovskyi

Сітовський Олег Пилипович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

к.т.н., доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій

Написати повідомлення
Написати повідомлення

1984 р. закінчив з відзнакою повний курс навчання за фахом «Автомобілі і трактори» у Львівській політехніці.

2002 р. – кандидат технічних наук, Національний транспортний університет. 

Дисертаціюя на  тему: «Підвищення техніко-експлуатаційних властивостей легкових автомобілів малого класу підвищеної прохідності шляхом оптимізації параметрів системи "двигун – трансмісія».

05.22.02 – автомобілі і трактори

1984-2002- інженер-конструктор, провідний інженер-конструктор, керівник групи стендових та спеціальних випробувань автомобілів.

1982- 2024 – керівник, учасник груп конструкторських проектів та розробок, наукових досліджень.

 

Проектування, виготовлення, дослідження режимів роботи транспортних засобів.

 • Патент на корисну модель № 105933. МПК  (2016.01). Спосіб підвищення ефективності системи рекуперації енергії транспортного засобу з електричним приводом. / Сітовський О.П., Дембіцький В.М., Кашуба А.М. № u201509700. Заявл. 07.10.2015;  Опубл. 11.04.2016 р. бюл. № 7– 4 с.
 • Патент на корисну модель № 123153. МПК: G08G 1/09G08G 1/095, G08G 1/0968 Система ідображення рекомендованого режиму руху транспортного засобу/ Сітовський Олег ПилиповичМазилюк Павло Вікторович Опубліковано: 12.02.2018
 • свідоцтво авторського права на твір: № 78903. Комп’ютерна програма: Система відображення рекомендованого режиму руху транспортного засобу. Сітовський О. П., Мазилюк П.В., Великий О.А.
 • Патент на корисну модель UA 127943 U. Пристрій для визначення характеристик карданної передачі з шарнірами нерівних кутових швидкостей / Мазилюк П.В., Мурований І.С., Сосницький А.А., Сітовський О.П.

 Наукові інтереси:

Науково-дослідна діяльність з 1982 року.

Науково-дослідна робота здійснюється в напрямках:

 • покращення економічних та екологічних показників роботи автомобілів,
 • теоретичні та експериментальні дослідження процесів роботи та експлуатаційних властивостей КТЗ
 • вдосконалення режимів роботи гібридних та електричних автомобілів,
 • вдосконалення конструкцій  традиційних та гібридних транспортних засобів,
 • вдосконалення режимів руху КТЗ.

Розроблений і виготовлений макет транспортного засобу з гібридною силовою установкою для проведення експериментальних досліджень режимів руху, тягово-швидкісних властивостей та паливної економічності

Рисунок. Макет транспортного засобу з гібридною силовою установкою під час проведення експериментальних досліджень.                                  

Рисунок. Макет транспортного засобу з гібридною силовою установкою під час проведення експериментальних досліджень.

Розроблений і виготовлений автомобіль Баггі для проведення змагань, тренувань та експериментальних досліджень режимів руху, тягово-швидкісних властивостей та паливної економічності.

Знаходиться у стадії розробки та виготовлення болід "Формали - Студент" для проведення змагань  та тренувань. 

Монографія

2020

 1. Метод раціонального проїзду транспортними засобами регульованих ділянок доріг : монографія / П. В. Мазилюк, О. П. Сітовський. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020 – 188 с.
Статті Scopus

2022

 1. Mazyliuk, Pavlo, Sitovskyi, Oleg, Prentkovskis, Olegas, Dembitskyi, Valerii, Murovanyi, Igor and Bulik, Yurii. "Research of an Influence of a Traffic Flow Movement Intensity Change on the Possibility of Nonstop Passage of the Traffic Lights Objects" Transport and Telecommunication Journal, vol.23, no.2, 2022, pp.142-150.

2020

 1. Sitovskyi O. P., Dembitskyi B. M., Bulik Y. V., Mazyliuk P. V. (2020) Theoretical Aspects of Diagnosing of Car Engine at the Time of Acceleration. In: Karabegović I. (eds) New Technologies, Development and Application III. NT 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 128. Springer, Cham, pp. 638-646. Sarajevo (2020) / URL: https://www,doi.org/10.1504/IJBPM.2020.10027632
Вітчизняні фахові наукові видання

2018

 1. – Сітовський О.П. Дембіцький В.М. Мазилюк П.В. Медвєвєв І.І. Оцінка паливної економічності міських автобусів у їздовомі циклі приведеному до реальних умов руху. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал — Луцьк: Луцький НТУ, 2018, № 1 (10). – с. 112 – 116. / URL: https://www.researchgate.net/profile/Oleg-Sitovsky/publication/340417646_Luckij…

2016

 1. Олег Сітовський, Валерій Дембіцький, Андрій Кашуба. Спосіб підвищення ефективності системи рекуперативного гальмування. Львів-2016.
 2. Сітовський О.П., Мазилюк П.В. Математичне моделювання процесу гальмування на вимогу сигналів світлофора. Світязь 2016
 3. Дембіцький В.М., Сітовський О.П. Застосування систем автоматичного гальмування на транспортних засобах з елекnричним приводом. Світязь-2016.

2011

 1. – Сітовський О.П. Застосування бортового комп’ютера Multitronics VG1031GPL для дослідження експлуатаційних властивостей автомобіля. Автомобіль. Електроніка. Сучасні технології. Фахове електронне видання, №3, 2011. – www.khadi.kharkov.ua/ index.php./2011/3 с.100-103. / URL: https://www..khadi.kharkov.ua/ index.php./2011/3