d.smolych@lntu.edu.ua

Смолич Дарія Валеріївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Доцент

СМОЛИЧ ДАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА  

Кандидат економічних наук, доцент

Україна, 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75

е-mail: d.smolych@lntu.edu.ua

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Я, Смолич Дарія Валеріївна, народилася 25 січня 1989 року в м. Луцьку, у сім’ї службовців. Громадянка України.

З 1996 року навчалася у НВК ЗОШ №26 м. Луцька і у 2006 році отримала атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту (атестат ВС №30431192 від 27.06.2006 р.).

Під час роботи у Луцькому технічному національному університеті була нагороджена грамотами, відмічена подяками.

У 2011 році закінчила Луцький національний технічний університет за спеціальністю Банківська справа (ВС № 41561534). У 2012 році закінчила Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю Правознавство (ВС № 42733842). У 2022 році закінчила Луцький національний технічний університет за спеціальністю Менеджмент (М22 №121477).

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка ДК № 017696 від 21.11.2013 року. Тема кандидатської дисертації: «Формування інноваційних кластерів прикордонних регіонів в умовах транскордонного співробітництва». Доцент кафедри менеджменту АД № 000698 від 05.07.2018 року.

З листопада 2011 р. по червень 2013 р. – аспірант кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету; з березня по серпень 2013 р. – асистент кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету; з вересня 2013 р. по жовтень 2017 р. старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету; з листопада 2017 р. – доцент кафедри кафедри менеджменту Луцького національного технічного університету.

1. Менеджер проєкту «Товарна контрабанда: криміналізувати чи ні? Погляд з прикордонної Волині» (березень-квітень 2020 р.) ГО «Агенція міжнародної співпраці.

2. Експерт проєкту «Громадська оцінка роботи Волинської та Поліської митниць Держмитслужби (січень-квітень 2021 р.) ГО «Агенція міжнародної співпраці.

3. Експерт проєкту «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю» (січень-лютий 2022 р.) ГО «Агенція міжнародної співпраці.

4. Навчання з курсу за проєктом «Розкриття потенціалу локальності задля розвитку соціального підприємництва у сільській місцевості на Волині» (2021 р.).

5. Виконавець проєкту: Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання / UTTERLY. CBHE 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Erasmus+ Key Action 2: Capacity Building in the Field of Higher Education. Термін виконання проекту: 15.01.2021-14.01.2023.

Інноваційний розвиток регіонів, кластеризація, транскордонне співробітництво, державно-приватне партнерство, сталий розвиток, інституції громадянського суспільства, неурядові організації, стимулювання та підтримка підприємництва.

Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. 1. Смолич Д.В. (2023) Сутність та відмінні ознаки неурядових організацій підтримки бізнесу (BSOs) в системі неурядових організацій (NGO). Наукові перспективи. Друкований наук. ж-л. Серія «Економіка». №5 (35). Київ. С. 474-485.
  http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/4896
  2. Смолич Д.В. (2023) Роль та функціональні можливості неурядових організацій у лібералізації та стимулюванні підприємницької діяльності. Економічний простір: збірник наукових праць. №187. Дніпро: ПДАБА. C. 140-146.
  http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1332
  3. Смолич Д.В. (2023) Управління діяльністю неурядових організацій підтримки бізнесу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. №6 (324). Хмельницький: Хмельницький національний університет. C. 9-17.
  http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=20308
  4. Вахович І.М., Смолич Д.В. (2023) Визначення та класифікація неурядових організацій підтримки бізнесу в Україні в контексті лібералізації та стимулювання підприємництва. Фінансово - кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Київ: ТОВ «ФІНТЕХАЛЬЯНС». Том №6 (53). С. 417–431. (Web of Science, SCOPUS)
  https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4262 / URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4262

2022

 1. 1. Смолич Д.В. (2022) Сутність поняття бренд-менеджмент та його роль в діяльності організацій. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». №19 (75). Луцьк: ВПІ ЛНТУ. С. 236-247.
  http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/144
  2. Смолич Д.В. (2022) Управлінська культура: сутність поняття, задачі, структура, рівні та розвиток. Наукові перспективи. Друкований наук. ж-л. Серія «Економіка». №12 (30). Київ. С. 241-251.
  http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/3257 / URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/3257

2021

 1. 1. Смолич Д.В., Завадська О.М. (2021) Соціально-психологічний аспект налагодження взаємодії учасників кластерного утворення. Фінансово - кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Львів: Університет банківської справи, 2021. №2 (37). С. 476–481. (Web of Science).
  https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3244
  2. Смолич Д.В., Марковський Р.М. (2021) Аналіз системи стратегічного управління оператора газотранспортної системи України та визначення перспектив його розвитку. Науковий журнал Економічний форум., №1. Луцьк: РВВ ЛНТУ. С. 3–11.
  http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/170
  3. Смолич Д.В. (2021) Оптимізація управління ресурсним забезпеченням підприємства шляхом впровадження ERP-системи. Економічний простір: Збірник наукових праць. №166. Дніпро : ПДАБА. C. 64-69.
  http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/814
  4. Смолич Д.В. (2021) Культура та етика керівника в управлінні організацією. Економічні науки: збірник наукових праць. Серія «Регіональна економіка». №18 (71). Луцьк: Луцький НТУ. С. 180-191.
  http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/105 / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/105

2020

 1. 1. Смолич Д.В., Тимошук І.В. (2020) Ресурсний потенціал підприємства: сутність, складові та модель управління в сучасних умовах господарювання. Економічний простір: Збірник наукових праць. №153. Дніпро : ПДАБА. C. 75-83.
  http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/5053/1/Smolych%20Dariia.pdf
  2. Смолич Д.В., Стельмащук В.В. (2020) Інструментарій підвищення ефективності управління виробництвом промислових підприємств. Modern Economics: електронне фахове видання з економічних наук. №24. Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет.С.183-188.
  https://modecon.mnau.edu.ua/tools-for-improving-the-efficiency/ / URL: https://modecon.mnau.edu.ua/tools-for-improving-the-efficiency/

2019

 1. 1. Смолич Д.В. (2019) Активізація кластерних ініціатив в сфері енергозбереження та альтернативної енергетики у Волинському регіоні. Науковий журнал Економічний форум, № 1. Луцьк: РВВ ЛНТУ. С. 40–45.
  http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/271
  2. Смолич Д.В. (2019) Інноваційні методи управління проектами. Науковий журнал Економічний форум, №4. Луцьк: РВВ ЛНТУ. С. 50–54.
  http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/11 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/11
Зарубіжні наукові видання

2022

 1. 1. Vavdiiuk, N., Koshchіi, O., Galushchak, V., Vasilik, N. Smolych, D., Konstankevych, I., Tretyak, O. (2022). Formation of the soft skills among students of higher education. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Vol. 12. Iss. 2. Special Issue XXX. 133–136. (Web of Science).
  https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120230/PDF/120230.pdf / URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120230/PDF/120230.pdf