svv

Стельмащук Валерій Віталійович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій

Написати повідомлення
Написати повідомлення


Кандидат технічних наук з грудня 2005 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій
раді Д 26.059.03 в Національному транспортному університеті (м. Київ).
ДК No 032157.
Вчене звання доцента кафедри автомобілів присвоєно у червні 2007 року. 12ДЦ 017499.

У 1990 році закінчив Луцький філіал Львівського політехнічного інституту, спеціальність
«Автомобілі та автомобільне господарство».

стійкість і керованість багатоланкових автопоїздів, екологія
автомобільного транспорту, організація транспортно-експедиційної роботи та міжнародні
перевезення.