l.stryzheus@lntu.edu.ua

Стрижеус Людмила Василівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2004 році закінчила Луцький  державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю Менеджмент організацій (ВС № 25633127). Кандидат економічних наук з липня 2010 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 32.075.03  Луцького національного технічного університету (м. Луцьк) (ДК №59656). Тема кандидатської дисертації «Формування регіональної політики соціально-орієнтованого розвитку економіки». Вчене звання доцента кафедри менеджменту та маркетингу присвоєно у липні 2013 року (12ДЦ № 035510).

– 2004–2008 роки асистент кафедри менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету;

2008–2010 роки асистент кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету;

– 2010–2012 роки старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету;

– 2012–2017 роки доцент кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету;

– 2017 рік–донині доцент кафедри менеджменту Луцького національного технічного університету.

1. Виконавець проєкту «Розкриття потенціалу локальності задля розвитку соціального підприємництва у сільській місцевості на Волині», організатор проєкту. Договір № 18054-SE про надання гранту від 23.03.2021 p. З фінансуванням Будинком Європи. Гранти на персональні проєкти у сфері соціального підприємництва.

2. Виконавець проєкту «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» / UTTERLY. CBHE 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Erasmus+ Key Action 2: Capacity Building in the Field of Higher Education. Термін виконання проекту: 15.01.2021 р.-31.12.2023 р.

3. Виконавець проєкту GTUA «Зелена трансформація в університетах України» за програмою фінансування ЄС: NAWA project 2023 та за ініціативи Unite! та Erasmus+ project 2023-2026, WP8, An Open Innovation Community for the Green Transition. Термін виконання проекту: 03.01.-31.12.2023 р.

менеджмент персоналу, менеджмент організації, соціальна відповідальність менеджменту

Монографія

2022

 1. Stryzheus Liudmyla. Approaches to improving the management of organizational processes. Modern management technologies: monograph. Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2022.Р. 321-338.

2018

 1. Stryzheus L., Tendyuk A., Abramova I. Personnel development as main factor of competitiveness increase in the labour market. The economy of Bulgaria and the European Union in the global word. Management, marketing and entrepreneurship, corporate control and business development in Bulgaria and in the EU: Collective Monographs of Scientific Articles. Sofia, Bulgaria. 2018. с. 279-289.
Навчальний посібник

2021

 1. Черчик Л., Стрижеус Л. Менеджмент персоналу: навч. посіб. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 192 с.
Статті Web of Science

2023

 1. Dziamulych M., Rogach S., Shulha O., Stupen N., Tendyuk A., Stryzheus L., Bilochenko A. (2023). Management of production resources of agricultural enterprises in ukraine: a case study of volyn region. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 23, Issue 1, P. 179-188.

2021

 1. Vavdiiuk, N., Stryzheus, L., Koretska, N., Tendyuk, А., Galushchak, V., Abramova, I., Vasilik, N., Koshchii, O. (2021) Management of current assets of the enterprises. Journal of interdisciplinary research «Ad Alta». Volume 11. Issue 2. Special issue XX. 2021 p. P. 30-34

2020

 1. Tetiana O. Shmatkovska, Mykola I. Dziamulych, Valentyna M. Yakubiv, Olha A. Myshko, Liudmyla V. Stryzheus, Roman D. Yakubiv. Economic efficiency of land use by agricultural producers in the system of their non–current assets analysis: a case study of the agricultural sector of Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development“. Volume 20, Issue 3/2020. Bucharest : University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine. 2020. Р. 553-554. Romania. 2020. P. 553-554.

2017

 1. Abramova I., Tendyuk A., Stryszeus L. Analysis of crisis level in regions of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Volume 3. Number 5. Riga : Publishing House «Baltija Publishing». 2017. P. 1-6.
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Стрижеус Л.В. Теоретико-прикладні засади управління комунікаціями в організації. Наукові перспективи: журнал. 2023. № 2(32) 2023. С. 3440-39.
 2. Nataliia Vavdiiuk,Valentyna Galushchak, Iryna Abramova, Liudmyla Stryzheus. Emotional intelligence in the organizational behavior of managers. Економічний форум. Луцький національний технічний університет. Випуск 2. Луцьк, 2023. С. 30-37.

2022

 1. Тендюк А.О., Стрижеус Л.В., Бондарович Ю. Ю. Методичні підходи до оцінки бізнес-процесів. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 19 (75). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. С.248-255.
 2. Стрижеус Л.В., Тендюк А.О. Управління адаптацією персоналу організації в системі менеджменту персоналу. Економічний форум. №4/2022. С. 115-121.

2021

 1. Стрижеус Л.В., Тендюк А.О., Марчук Ю.С. Теоретико-методичні засади підвищення ефективності менеджменту персоналу організації. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 18 (71). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2021. С.191-202.

2020

 1. Кощій О.В., Стрижеус Л.В. Забезпеченість природними ресурсами та ефективність їх використання в Україні. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 17 (67). Редкол.: відп. ред. к.е.н., професор І.В. Кривов’язюк. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. 303 с. С.114-124.

2019

 1. Абрамова І.О., Стрижеус Л.В. Методичні засади системи оцінки мотивації персоналу. Економічні науки. Серія «Економіка і менеджмент»: Зб. наук. праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 16(62). Луцьк, 2019. С. 5-16.