Viktoriia

Сулім Вікторія Олегівна

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Асистент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Асистент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилась 26 серпня 1998 року у смт. Сенкевичівка, Горохівського р-ну, Волинської області. З 2019 року по даний час працюю в Луцькому фаховому коледжі рекреаційних технологій і права. З 2022 році працюю в Луцькому національному технічному університеті.

2019 р. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, бакалавра зі спеціальності «Математика».

2020 р. Луцький національний технічний університет, магістр зі спеціальності «Професійна освіта».

2023 р. Луцький національний технічний університет, магістр зі спеціальності «Комп'ютерні науки».

01.09.2019 – по сьогодні викладач Луцького фахового коледжу рекреаційних технологій і права.

01.09.2022 – по сьогодні асистент доцент кафедри комп’ютерних наук ЛНТУ. 

Статті Scopus

2023

 1. Zdolbitska, N., Delyavskyy, M., Lishchyna, N., Lishchyna, V., Lavrenchuk, S., Sulim, V. (2023). DIY Smart Auxiliary Power Supply for Emergency Use. In: Hu, Z., Zhang, Q., He, M. (eds) Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering III. ICAILE 2023. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 180. Springer, pp 382–392
Тези доповідей

2024

 1. Коменда Т. І., Сулім В. О., Сачук Б. А. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини. VІІІ International scientific and practical conference «Scientific Research as a Mechanism of Effective Human Development» (January 31-February 2, 2024) Sofia, Bulgaria, International Scientific Unity. 2024. 95 p.
 2. Коменда Т., Сулім В., Вознюк А. БЕЗПЕКА ВЕБ-ДОДАТКІВ: СТРАТЕГІЇ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ АТАКАМ. XII International scientific and practical conference «Scientific Theories and Practices as an Engine of Modern Development» : Сollection of abstracts, м. Bratislava, 28 лют. – 1 берез. 2024 р. 2024. С. 64–67. / URL: https://isu-conference.com/wp-content/uploads/2024/02/Scientific_theories_and_p…
 3. Огребчук П.М., Сулім В.О. Аналіз можливостей вебтехнологій для створення цифрових середовищ організації конференцій онлайн. I (VII) міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційні технології: теорія і практика». Дніпро 20 – 22 березня 2024. с. 289-294 / URL: https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/166565
 4. Kozubtsov , I., Lishchina , V., & Sulim , V. (2024). Methodology of advanced teaching of the academic discipline «methodology of scientific research» to applicants of the second (master’s) level of higher education of the educational program «computer science». COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (54), 113-124. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2024-54-13.
 5. Корінецька Х. М., Сулім В. О., Розробка чат-бота для аналізу та обробки pdf-файлів з використанням технологій штучного інтелекту. V міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси». 18-19 квітня 2024 р., с. 170-172. / URL: https://fotius.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/05/Book_IMTCK_2024.pdf

2023

 1. В. Сулім, О. Ілюшик, А. Вознюк «Інноваційні підходи до підготовки сучасного It-фахівця» // збірник тез доповідей Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Current issues of science and integrated technologies» січень 10-13, 2023, Мілан, Італія. – С. 501-503.
  / URL: https://isg-konf.com/current-issues-of-science-and-integrated-technologies/
 2. Здолбіцька Н. В., Сулім В. О., Вознюк А. В. Мультиагентна система маршрутизації на основі алгоритмів пошуку найкоротшого шляху в графі The 5th International scientific and practical conference “Science and innovation of modern world” (January 25-27, 2023) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2023. 155-157 p. / URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/01/SCIENCE-AND-INNOVATION-OF-MO…
 3. Сулім В.О., Котловець А.О., Савлук М.О. Побудова та мінімалізація матриць відношень R за допомогою власного програмного забезпечення на мові програмування С++ // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк: відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 211-213
 4. Ліщина В.О., Сулім В.О.
  РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ. Тези доповідей. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали ІX Міжнар. наук.-практ. конф., Частина 2. Луцьк, 15 груд. 2023 р., Луцьк: ЛНТУ, 2023. 75 с.

2020

 1. В.О. Сулім, О.І. Ілюшик, П.В. Саварин «Використання електронних та мультимедійних ресурсів в навчальному процесі ЗВО» // збірник тез доповідей Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності» 18 листопада 2020 р., м. Рівне С. 88-91.
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Zdolbitska, N., Delyavskyy, M., Lishchyna, N., Lishchyna, V., Lavrenchuk, S., Sulim, V. (2023). DIY Smart Auxiliary Power Supply for Emergency Use. In: Hu, Z., Zhang, Q., He, M. (eds) Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering III. ICAILE 2023. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 180. Springer, pp 382–392 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-36115-9_35