Sushykiryna@lutsk-ntu.com.ua

Сушик Ірина Вікторівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Доцент
Сушик Ірина Вікторівна
к. іст. н., доцент кафедри соціогуманітарних технологій Луцького національного технічного університету
Написати повідомлення
Написати повідомлення
Народилася 14 березня 1971 року в місті Луцьк. У 1993 р. закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю «Історія і методика виховної роботи» і здобула кваліфікацію вчителя історії та курсу «Людина і суспільство», методист з виховної роботи (диплом КЕ № 003574) від 28 червня 1993 р. У вересні 1997 року призначена на посаду асистента кафедри філософії та українознавства Луцького індустріального інституту, з грудня 1997 року по серпень 2000 року працювала на посаді старшого викладача кафедри філософії Луцького державного технічного університету, з жовтня 2000 року по червень 2001 р. – асистентом кафедри філософії Луцького державного технічного університету, з вересня 2001 р. по грудень 2004 року – асистентом кафедри українознавства Луцького державного технічного університету; з грудня 2004 року – старшим викладачем кафедри українознавства Луцького державного технічного університету. У вказаний період працювала в якості здобувача над кандидатською дисертацією. Тема дисертаційного дослідження: «Соціально-економічні та культурні процеси на Волині у 1944- 1953 рр.». У 2004 р. захистила дисертацію, присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук (рішення спеціалізованої вченої ради Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (м. Львів) від 29 червня 2004 року, диплом кандидата наук ДК № 025714, Київ 13 жовтня 2004 року. З квітня 2005 року призначена на посаду доцента кафедри українознавства. Рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 15 червня 2006 року присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства (атестат доцента 02ДЦ №.012833). З 2009 року (у зв’язку з перейменуванням кафедри) працювала на кафедрі інженерної педагогіки, психології та українознавства. У вересні 2012 року за конкурсом була прийнята на посаду доцента кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства Луцького національного технічного університету. З 2019 р. працює доцентом кафедри гуманітарних наук, соціального забезпечення та права, нині кафедра соціогуманітарних технологій
Освіта вища. Закінчила Луцький державний педагогічний університет імені Лесі Українки, 1993 р. Спеціальність – історія і методика виховної роботи. Диплом КЕ №003574 від 28 червня 1993 р. Кваліфікація – вчитель історії та курсу «Людина та суспільство», методист з виховної роботи.
Кандидат історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. Диплом ДК № 025714, від 13 жовтня 2004 р.
Доцент кафедри українознавства, атестат доцента 02ДЦ №.012833 від 15 червня 2006 року.
Диплом магістра М22 №120838 Луцького національного технічного університету. Галузь знань 23 Соціальна робота. Спеціальність 232 Соціальне забезпечення. ОПП Управління в системі соціального забезпечення. 2022 р. 

 

 • Участь у проекті «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах» у рамках ініціативи «Університет, дружній до сім’ї», що здійснювався за підтримки Європейської Комісії та під егідою Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України. Головний партнер – Сумський державний університет. Тривалість проекту: 2013 – 2015 рр. URL: https://lntu.edu.ua/uk/inshi-prohramy-yevropeyskykh-krayin-0
 • Участь у проекті «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України» гранту Посольства Фінляндії в Україні за програмою Фінського фонду місцевого співробітництва (1 липня – 31 жовтня 2015 року). Відповідальна за проведення гендерного аудиту в Луцькому НТУ. URL: https://lntu.edu.ua/uk/media/u-lutskomu-ntu-realizuyut-proekt-hendernyy-meynstryminh-u-vyshchykh-navchalnykh-zakladakh
 • Участь у реалізації соціального проекту «Громада спільних дій» (2021р.). шляхом проведення опитування на волонтерських засадах у 12 населених пунктах Боратинської ТГ. Партнер: Компанія MLS group, м. Запоріжжя. https://boratyn.silrada.org/u-boratynskij-gromadi-realizuvaly-soczialnyj-proekt/ https://boratyn.silrada.org/wp-content/uploads/sites/102/2021/01/monitoryngove-doslidzhennyagromadskoyi-dumky-meshkancziv-boratynskoyi-tg.-2-hvylya.pdf
 • Участь у реалізації соціального проєкту партнерської дії «Діалог поколінь – створення простору для міжкультурного обміну», що фінансується Британською радою в Україні (BritishCouncil) в рамках програми «Активні громадяни»), січень-червень 2021 р. https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/luckiy-ntu-sered-peremozhciv-konkursu-proiektiv-socialnoyi-diyi-za-programoyu-aktivni

 

Соціальна історія та соціальна політика в сучасних суспільно-політичних процесах, соціально-економічні та культурні процеси на Волині у 40–50 рр. XX ст., розвиток освіти та культури періоду пізнього сталінізму, етико-деонтологічні стандарти в роботі соціальних менеджерів, формування управлінського мислення та системи знань у сфері соціального менеджменту, формування корпоративної культури організацій та інструменти управління нею, основи гендеру та гендерної проблематики, антидискримінаційна політика в системі соціального забезпечення населення.
Монографія

2019

 1. Сушик І. В. Волинь повоєнна: соціально-економічні та культурні процеси 40–50 рр. XX ст. : монографія/ Ірина Вікторівна Сушик. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 276 с. (16,04 ум. друк. арк.) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-11/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0…
Навчальний посібник

2020

 1. Етика та деонтологія соціального працівника [Текст] : Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 23 «Соціальна робота» спеціальності – 232 «Соціальне забезпечення» освітньо-професійної програми – «Соціальне забезпечення» денної та заочної форм навчання / уклад. І.В. Сушик. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 112 с / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk?field_avtor_posibniki_target_id=%D0%A1%D1%8…

2019

 1. Сушик І.В. Етика бізнесу: навч. посібник/ І.В. Сушик, О.Г. Сушик, Я.М. Мартинюк, В.В. Вісин. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. 268 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-11/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0…
Статті Scopus

2023

 1. 1. Mialkovska, L., Cherneta, S., Sushyk, I., Martyniuk, Ya., Maiboroda, O., Savchuk, N. (2023). Information, Digital, and Socio-Psychological Technologies in the Training of Specialists in the Social Spher. Studies in Media and Communication, 2023, 11(7), pp. 297–312. DOI: https://doi.org/10.11114/smc.v11i7.6502 / URL: https://doi.org/10.11114/smc.v11i7.6502

2021

 1. Starodubets, H. & Sushyk, I. (2021). Content and directions of women organizations activities in Volyn (the second half of the 1940s – beginning of the 1950s). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 18, 176–186. DOI:10.24919/2519-058X.18.226545 / URL: https://www.researchgate.net/publication/350587138_ZMIST_TA_NAPRAMKI_DIALNOSTI_…
Статті Web of Science

2023

 1. Mialkovska L., Redchuk R., Sushyk I., Martyniuk Y., Maiboroda O., Savchuk N. (2023). Social Management and Digital Communications as Important Components of Modern Higher Education. Cadernos educacao tecnologia e sociedade, Vol. 16 No. 1 рр. 143 - 152. https://doi.org/10.14571/brajets.v16.n1.143-152 / URL: https://doi.org/10.14571/brajets.v16.n1.143-152
 2. Liudmyla Mialkovska, Halyna Herasymchuk, Iryna Sushyk, Yaroslava Martyniuk, Olena Haponchuk, Yuliia Melnychuk. Management models and methods in modern education: information technologies, sustainability and development. Brazilian Journal of Education, Technology and Society (BRAJETS). Vol. 16 No. se2 (2023). pp. 94-108. / URL: https://brajets.com/index.php/brajets/article/view/1256
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Сушик, І. В., & Сушик, О. Г. (2023). Цифрові сервіси та портали для мігрантів в системі соціального забезпечення. Соціальна економіка, 65, 44-57. doi: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2023-65-04 / URL: https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/22307

2022

 1. Сушик І.В. (2022). Міграційне право та міграційний менеджмент як регулятори міграційних процесів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. № 52/2022. Видавничий дім «Гельветика», С. 104-112. DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2022-52-14 / URL: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2022/52-2022/16.pdf

2021

 1. Сушик І.В., Сушик О.Г. (2021) Формування корпоративної культури закладу професійно-технічної освіти як складова управлінської компетентності керівника. Економічний форум, 1(1), 193-199. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-24 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/195
 2. Сушик І. В., О. Г. Сушик. Морально-психологічний та психоемоційний стан організації як показник якості менеджменту. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2021. Том 3. Номер 2. С. 106-120. / URL: https://science.lpnu.ua/uk/smeu/vsi-vypusky/vypusk-3-nomer-2-2021/moralno-psyho…

2019

 1. Сушик О.Г., Сушик І.В. Академічна мобільність українських студентів в історичній ретроспективі: витоки, напрями, мотиви. Освітологія. Українсько-польський науковий журнал. За ред. С.Сисоєвої Тадеуша Левовицького, К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. №8. С. 8-18. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.818 / URL: https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/13
Тези доповідей

2023

 1. Сушик О. Г., Сушик І. В. Цифрова культура закладу вищої освіти як чинник трансформації. The 3th International scientific and practical conference «Theoretical aspects of education development»” (January 24-27, 2023) Warsaw, Poland. International Science Group. 2023. S 380-383. / URL: https://isg-konf.com/uk/theoretical-aspects-of-education-development/
 2. Сушик І., Хвесик О. Формування та розвиток емоційного інтелекту: думки Д. Ґоулмана. Соціально-гуманітарні студії: інновації, виклики та перспективи: матеріали І Міжнародної наукової конференції, м. Житомир, 27-28 квітня 2023 р./ Ред. кол.: О.А. Черниш, В.М. Слюсар, Л.М. Червона [та ін.]. Житомир : Житомирська політехніка, 2023. С. 338-340. / URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/338.pdf
 3. Сушик І., Петрик І. Робота з мігрантами в системі соціального забезпечення: зарубіжний досвід. Соціально-гуманітарні студії: інновації, виклики та перспективи: матеріали І Міжнародної наукової конференції, м. Житомир, 27-28 квітня 2023 р./ Ред. кол.: О.А. Черниш, В.М. Слюсар, Л.М. Червона [та ін.] – Житомир : Житомирська політехніка, 2023. С. 249-252. / URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/249.pdf
 4. Сушик Ірина, Запорожець Михайло. Методи оцінки та діагностики корпоративної культури організації. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2023 року / Відп. за випуск М. М. Микийчук. С. 281-282. / URL: https://science.lpnu.ua/qm-2023/proceedings
 5. Сушик Ірина, Парфенюк Олександр. Конфліктна компетентність соціального менеджера як інструмент управління. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2023 року / Відп. за випуск М. М. Микийчук. С. 279-280. / URL: https://science.lpnu.ua/uk/qm-2023/tezy-dopovidey

2022

 1. Сушик Ірина, Карпінчук Людмила. Міграція: проблеми адаптації і світової безпеки. Together united: науковці проти війни: збірник тез доповідей І Міжнародної благодійної науково-практичної конференції (Луцьк, 20 травня 2022 р.). – Луцьк : Вежа-Друк, 2022, С. 274-279. / URL: https://wiki.vnu.edu.ua/images/d/d0/Zbirnyk_tez_3.pdf#page=274

2021

 1. Сушик І.В., Сушик. О.Г. Інформаційна (цифрова) культура як складова компетентності працівника соціальної сфери/ Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (12 – 13 березня 2021 року, Київ) / за ред. Ю.М. Швалба. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. С. 187-189. / URL: https://psy.knu.ua/images/conference/2021/tezy_knu_socwork_03_2021.pdf
 2. Сушик І. В., Сушик О. Г. Цифровізація соціальної сфери як спосіб покращення соціальної підтримки громадян. Тези VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» (21-22 травня 2021 р.), Луцьк: відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С. 20-24. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/17oVsJMkEeltCjcIxdB5_hr-F6lULy5Ta
 3. Сушик І.В. Сушик О.Г. Кластерний підхід до реформування професійної освіти як форма соціального партнерства. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам‘янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2021. С. 124-127. / URL: https://posek.km.ua/wp-content/uploads/2021/05/Programa-konferentsiyi_2021.pdf

2020

 1. Сушик І. В. Емоційна грамотність та емоційна компетентність особистості фахівця соціальної сфери /І.В. Сушик, О.Г. Сушик // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (13 – 14 березня 2020 року, Київ) / за ред. Ю.М. Швалба. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. С. 115-118. / URL: https://psy.knu.ua/files/pdf/web/download/tezy_knu_03_2020.pdf
 2. Сушик І. В. Популяризація STEM-освіти як інструмент подолання гендерної асиметрії на ринку праці/ І.В. Сушик, О.Г. Сушик/ Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2020 р. / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; за заг. ред. В. П. Кравця, О. М. Кікінежді. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 61-63. / URL: http://tnpu.edu.ua/vyhovna%20robota/2020__final__Zbirnyk%20tez_Gender.pdf