o.sushyk@lutsk-ntu.com.ua

Сушик Олександр Григорович

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цифрових освітніх технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цифрових освітніх технологій

Доцент

Сушик Олександр Григорович

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився у 1965 році в смт. Головно Любомльського р-ну Волинської обл.

У 1989 році закінчив Львівський державний університет ім. І.Я.Франка, географічний факультет за спеціальністю географія.

1989-1993 рр. працював викладачем у Локачинському СПТУ-21. З 1993 по 1997 рр. продовжив свою трудову діяльність у Волинському університеті ім. Лесі Українки на посаді наукового співробітника лабораторії педагогічних технологій.

27 березня 1997 року захистив кандидатську дисертацію «Технологія економічної підготовки учнів сільських профтехучилищ». Рішенням спеціалізованої Вченої ради Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. В.К.Винниченка присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

З 1997 по даний час працюю у Луцькому національному технічному університеті на посаді доцента кафедри цифрових освітніх технологій.

26 червня 2001 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.

2003 році нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

У 2016 році закінчив Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна" за спеціальністю Комп'ютерні системи та мережі.

Вища

Львівський державний університет ім. І.Я.Франка, спеціальність географія.

Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна" спеціальність Комп'ютерні системи та мережі.

1989-1993 рр. працював викладачем у Локачинському СПТУ-21.

З 1993 по 1997 рр. продовжив свою трудову діяльність у Волинському університеті ім. Лесі Українки на посаді наукового співробітника лабораторії педагогічних технологій.

З 1997 по даний час працюю у Луцькому національному технічному університеті на посаді доцента кафедри цифрових освітніх технологій.

2011-2012 рр. брав участь у проекті "Гендерний паритет в умовах технічного вузу". Підтримка гендерних досліджень та гендерної освіти в українських університетах дослідницьких та наукових центрах "Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні".

Теоретико-прикладні аспекти формування професійної компетентності майбутніх фахівців у контексті їх професійного розвитку.

Монографія

2018

 1. Соціально-правові та психолого-педагогічні аспекти проблем насильства в сім’ї/ І.В. Сушик, О.Г. Сушик/ Суспільство ризику: соціально-філософські, політико-правові та історичні аспекти: [монографія] Колектив авторів за ред. канд. іст. наук канд. О. М. Жук, канд. політ. наук О. І. Ситника. – Луцьк, 2018.
Навчальний посібник

2023

 1. Професійна освіта (цифрові технології): магістерський курс / О.І.Гулай, О.Г.Герасимчук, В.В.Кабак, В.П.Саварин, О.Г.Сушик; за заг. ред. О .І. Гулай. Луцьк : ЛНТУ, 2023.

2019

 1. Етика бізнесу: навч. посібник/ І.В. Сушик, О.Г. Сушик, Я.М. Мартинюк, В.В. Вісин. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019.
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Цифрові сервіси та портали для мігрантів в системі соціального забезпечення. Соціальна економіка. Науковий журнал. Випуск 65. – Х.: Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, 2023.

2021

 1. Морально-психологічний та психоемоційний стан організації як показник якості менеджменту. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.Національний університет «Львівська політехніка». Випуск 3. Номер 2.
 2. Формування корпоративної культури закладу професійно-технічної освіти як складова управлінської компетентності керівника. / І.В.Сушик, О.Г.Сушик. Економічний форум. Науковий журнал. – № 1. – 2021.

2019

 1. Академічна мобільність українських студентів в історичній ретроспективі: витоки, напрями, мотиви/ О.Г.Сушик, І.В.Сушик /Освітологія. Українсько-польський науковий журнал. За ред. С.Сисоєвої Тадеуша Левовицького, К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. – №8.

2017

 1. Витоки європейської системи освіти: перші університети /Сушик О.Г./ Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2017. – № 2. березня 2018 року)/ Упорядники: О.О.Юринець, Б.С.Шахраюк. – Володимир-Волинський: ВВПК, 2018.
Тези доповідей

2023

 1. Цифрова культура закладу вищої освіти як чинник трансформації. The 3th International scientific and practical conference «Theoretical aspects of education development»” (January 24 - 27, 2023) Warsaw, Poland. International Science Group. 2023.
 2. Методичні основи навчального процесу в цифровому освітньому середовищі. Тези ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023)» (25-26 травня 2023 р.), Луцьк: відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023.

2021

 1. Інформаційна (цифрова) культура як складова компетентності працівника соціальної сфери. «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології»: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (12–13 березня 2021 року, Київ) / за ред. Ю.М. Швалба. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2021.
 2. 1. О.Г. Сушик. Кластерний підхід до реформування професійної освіти як форма соціального партнерства. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам‘янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2021.
 3. Цифровізація соціальної сфери як спосіб покращення соціальної підтримки громадян. Тези VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» (21-22 травня 2021 р.), Луцьк: відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021.

2020

 1. Популяризація STEM-освіти як інструмент подолання гендерної асиметрії на ринку праці/ І.В. Сушик, О.Г. Сушик/ Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2020 р. / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; за заг. ред. В. П. Кравця, О. М. Кікінежді. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020.
 2. Емоційна грамотність та емоційна компетентність особистості фахівця соціальної сфери /І.В. Сушик, О.Г. Сушик // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (13 – 14 березня 2020 року, Київ) / за ред. Ю.М. Швалба. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2020.
 3. Нові компетентності керівника закладу професійно-технічної освіти в умовах трансформацій/ Сушик І.В., Сушик О.Г./ Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами», Луцьк, 11 груд. 2020 р., Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020.

2019

 1. Корпоративний гумор як форма міжособистісної взаємодії людей в організації/ Сушик І.В., Сушик О.Г./ Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 квітня 2019 р.)/ за заг. ред. О.В. Лазорко, В.А. Ушиної – Луцьк: Волиньполіграф, 2019.
 2. Корпоративний гумор як форма міжособистісної взаємодії людей в організації/ Сушик І.В., Сушик О.Г./ Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 квітня 2019 р.)/ за заг. ред. О.В. Лазорко, В.А. Ушиної – Луцьк: Волиньполіграф, 2019.

2018

 1. Застосування методу аналізу ситуацій (case-study) в інтерактивних формах навчання / О.Г. Сушик //Педагогічне краєзнавство Волині: Матеріали науково-практичної конференції (29 березня 2018 року)/ Упорядники: О.О.Юринець, Б.С.Шахраюк. – Володимир-Волинський: ВВПК, 2018.
 2. Вплив корпоративного гумору на психоемоційне здоров’я організації/ І.В. Сушик, О.Г. Сушик/ Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 7 грудня 2018 року. Частина 2.