t.talah@lutsk-ntu.com.ua

Талах Тетяна Анатоліївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася  в місті Київ. В 1991 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д. Коротченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» та здобула кваліфікацію економіста.

У 1991 році призначена на посаду асистента кафедри економіки підприємства, у 2005 році – на посаду старшого викладача кафедри обліку і аудиту, з 2007 - доцент кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету.

У 1992 році зарахована до аспірантури Луцького державного технічного університету

У 2005 році Рішенням спеціалізованої вченої ради Тернопільського державного економічного університету міністерства освіти і науки України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». ДК № 032282 (протокол № 84-06/7 від 15 грудня 2005 року)

Рішенням Атестаційної колегії  України від 24.10.2007 року №4/28-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку та аудиту.

У 1991 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д. Коротченка (1991 р.)., спеціальність – «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», кваліфікація - економіст(диплом спеціаліста ПВ № 733845 від 29.06.1991).

Кандидат економічних наук з грудня 2005 року.

Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Тернопільського державного економічного університету міністерства освіти і науки України (м. Тернопіль) за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (диплом ДК № 032282).

Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно у жовтні 2007 року (атестат 12ДЦ № 018330).

1991-2004 - асистент кафедри економіки підприємства Луцького державного технічного університету

2004-2005 -старший викладач кафедри обліку і аудиту Луцького державного технічного університету

2005 по теперішній час - доцент кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету

науково-практичні проблеми розвитку економічного аналізу, фінансового аналізу, економічного контролю, інформатики; інформаційно-аналітичне  забезпечення економічної безпеки підприємства.

Методичне забезпечення

2023

 1. 1.Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання/ укл. О.І. Кузьмак, Т.А. Талах Луцьк: ЛНТУ, 2023. 88 с./ укл. О.І. Кузьмак, Т.А. Талах Луцьк: ЛНТУ, 2023. 88 с.
  2.Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності
  071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання/ укл. Т.А. Талах Луцьк: ЛНТУ, 2023. 48 с. https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9C%D0%9D%D0%94_%D0%B2_%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_2023_0.pdf
  3.Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання/ укл. Т.А. Талах Луцьк: ЛНТУ, 2023. 40 с.URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9C%D0%9D%D0%94%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%9F_%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20docx.pdf / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9C%D0%9D%D0%94_%D0%B2_%D0%9…

2022

 1. 1.ІНФОРМАТИКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРІВ : КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ СПЕЦ. 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧ. / УКЛАД.: Н.В. ГОЛЯЧУК, Т.А. ТАЛАХ. – ЛУЦЬК : ЛУЦЬКИЙ НТУ, 2022. – 100 С. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10827
  2.МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННІ : МЕТОД. ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ СПЕЦ. 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧ. ФОРМ НАВЧ. / УКАД. Т.А. ТАЛАХ. ЛУЦЬК : ЛНТУ, 2022. 40 С. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11952

2021

 1. 1. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БУХГАЛТЕРА : МЕТОД. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ СПЕЦ. 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧ. ФОРМ НАВЧ. / УКЛАД.: О.О. ГАВРИЛЮК, І.В. ЖУРАКОВСЬКА, Т.А. ТАЛАХ. – ЛУЦЬК : ЛУЦЬКИЙ НТУ, 2021. – 28 С. . URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10826
  2.ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БУХГАЛТЕРА : МЕТОД. ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ СПЕЦ. 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧ. ФОРМ НАВЧ. / УКЛАД.: О.О. ГАВРИЛЮК, І.В. ЖУРАКОВСЬКА, Т.А. ТАЛАХ. – ЛУЦЬК : ЛУЦЬКИЙ НТУ, 2021. – 24 С. URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10825
  3. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БУХГАЛТЕРА : КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ СПЕЦ/ 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧ. ФОРМ НАВЧ. / УКЛАД.: О.О. ГАВРИЛЮК, І.В. ЖУРАКОВСЬКА, Т.А. ТАЛАХ. – ЛУЦЬК : ЛУЦЬКИЙ НТУ, 2021. – 84 С. URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10824
  4. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ : МЕТОД. ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» СПЕЦ. 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧ. ФОРМ НАВЧ. / УКЛАД. : І.В. ЖУРАКОВСЬКА, Т.А. ТАЛАХ. ЛУЦЬК : ЛУЦЬКИЙ НТУ, 2021. 36 С. URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10539
  5. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ : МЕТОД. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОН. САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧ. ФОРМ НАВЧ. / УКЛАД. Т. А. ТАЛАХ. ЛУЦЬК : ЛУЦЬКИЙ НТУ, 2021. 52 С. URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7944
  6. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ : МЕТОД. ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧ. ФОРМ НАВЧ. / УКЛАД. Т.А. ТАЛАХ. ЛУЦЬК : ЛУЦЬКИЙ НТУ, 2021. 64 С. URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6900
  7. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ : КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧ. ФОРМ НАВЧ. / УКЛАД. Т.А. ТАЛАХ. ЛУЦЬК : ЛУЦЬКИЙ НТУ, 2021. 116 С. URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6899

2020

 1. . ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ : МЕТОД. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ СПЕЦ. 051 ЕКОНОМІКА ДЕННОЇ ТА ЗАОЧ. ФОРМ НАВЧ. / УКЛАД. Т.А. ТАЛАХ. ЛУЦЬК : ЛУЦЬКИЙ НТУ, 2020. 60 С. URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6901
Навчальний посібник

2023

 1. Облік, оподаткування та контроль: навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування / Укладачі: І.І.Бабіч, І.М.Вахович, О.О. Гаврилюк, І.В. Жураковська, С.В.Зеленко, О.І. Кузьмак, К.Є. Нагірська, Т.А.Писаренко, Р.В.Сидоренко, Т.А.Талах. / під ред. І.В. Жураковської. Луцьк:ЛНТУ, 2023, 420с.
Електронний посібник

2022

 1. Талах Т.А. Економічний аналіз. Електронне видання навчального призначення, 2022. Довідка №22-22. Протокол засідання навчально-методичної ради Луцького НТУ №4 від 21 грудня 2022 року / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%…

2021

 1. Аналіз господарської діяльності. Практикум. [Московчук А.Т., Талах В.І., Талах Т.А.,Ткачук І.М.]: Електронне видання навчального призначення, 2021. Довідка №21-02. Протокол засідання навчально-методичної ради Луцького НТУ №7 від 16 лютого 2021 року URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA1/index.html1.html / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%…
Статті Web of Science

2023

 1. Tetiana Shmatkovska, Ihor Krupka, Vasyl Synenko, Roman Sydorenko, Nataliia Mostovenko, Tetiana Talakh, Iryna Danchevska, Nataliia Melnyk (2023). Accounting and analytical tools for the formation subordinated debt of commercial banks in Ukraine. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Special I. (13/01-XXXIV.), р. 52-55.
  2. Dziamulych, M., Sarioglo, V., Kotenko, T., Didkivska, O., Korotkova, D., Talakh, T., Say, V. Differentiation of income and expenditures of households in the system of formation of the demographic situation in Ukraine. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2023. Vol. 13(2). Special Issue XXXV. P. 111-115. / URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130134/papers/A_07.pdf

2021

 1. 11. Stashchuk O., Shmatkovska T., Dziamulych M., Kovalska L., Talakh T., Havruliuk O. Integrated assessment, analysis and management of financial security and stability of joint-stock companies operating in the agricultural sector: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2021. Vol. 21. Iss. 2. P.589-603 (Web of Science). URL: http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/90-vol-21-issue-2/2552-integrated-assessment-analysis-and-management-of-financial-security-and-stability-of-joint-stock-companies-operating-in-the-agricultural-sector-a-case-study-of-ukraine
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. 1.Талах Т.А., Талах В.І. Використання функцій Excel в аналітичних дослідженнях та в економічній аналітиці. Економіка та суспільство. 2023. № 50.
  2.Талах В.І., Талах Т.А. Використання статистичних функцій Excel в аналітичних дослідженнях великих даних. Економіка та суспільство. 2023. № 51. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2467
  3.Гаврилюк О.О., Талах Т.А. Ділові комунікації в системі наукових досліджень. Економіка та суспільство. 2023. № 52. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2585
  / URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2413

2022

 1. 1.Талах Т. Використання методики економічного аналізу на основі отриманих даних за результатами контролю Економічний форум. Наук. ж-л. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2022. №4. С.136-142. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/38/48 (Index Copernicus)
  2. Талах В., Талах Т. Форс-мажорні обставини як аналітичний фактор статистичного дослідження зовнішньої торгівлі України (експорт). Економічний форум. Наук. ж-л. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2022. №4. С.167-177. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/38/48 (Index Copernicus)

2021

 1. 1. Талах Т.А. Оцінка економічної ефективності функціонування підприємств промисловості України. Економічний форум. Наук. ж-л. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. №4. 157 с. С.95-102. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/256/246 (Index Copernicus)
  2. Голячук Н.В., Талах Т.А. Економічна аналітика з використанням функцій прогнозування MS EXCEL. Економічний форум. Наук. ж-л. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. №4. 157 с. С.123-132. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/260/250 (Index Copernicus)
  3 Гаврилюк О.О., Талах Т.А. Формування цінностей у сфері обліку і оподаткування через вивчення етичних норм. International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” 2021. №11 URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16383901172143.pdf

2020

 1. 1. 9. Талах Т. А., Бондарук Х. В., Хилько О. В. Напрями удосконалення методики аналізу ефективності використання активів Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. 2020. Вип. 17. С. 213-224. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2020_17_25
  2 Талах В. І., Талах Т. А. Сутність і значення порівняльного аналізу підприємницької діяльності підприємств Економічний форум. Наук. ж-л. 2020. № 2. С. 98-105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2020_2_15 (Index Copernicus)

2019

 1. 1. Талах Т. А., Бондарук Х. В. Організаційні аспекти аналізу і контролю за рівнем економічної безпеки на підприємстві. Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. 2019. Вип. 16. С. 149-158. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2019_16_18
  2.Талах Т.А., Талах В.І. Моніторинг фінансової нестабільності національної економіки в умовах економіко-політичних трансформацій. Економічний форум. Наук. ж-л. 2019. № 4. С. 54-59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_4_11 (Index Copernicus)
  3. Талах Т. А., Талах В. І. Особливості багатофакторного аналізу матеріальних ресурсів підприємства. Економічний форум. Наук. ж-л. 2019. № 1. С. 124-132. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_1_22 (Index Copernicus)
Тези доповідей

2023

 1. Талах В.І., Талах Т.А. Особливості статистичної аналітики банківської системи країни за форс-мажорних обставин. Економічні та правові аспекти фінансової системи України в умовах воєнного часу: Тези доповідей VI круглого столу, м. Луцьк, 11 квітня 2023 р. / упоряд.:М.Б. Дацюк-Томчук, О.А. Бундак. Луцьк : Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2023. С. 53-56
  2. Талах Т.А. Етапи планування наукового дослідження. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк 23 червня 2023 р). Луцьк, 2023. С. 115-117. https://drive.google.com/file/d/1WM0LrN3Vm2jrzYtI9Xj8SOc1WxJhsEAT/view?usp=sharing / URL: https://lutsk.uu.edu.ua/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%82%d0%b5…

2022

 1. 1. Талах Т.А. Використання функцій MS EXCEL при аналізі зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (Луцьк 20 травня 2022 року). Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 105-108 URL https://drive.google.com/drive/folders/0BxetQEy6G-pVU3ZWTll0R3poNGM?resourcekey=0-X8L_eEL9K8mAw-BZTwyn3Q
  2 Талах Т.А. Економічна сутність поняття «економічна ефективність». Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк 24 червня 2022 р). Луцьк, 2022. С. 207-209.

2021

 1. 1.Талах Т.А. Запобігання банкрутству підприємства як фактор стійкого фінансового стану. Детермінанти та імперативи розвитку фінансової архітектури України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк. 22 квітня 2021). Луцьк, 2021. С. 153-155. URL: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/fls/zbirnik_tez_2021_rik_compressed_1.pdf
  2. Талах Т.А. Моделювання ймовірності банкрутства підприємства. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 червня 2021 р). м. Луцьк, 2021. С. 65-68. http://oia.lntu.edu.ua/files/2526_06_2021.pdf
  3. Талах Т.А. Професійне судження бухгалтера: наукові контроверзи. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 9 жовтня 2021 року).Випуск 8. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 360-363. URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/9zhovten2021.pdf

2020

 1. 1. Талах Т.А. Сучасні способи оцінки формування фінансових результатів діяльності підприємства. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк 26-27 червня 2020 р). Ч. 1. Луцьк, 2020. С. 97-101. URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/2020/26_06_20.pdf
  2. Талах Т.А. Фінансові ресурси підприємства як об’єкт економічного аналізу. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 3 жовтня 2020 року). Луцьк, 2020. С. 105-108. URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/2020/3_10_20.pdf

2019

 1. 1. Талах Т.А. Оцінка матеріальних ресурсів підприємства: особливості багатофакторного аналізу. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового,контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством:матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк 21-22 червня 2019 р). Ч. 1. Луцьк, 2019. С. 97-101. URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/Sasha/Tezy_21-22_06_2019.pdf
  2 Талах Т.А. Методи оцінки вартості капіталу підприємства. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 5 жовтня 2019 року). Луцьк, 2019. С. 80-83. URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/Sasha/Tezy_05_10_2019.pdf