v.talah@lutsk-ntu.com.ua

Талах Валентин Іванович

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1981 році закінчив повний курс навчання в Українській ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарській академії за спеціальністю «Економічна кібернетика». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 17 липня 1981 року йому присвоєно кваліфікацію «Економіст-математик сільського господарства» (диплом ЗВ № 771791).

У жовтні 1981 року був прийнятий на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії економіки Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції (с. Рокині, Волинська область), а у 1983 році переведений на посаду старшого наукового співробітника цієї ж лабораторії. У 1987 році переведений на посаду старшого економіста по сільському господарству виробничого об’єднання «Волиньбурякоцукро-агропром», де і пропрацював до грудня 1989 року.

У грудні 1989 року за конкурсом був прийнятий на посаду асистента секції економіки кафедри сільськогосподарських машин Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту, де з 19 вересня 1990 року обіймав посаду старшого викладача, а з 21 жовтня 1993 року – доцента кафедри економіки і управління виробництвом. За вказаний термін ним була захищена дисертація та присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук (рішенням Ради у Українському науково-дослідного інституту економіки агропромислового виробництва ім.. А.Г. Шліхтера від 19 вересня 1990 року, диплом кандидата наук КД № 030539, Москва 27 лютого 1991 року). Рішенням Вченої ради Луцького індустріального інституту від 21 жовтня 1993 року Талаху В.І. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки і управління виробництвом (атестат доцента ДЦ № 002212).

01 листопада 2008 року обраний заступником відповідального секретаря приймальної комісії Луцького НТУ, а з вересня 2009 року і по 12 лютого 2013 року був відповідальним секретарем приймальної комісії цього ж університету.

28 лютого 2013 року призначений на посаду першого проректора Луцького НТУ, а 01 липня 2014 року переведений на посаду проректора з науково-педагогічної роботи цього ж університету, яку займав до 28 лютого 2020 року.

З 01 березня 2020 року та по даний час є доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування ЛНТУ.

Талах В.І. є автором 117 наукових праць та шести монографій. Ним опубліковано 95 навчально-методичних праць, з яких три друкованих та два електронних навчальних посібників.

Нагороджений:

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (1997 рік), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (посвідчення № 49299 від 28.09.2000), Почесною грамотою Волинської обласної ради (2002 рік), Почесною грамотою КМУ (реєстраційний № 26601 від 28.09.2016),  Почесним званням «Заслужений працівник освіти України» (Указ Президента України від 30.09.2020 № 416/2020; – посвідчення ПЗ № 021904),

Почесними грамотами регіональних державних закладів, громадських організацій та ЛНТУ.

Українська Ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія

Рік закінчення – 1981р.,

Спеціальність – «Економічна кібернетика»,

Кваліфікація (за дипломом) – економіст-математик сільського господарства

Диплом спеціаліста ЗВ № 771791   

Дата видачі – 31.07.81

Реєстраційний номер – 1313

 

2. КАНДИДАТ НАУК:

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – Економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями

Диплом ДК № 030539

Тема кандидатської дисертації: «Економічна ефективність виробництва кормів на осушених землях (на матеріалах господарств Волинської області)»

Місце видачі – м. Москва

Дата видачі – 27.02.91

 

3. ДОЦЕНТ:

Доцент кафедри економіки і управління виробництвом (Рішення вченої ради Луцького індустріального інституту, протокол №3)

Диплом ДЦ  № 002212

Дата видачі – 21.10.93.

У жовтні 1981 року був прийнятий на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії економіки Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції (с. Рокині, Волинська область), а у 1983 році переведений на посаду старшого наукового співробітника цієї ж лабораторії. У 1987 році переведений на посаду старшого економіста по сільському господарству виробничого об’єднання «Волиньбурякоцукро-агропром», де і пропрацював до грудня 1989 року.

У грудні 1989 року за конкурсом був прийнятий на посаду асистента секції економіки кафедри сільськогосподарських машин Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту, де з 19 вересня 1990 року обіймав посаду старшого викладача, а з 21 жовтня 1993 року – доцента кафедри економіки і управління виробництвом. За вказаний термін ним була захищена дисертація та присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук (рішенням Ради у Українському науково-дослідного інституту економіки агропромислового виробництва ім.. А.Г. Шліхтера від 19 вересня 1990 року, диплом кандидата наук КД № 030539, Москва 27 лютого 1991 року). Рішенням Вченої ради Луцького індустріального інституту від 21 жовтня 1993 року Талаху В.І. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки і управління виробництвом (атестат доцента ДЦ № 002212).

01 листопада 2008 року обраний заступником відповідального секретаря приймальної комісії Луцького НТУ, а з вересня 2009 року і по 12 лютого 2013 року був відповідальним секретарем приймальної комісії цього ж університету.

28 лютого 2013 року призначений на посаду першого проректора Луцького НТУ, а 01 липня 2014 року переведений на посаду проректора з науково-педагогічної роботи цього ж університету, яку займав до 28 лютого 2020 року.

З 01 березня 2020 року та по даний час є доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування ЛНТУ.

1. Ринкові трансформації на мезо- та макрорівнях в умовах економічних, фінансових, політичних та соціальних криз.

2. Формування структури регіональних соціально-економічних систем у контексті європейського вектору розвитку України.

3. Особливості розвитку соціально-економічних процесів за форс-мажорних обставин в Україні та передових світових спільнотах.

 

Методичне забезпечення

2023

 1. 1. Соціально-економічна статистика: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування», галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та заочної форм навчання / уклад. В.І. Талах. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 36 с.

2022

 1. 1. Соціально-економічна статистика: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування», галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та заочної форм навчання / уклад. В.І. Талах. Луцьк: ЛНТУ, 2022. 112 с.
  2. Соціально-економічна статистика: методичні вказівки до проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування», галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та заочної форм навчання/ уклад. В.І. Талах. Луцьк: ЛНТУ, 2022. 32 с.

2020

 1. 1. Економічна статистика. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / уклад. В.І. Талах, Л.І. Іщук, Т.І. Коробчук. Луцьк: Луцький НТУ, 2020. 111 с.
  2. Економічна статистика. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / уклад. В.І. Талах, Л.І. Іщук, Т.І. Коробчук. Луцьк: Луцький НТУ, 2020. 65 с.
  3. Економічна статистика. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / уклад. В.І. Талах, Л.І. Іщук, Т.І. Коробчук Луцьк: Луцький НТУ, 2020. 36 с.
  4. Економічна статистика. Методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / уклад. В.І. Талах, Л.І. Іщук, Т.І. Коробчук. Луцьк: Луцький НТУ, 2020. 85 с.

2019

 1. 1. Статистика. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Іщук Л.І., Талах В.І. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. 74 с.
  2. Статистика. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Туризм», «Міжнародні економічні відносини» галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 24 Сфера обслуговування, 29 Міжнародні відносини спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 242 Туризм, 292 Міжнародні економічні відносини денної і заочної форм навчання / уклад. В.І. Талах, Л.І. Іщук. Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 26 с.
  3. Статистика. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної, скороченої та заочної форм навчання / уклад. В.І. Талах, Л.І. Іщук. Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 59 с.
  4. Статистика. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної, заочної та скороченої форм навчання / уклад. В. І. Талах, Л.І. Іщук. Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 70 с.
  5. Статистика. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної, скороченої та заочної форм навчання/ уклад. В.І. Талах, Л.І. Іщук. Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 38 с.
Монографія

2019

 1. Талах В. Формирование системы управления финансовыми ресурсами предприятий в условиях кризиса. Икономиката на България и европейския съюз в глобалния свят. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол: коллективная монография / Под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. София: Студентски град "Христо Ботев". 2019. С. 517-526.
Електронний посібник

2023

 1. 1. Талах В.І. Статистика: Електронний навчальний посібник. Довідка № 23-14. Протокол засідання навчально-методичної ради Луцького НТУ № 10 від 27 червня 2023 р.
  URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/index.html

2021

 1. 1. Московчук А.Т., Талах В.І., Талах Т.А., Ткачук І.М. Аналіз господарської діяльності. Практикум: Електронний навчальний посібник. Довідка № 21-02. Протокол засідання навчально-методичної ради Луцького НТУ № 7 від 16 лютого 2021 р.

2020

 1. 1. Фінансова грамотність: Електронний навчальний посібник / Дорош В.Ю., Чиж Н.М., Вахович І.М., Кузьмак О.М., Талах В.І., Олександренко І.В., Ніколаєва А.М., Забедюк М.С., Шейко Ю.О., Пиріг С.О., Кондіус І.С., Вахновська Н.А., Купира М.І., Салівончик І.М., Поліщук В.Г., Мостовенко Н.А., Коробчук Т.І., Іщук Л.І.. Довідка №20-07. Протокол засідання науково-методичної ради Луцького НТУ № 3 від 20 листопада 2020 р.
Статті Scopus

2023

 1. S. Moroz, A. Tkachuk, V. Zablotskyi, S. Prystupa, V. Lyshuk and V. Talakh, "Analysis of Technical Characteristics of Temperature Sensors for the Design of Medical Thermometers," 2023 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Athens, Greece, 2023, pp. 1-4, doi: 10.1109/DESSERT61349.2023.10416501.
  URL:https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10416501
Статті Web of Science

2022

 1. Dziamulych M., Kulinich, T., Shmatkovska, Y., Moskovchuk, A., Rogach, S., Prosovych, O., Talakh, V. Forecasting of economic indicators of agricultural enterprises activity in the system of ensuring their management on the basis of sustainable development: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2022. Vol. 22. Iss. 1. P. 207-216.
  URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_1/volume_22_1_2022.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Бондарук В., Талах В. Фінансова результативність зовнішньоекономічної діяльності підприємств за форс-мажорних обставин. Галицький економічний вісник. 2024. Том 86. № 1. С. 90-96.
  URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/?art=1263

2023

 1. Талах Т.А., Талах В.І. Використання функцій Excel в аналітичних дослідженнях та в економічній аналітиці. Економіка та суспільство. 2023. № 50. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2413
  DOI: 10.32782/2524-0072/2023-50-58
  2. Талах В.І., Талах Т.А. Використання статистичних функцій Excel в аналітичних дослідженнях великих даних. Економіка та суспільство. 2023. № 51. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2467
  DOI: 10.32782/2524-0072/2023-51-15

2022

 1. Талах В.І., Талах Т.А. Форс-мажорні обставини як аналітичний фактор статистичного дослідження зовнішньої торгівлі України (експорт). Економічний форум. Наук. ж-л. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2022. № 4. С. 167-176. (1,25 д.а.)
  URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/38/48

2020

 1. Талах В.І., Талах Т.А. Сутність і значення порівняльного аналізу підприємницької діяльності підприємств. Економічний форум. Наук. ж-л. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2020. № 2. С. 98-106.

2019

 1. Талах Т.А., Талах В.І. Особливості багатофакторного аналізу матеріальних ресурсів підприємства. Економічний форум. Наук. ж-л. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2019. № 1. С. 124-133.
  2.. Талах В.І., Талах Т.А. Моніторинг фінансової нестабільності національної економіки в умовах економіко-політичних трансформацій. Економічний форум. Наук. ж-л. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2019. № 4. С. 54-60.
Тези доповідей

2024

 1. 1. S. Moroz, A. Tkachuk, V. Zablotskyi, S. Prystupa, V. Lyshuk, V. Talakh: Analysis of Technical Characteristics of Temperature Sensors for the Design of Medical Thermometers. 13th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT’2023 13-15 October, 2023, Athens, Greece.
  2. Талах В.І., Бондарук В.В. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств за форс-мажорних обставин. Нотатки сучасної науки: електронний мультидисциплінарний науковий часопис. № 12. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2024. С. 18-19.
  ISSN 2786-6777 (online)
  DOI: 61718/nsn
  URL: https://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2024/01/nsn-12.pdf

2023

 1. 1. Левчук Б.Л., Талах В.І. Економічна безпека підприємства: ідентифікація факторів впливу. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали ХIV Міжнар. наук.-практ. конф. (5 листопада 2022 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 16. Луцьк: ВІП Луцького національного технічного університету, 2022. С. 171-174. (0,25 д.а.)
  2. Талах В.І., Талах Т.А. Особливості статистичної аналітики банківської системи країни за форс-мажорних обставин. Економічні та правові аспекти фінансової системи України в умовах воєнного часу: Тези доповідей VI круглого столу, м. Луцьк, 11 квітня 2023 р. / упоряд.:М.Б. Дацюк-Томчук, О.А. Бундак. Луцьк : Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2023. С. 53-56.
  URL: https://lutsk.uu.edu.ua/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%82%d0%b5%d0%b7-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b0%d1%81%d0%bf/
  3. Талах В.І., Бондарук В.В. Особливості визначення форс-мажорних обставин в Україні та передових світових спільнотах Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк 23 червня 2023 р). Луцьк, 2023. С. 113-116.
  URL:https://drive.google.com/file/d/1WM0LrN3Vm2jrzYtI9Xj8SOc1WxJhsEAT/view?usp=sharing

2022

 1. 1. Левчук Б.Л., Талах В.І. Теоретичні аспекти аналітики фінансового стану підприємства. Фінанси, банківська справа та страхування: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації: Збірник матеріалів І Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених (12 травня 2022 року). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2022. С. 65-68.
  2. Талах В.І. Методичні аспекти оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції (24 червня 2022 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 14. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. С. 204-207. (236 с.) (0,25 д.а.)
  3. Король М.О., Талах В.І. Економічна безпека підприємства, як наукова категорія. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали ХIV Міжнар. наук.-практ. конф. (5 листопада 2022 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 16. Луцьк: ВІП Луцького національного технічного університету, 2022. С. 144-146. (0,25 д.а.)
  4. Левчук Б.Л., Талах В.І. Економічна безпека підприємства: ідентифікація факторів впливу. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали ХIV Міжнар. наук.-практ. конф. (5 листопада 2022 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 16. Луцьк: ВІП Луцького національного технічного університету, 2022. С. 171-174. (0,25 д.а.)

2021

 1. 1. Талах В.І. Статичний та динамічний аспекти аналізу діяльності галузі виробництва картонно-паперової продукції. Детермінанти та імперативи розвитку фінансової архітектури України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк, 22 квітня 2021 року). Луцьк, 2021. С. 149-152.
  2. Талах В.І., Янковський Д.В. Теоретичні підходи до сутності поняття «фінансовий результат» діяльності підприємства. Детермінанти та імперативи розвитку фінансової архітектури України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк, 22 квітня 2021 року). Луцьк, 2021. С. 159-161.
  3. Талах В.І. Використання показника ebitda для оцінки ефективності діяльності підприємства. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 червня 2021 р). Вип. 13. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 62-65.

2019

 1. Талах В.І. Діагностика фінансової нестабільності національної економіки. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 5 жовтня 2019 року). Луцьк, 2019. С. 77-80.