Віктор Тарасюк

Тарасюк Віктор Васильович

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії імені професора Г. А. Хайліса

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився в с.Бірки Любешівського району Волинської області 

У 1998 році закінчив Луцький ідержавний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю „Сільськогосподарські машини”.

У грудні 1998 року був прийнятий на посаду старшого лаборанта кафедри сільськогосподарського машинобудування, а у 2001 році переведений на посаду завідувача лабораторіями цієї ж кафедри. У 2008 році вступив до аспірантури Луцького національного технічного університету на денну форму навчання, яку успішно закінчив в 2011 році.

У грудні 2012 року була захищена дисертація та присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук (рішенням спеціалізованої вченої ради Д 58.052.02 при Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя від 26 грудня 2013 року на тему «Обгрунтування технології та засобу формування гранул на основі сапропелю»,  та на підставі рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 квітня 2013 року, було видано диплом кандидата технічних наук КД № 013804, Київ 25 квітня 2013 року). 01 вересня 2013 року був прийнятий на посаду старшого викладача кафедри а ЛНТУ яку і займаю і на даний час.

2013 р. - 2022 р. старший викладач, доцент кафедри аграрної інженерії ім. проф Г.А. Хайліса Луцького національного  технічного університету

Дослідження технологій виготовлення добрив на основі сапропелю та їх внесення в грунт, розробка конструкцій машин для галузі АПК