Irina-tara

Тараймович Ірина Володимирівна

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра харчових технологій та хімії

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра харчових технологій та хімії

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 6 жовтня 1981 року у місті Володимир-Волинський, Волинської області.

У 2003 році закінчила Луцький державний технічний університет (спеціальність – машини та обладнання сільськогосподарського виробництва) та здобула кваліфікацію магістра (диплом ВС №№23406623).

У 2003–2009 роках навчалася в аспірантурі Луцького державного технічного університету.

Кандидат технічних наук  з 14 травня 2009 року. Дисертацію захистила  в спеціалізованій вченій раді Д 67.052.02 Херсонського національного технічного університету Міністерства освіти і науки України. Номер диплома ДК № 054266.

Розпочала роботу у Луцькому національному технічному університеті з  травня 2009 на посаді старшого викладача кафедри обладнання переробних виробництв Луцького державного технічного університету.

З  березня 2010 – переведена на посаду доцента кафедри обладнання переробних виробництв Луцького НТУ.

З квітня 2011 року по квітень 2012 року  була вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К 32.075.05 у Луцькому НТУ з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.01 – зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів.

В період з 01 жовтня 2011 р. по 31 грудня 2013 року була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2011-2013 роки.

Рішенням Вищої атестаційної комісії України від 31 травня 2011 року (протокол № 40-08/5) на підставі рішення вченої ради Луцького національного технічного університету присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності – Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів (атестат АС №008028).

У 2015 р. отримала вчене звання – доцент кафедри обладнання переробних виробництв (атестат 12ДЦ №042639), 2015р.

Також у 2015 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв», кваліфікація (за дипломом) – інженер-механік (№ диплома С15 №036018, 2015 р.).

У 2003 році закінчила Луцький державний технічний університет (спеціальність – машини та обладнання сільськогосподарського виробництва) та здобула кваліфікацію магістра (диплом ВС №№23406623).

У 2003–2009 роках навчалася в аспірантурі Луцького державного технічного університету.

У 2015 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв», кваліфікація (за дипломом) – інженер-механік (№ диплома С15 №036018, 2015 р.).

У Луцькому національному технічному університеті працює з 2009 року на посадах: старшого викладача (2009–2010 рр.) та доцента ( з 2010р.).

Технології виробництва функціональних харчових продуктів.

Статті Scopus

2021

 1. Herasymenko, T., Silchenko, K., Hotvianska, A., Kyrsanova, G., Budnyk, N., Kainash, A., Polozhyshnikova, L., Taraymovich, I., et. al. (2021). Design of an auger thermo-radiation dryer for drying plant-derived pomace. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/1 (111) 2021, 62–69. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.232116 / URL: https://journals.uran.ua/eejet/article/view/232116
 2. Dudarev, I., Panasyuk, S., Taraymovich, I., Say, V. (2021). Effect of fruit and vegetable blanching and compression on the loss of multilayer chips. INMATEH – Agricultural Engineering, 64(2), 247-256. https://doi.org/10.35633/inmateh-64-24 / URL: https://inmateh.eu/volumes/volume-64--no-2--2021/effect-of-fruit-and-vegetable-…

2020

 1. Dudarev, I., Zabrodotska, L., Satsiuk, V., Taraymovich, I., Olkhovskyi, V. (2020). Research on seed separation process on a gravity-cascade separator. INMATEH – Agricultural Engineering, 62(3), 173–180. https://doi.org/10.35633/inmateh-62-18 / URL: https://inmateh.eu/volumes/volume-62--no3--2020/62-18-igor-dudarev-research-on-…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Тараймович, І. В., Панасюк, С., & Шевчук, О. (2023). Технологія виробництва крафтових цукерок з оздоровчими властивостями із плодів калини звичайної. Товарознавчий вісник, 1(16), 85-97. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-7. / URL: http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/245

2022

 1. Дударєв, І., Панасюк, С., & Тараймович, І. (2022). Інноваційна технологія глазурованих шоколадом багатошарових чипсів. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 5(1), 131–146. https://doi.org/10.31866/2616-7468.5.1.2022.260886 / URL: http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/article/view/260886
 2. Панасюк, С. Г., & Тараймович, І. (2022). Використання овочево-фруктових порошків як інноваційних інгредієнтів у рецептурі крафтових хлібобулочних виробів. Товарознавчий вісник, 2(15), 49-62. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-4 / URL: http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/229
 3. Сай, В., Тараймович, І., & Сацюк, Т. (2022). Екологізація процесу миття плодоовочевої сировини. Товарознавчий вісник, 2(15), 63-71. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-5 / URL: http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/230

2021

 1. Панасюк С.Г., Тараймович І.В. (2021). Інноваційна технологія перероблення овочів та фруктів для крафтових агровиробництв. Сільськогосподарські машини, 46, 85–92. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal32/article/view/495

2020

 1. Дударєв, І.М., Панасюк, С.Г., Тараймович, І.В. (2020). Обґрунтування технологічних параметрів об’ємного дозатора сипких матеріалів. Сільськогосподарські машини, 45, 57–71. https://doi.org/10.36910/acm.vi45.309 / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal32/article/view/309
 2. Дударєв, І.М., Тараймович, І.В. (2020). Обґрунтування нонміксингового способу формування суміші із сипких матеріалів. Сільськогосподарські машини, 44, 71-83. https://doi.org/10.36910/agromash.vi44.295 / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal32/article/view/295

2017

 1. Тараймович І.В. Обґрунтування доцільності гранулювання лляного жмиху в технології отримання продуктів різного функціонального призначення / І.В. Тараймович, С.П. Тимчук // Сільськогосподарські машини. Зб. наук. ст. – Вип. 38. – Луцьк, 2017. – С. 81-86. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/viewer.html?f…

2016

 1. Тараймович І.В. Удосконалена технологія переробки насіння льону олійного з отриманням продуктів різного функціонального призначення /
  І.В. Тараймович, М.С. Душук // Сільськогосподарські машини. Зб. наук. ст.– Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2016. – Вип. 35. – С. 87-94.
  / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/viewer.html?f…
 2. Онюх Ю.М. Дослідження умов вирощування льону олійного /
  Ю.М. Онюх, В.Ф. Дідух, І.В. Тараймович // Сільськогосподарські машини. Зб. наук. ст. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2016. – Вип. 34. – С.104-110.
  / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/viewer.html?f…
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Тараймович І.В. Когнітивні технології при виробництві продуктів харчування. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference. Warsaw, Poland (February 13 – 15, 2023). Pp. 16-18. / URL: https://eu-conf.com/events/modern-ways-of-solving-the-problems-of-science-in-th…

2021

 1. Tarajmovich I.V. / Тараймович І.В. Technology of obtaining functional products on the basis of processing of oil flax seeds / Технологія отримання продуктів функціонального призначення на основі переробки насіння льону олійного, SWorldJournal, vol. 1, no. 10-01, pp. 32–38, Nov. 2021 / URL: https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj10-01-039/1784
 2. Тараймович І.В. Використання місцевої олійної сировини для створення продуктів функціонального призначення. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв: [матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф]. – Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. – C. 218-219. / URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/28672.pdf
 3. Taraimovych Iryna. Technology of tomato sauce for craft manufacturers / І Taraimovych // Participant of the International scientific-practical conference "Search for scientific answers to the challenges of our time ‘2021" (No 10 on November 11-12, 2021) SWorld in conjunction with D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, 2021 – 5-10. / URL: https://www.sworld.com.ua/konferbg10/cp-bg-10.pdf