Алла

Тендюк Алла Олександрівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2001 році закінчила Луцький  державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю Менеджмент організацій (ВС № 16834806). Кандидат економічних наук з червня 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України  за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. (ДК №041344). Тема кандидатської дисертації «Організаційно-економічний механізм забезпечення екологічної безпеки в регіоні». Вчене звання доцента кафедри менеджменту та маркетингу присвоєно у липні 2011 року (12ДЦ № 025897).

1996 - 2001 р. навчання у Луцькому державному технічному університеті (Спеціальність – «Менеджмент організацій»).Кваліфікація  (за дипломом) – магістр з менеджменту організацій.

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.08.01 - Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища (ДК № 041344 від 14.06.2007 року). Тема кандидатської дисертації:«Організаційно-економічний механізм забезпечення екологічної безпеки регіону».

Доцент кафедри менеджменту та маркетингу (12 ДЦ № 025897 від 01.07.2011 року)

1998 - 2000 - Маркетолог ТОВ "Укрзахідімпекс".

2000-2001 - Бухгалтер ТОВ "Укрзахідімпекс".

2006 - донині  - ЛНТУ.

 

Виконавець проекту: Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання / UTTERLY. CBHE 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Erasmus+ Key Action 2: Capacity Building in the Field of Higher Education. Термін виконання проекту: 15.01.2021-14.01.2023.

Учасник проєкту «Розкриття потенціалу локальності задля розвитку соціального підприємництва у сільській місцевості на Волині», організатор проєкту. Договір № 18054-SE про надання гранту від 23 березня 2021 p. З фінансуванням Будинком Європи. Гранти на персональні проєкти у сфері соціального підприємництва https://houseofeurope.org.ua/opportunity/11

Виконавець проєкту GTUA «Зелена трансформація в університетах України» за програмою фінансування ЄС: NAWA project 2023 та за ініціативи Unite! та Erasmus+ project 2023-2026, WP8, An Open Innovation Community for the Green Transition. Термін виконання проекту: 03.01.2023-31.12.2023.

Менеджмент, управлінський аналіз, екологічний менеджмент, психологічні аспекти менеджменту

 

Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. 1. Тендюк  А.О. Впровадження стандартів сталого розвитку бізнесу.  Економічний форум. № 4/ 2023. С. 102-110.
  2. Тендюк А.О. Теоретико-методичні підходи управління процесами прийняття управлінських рішень. Наукові
  перспективи. Серія «Економіка». № 8(38)/2023. С. 418-429. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/42; http://p…

2022

 1. 1. Тендюк А.О., Стрижеус Л.В., Бондарович Ю. Ю. Методичні підходи до оцінки бізнес-процесів. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 19 (75). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. С.248-255.
  2. Стрижеус Л.В., Тендюк А.О. Управління адаптацією персоналу організації в системі менеджменту персоналу. Економічний форум. №4/2022.  С. 115-121. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/145; …

2021

 1. 1. Тендюк А.О., Медвєдєва О.І. Оцінка конкурентних позицій підприємств-виробників будівельної керамічної цегли м. Луцька . Економічний форум.№1,/2021. С. 154-159.
  2. Стрижеус Л.В., Тендюк А.О., Марчук Ю.С. Теоретико-методичні засади підвищення ефективності менеджменту персоналу організації. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 18 (71). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор
  Л.Л. Ковальська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2021. С.191-202. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/190; http:…

2019

 1. 1. Тендюк А.О., Медвєдєва О.І. Методичний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства промисловості будівельних матеріалів. Економічні науки. Серія «Економіка і менеджмент»: Зб. наук. праць.  Луцький національний технічний університет. Випуск 16 (62). 2019. С. 141-151. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021- 03/%D0%97%D0%B1.%20%D0%BD%D0%…
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. 1. Dziamulych M., Rogach S., Shulha O., Stupen N., Tendyuk A., Stryzheus L., Bilochenko A. Management of production resources of agricultural enterprises in Ukraine: a case study of Volyn region. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. “Volume 23, Issue 1/2023. Bucharest : University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania. 2023. P. 179-187. (Web of Science) / URL: https://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/97-vol-23-issue-1

2021

 1. 1. Vavdiiuk, N., Stryzheus, L., Koretska, N., Tendyuk, А., Galushchak, V., Abramova, I., Vasilik, N., Koshchii, O. (2021) Management of current assets of the enterprises. Journal of interdisciplinary research «Ad Alta». Volume 11. Issue 2. Special issue XX. 202 p. P. 30–34 (Web of Science). / URL: https://www.magnanimitas.cz/11-02-xx

2020

 1. 1. Anatoliy Shvorak, Dmytro Filiuk , Nataliia Koretska, Nataliya Vahnovska, Iryna Brodska, Alla Tendyuk The problems of implementation and regulation of land market in the agricultural sector of Ukraine.Scientific papers. Series “Management, economic engineering in agriculture and rural development”. Volume 2, Issue 2/2020. Bucharest, Romania: University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. Romania. 2020. P. 445-451. (Web of Science) / URL: https://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/2234-the-problem…

2017

 1. Abramova I., Tendyuk A., Stryszeus L. Analysis of crisis level in regions of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Volume 3. Number 5. Riga : Publishing House «Baltija Publishing». 2017. P. 1-6.  (Web of Science). / URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/258/pdf_1