n.tluchkevych@lutsk-ntu.com.ua

Тлучкевич Наталія Володимирівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 17 жовтня 1980 року в м. Луцьк Волинської області. У 1997 році закінчила ЗОШ № 7 у м. Луцьк та вступила до Луцького державного технічного університету.

У 2002р. закінчила Луцький державний технічний університет, присвоєно кваліфікацію магістр зі спеціальності  «Облік і аудит».

У вересні 2002 року була прийнята на посаду асистента кафедри обліку і аудиту Луцького державного технічного університету.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організація управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах». Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 –  Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (рішенням спеціалізованої вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Української академії аграрних наук від 23 січня 2008 року, диплом кандидата економічних наук ДК № 047084, Київ, 2 липня 2008 року).

З 2008 року прийнята на посаду доцента кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету. Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 17 червня 2010 року присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку та аудиту (атестат доцента 12 ДЦ № 023293).

З 2008 року є членом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

Пройшла стажування: СГПП «Дружба» (2013), ТОВ «Алфаінтерпласт» (2018), ПП «Захід Агро» (2021).

Є автором майже 300 наукових праць, в тому числі 5 статей у НМБ Web Of Science, 1 статті у НМБ Scopus, 13 монографій і 45 статей у фахових наукових виданнях. Опубліковано понад 100 навчально-методичних праць, з яких 4 друкованих та 4 електронних навчальних посібники.

У 2002 році закінчила Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Облік і аудит» (диплом магістра ВС № 21053963 від 29 червня 2022 року).

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» з липня 2008 року.

Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.350.02 Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Української академії аграрних наук (м.Київ) (диплом ДК № 047084).

Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно у червні 2010 року (атестат 12 ДЦ 023293).

2002–2008 рр. асистент, старший викладач, кафедри обліку і аудиту Луцького державного технічного університету

з 2008 р. по даний час – доцент кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету.

Сільське господарство, аграрний менеджмент, галузеві аспекти теорії та практики управлінського обліку і внутрішньогосподарської звітності, облікові системи та їх інституціональне забезпечення, облікова політика.

Методичне забезпечення

2023

 1. Основи наукових досліджень : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. : Н.В. Тлучкевич, О.А. Нужна. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 32 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12072 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12072
 2. Основи наукових досліджень : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад.: Н.В. Тлучкевич, О.А. Нужна. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 44 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369
 3. Податкове адміністрування : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. Н.В. Тлучкевич. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 120 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12073 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12073
 4. Податкове адміністрування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Тлучкевич, С.В. Зеленко. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 32 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14330 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14330
 5. Податкове адміністрування. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Тлучкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 40 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14331 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14331
 6. Кваліфікаційна робота магістра : метод. вказівки до викон. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад.: В. В. Чудовець, І. В. Жураковська, Н. В. Тлучкевич. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 36 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13787 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13787

2022

 1. Управлінський облік І: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Тлучкевич. Луцьк: Луцький НТУ, 2022. 64 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11823 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11823
 2. Управлінський облік ІІ: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Тлучкевич. Луцьк: Луцький НТУ, 2022. 48 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11824 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11824
 3. Управлінський облік ІІ: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Тлучкевич. Луцьк: Луцький НТУ, 2022. 48 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11850 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11850

2021

 1. Управлінський облік ІІ: методичні вказівки до виконання курсового проєкту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Тлучкевич. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 48 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11169 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11169
 2. Управлінський облік ІІ: методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Тлучкевич. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 44 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11164 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11164
 3. Управлінський облік ІІ: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Тлучкевич. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 24 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11165 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11165
 4. Управлінський облік І: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Тлучкевич. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 56 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11159 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11159
 5. Управлінський облік І: методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Тлучкевич. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 24 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11160 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11160
 6. Управлінський облік І: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Тлучкевич. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 28 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11161 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11161
 7. Облік в галузях економіки. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Тлучкевич. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 80 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11167 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11167

2020

 1. Облік в галузях економіки. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Тлучкевич. Луцьк: Луцький НТУ, 2020. 96 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11166 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11166
 2. Облік в галузях економіки. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Тлучкевич. Луцьк: Луцький НТУ, 2020. 24 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11168 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11168
Монографія

2023

 1. Тлучкевич Н.В. Управлінський облік витрат за стадіями життєвого циклу продукції в сільському господарстві. Інформаційний базис обґрунтування управлінських рішень: стан та перспективи розвитку: колективна монографія. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 223с. С. 187-222. URL: https://drive.google.com/file/d/1bPqc5uDRIB46xp8dhzty0-9giGGiPHn2/view?usp=sharing / URL: https://drive.google.com/file/d/1bPqc5uDRIB46xp8dhzty0-9giGGiPHn2/view?usp=shar…
Електронний посібник

2023

 1. Тлучкевич Н.В. Управлінський облік І: електр. навч. посіб., 2023. Довідка № 23-02. Протокол засідання навчально-методичної ради ЛНТУ № 5 від 24 січня 2023 р. URL:https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%202/index1.html / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D1%…
 2. Тлучкевич Н.В. Управлінський облік ІІ: електр. навч. посіб., 2023. Довідка № 23-03. Протокол засідання навчально-методичної ради ЛНТУ № 5 від 24 січня 2023 р. URL:https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%203/index1.html / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D1%…

2022

 1. Тлучкевич Н.В. Облік в галузях економіки: електр. навч. посіб., 2021. Довідка № 21-14. Протокол засідання навчально-методичної ради Луцького НТУ № 1 від 21 вересня 2021 р. URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%202%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9/index.html / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D1%…
Статті Web of Science

2023

 1. Iryna Sadovska, Nataliia Tluchkevych, Kateryna Nahirska, Oksana Nuzhna, Olha Shulha, Anna Safarova, Olena Skoruk Kateryna Melnyk. PRAXEOLOGY OF THE ENGINEERING THEORY OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL SECTOR: A SYSTEM OF DERIVED BALANCES (IN UKRAINIAN CONTEXT). AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2023. Vol. 13. Iss. 2. Spicial Issue 13/02-XXХV. 2023. P. 116-121. / URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130235/papers/A_18.pdf / URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130235/papers/A_18.pdf

2022

 1. Iryna Zhurakovska, Oksana Nuzhna, Nataliia Tluchkevych (2022). TRENDING TOPICS OF ACCOUNTING RESEARCH: EXPERIENCE OF UKRAINE. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. Vol. 4(45). P. 276–284. https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3826 / URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3826

2021

 1. Valerii Zhuk, Oleg Kantsurov, Iryna Sadovska, Kateryna Melnyk, Anna Safarova, Olga Starenka, Kateryna Nahirska, Oksana Nuzhna, Nataliia Tluchkevych. Calculation of the efficiency of involving the institute of audit in sustainable development of rural areas in Ukraine. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. Vol. 11. Iss. 2. Spicial Issue XXI. 2021. P. 128-135. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110221/PDF/110221.pdf / URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110221/PDF/110221.pdf

2020

 1. Agres O., Shvorak A., Marcus O., Zelenko S., Tluchkevych N., Zelenko O. The impact of the peasant farms functioning on the differentiation of the living level of the rural population. A case study of Volyn region, Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2020. Vol. 20. Iss. 2. P. 13-19. URL: http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/2176-the-impact-of-the-peasant-farms-functioning-on-the-differentiation-of-the-living-level-of-the-rural-population-a-case-study-of-volyn-region-ukraine / URL: http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/2176-the-impact-o…

2019

 1. Nuzhna O., Tluchkevych N., Semenyshena N., Nahirska K., Sadovska I. Making managerial decisions in the agrarian management through the use of ABC-Analysis tool. Independent Journal of Management and Production (IJMP). Vol 10, No 7 (2019). Pp. 798-816. URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/901. DOI: 10.14807/ijmp.v10i7.901. / URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/901. DOI: 10.14807/ijmp.v10i…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Nataliia Tluchkevych,, Oksana Nuzhna,Tatyana Pisarenko. Management aspect of tax planning in conditions of uncertainty. Економічний форум. 2023. № 2. С. 66-17. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/40/57 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/40/57
 2. Писаренко Т.М., Тлучкевич Н.В. Обліково-аналітичні аспекти прийняття стратегічних управлінських рішень для організації податкового адміністрування на підприємстві. Економічний форум. 2023. №3. С. 82-86. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/420/411.
  / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/420/411.
 3. Нужна О.А., Тлучкевич Н.В., Писаренко Т.М. Оцінка економічних ризиків на підприємствах України: управлінський аспект. Економічний форум. 2023. №1. С. 87-93. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/382/369. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/382/369.
 4. Жураковська І.В., Тлучкевич Н.В., Тлучкевич Ю.Ю. Алгоритм обліку собівартості міжнародних вантажних перевезень: фактори впливу та інформаційне забезпечення. Галицький економічний вісник. 2023. № 3(82). С.52-62 URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.03. / URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.03.

2022

 1. Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Дослідження ефективності затрат праці і капіталу в сільському, лісовому та рибному господарстві України з використанням виробничих функцій. Економічний форум. 2022. № 1. С. 109-114. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/293/281 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/293/281
 2. Тлучкевич Н.В., Нужна О.А. Управлінський аспект собівартості у будівництві. Економічний форум. Наук. ж-л. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2022. №2. 158 с. С.87-94. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/310/298 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/310/298
 3. Писаренко Т.М., Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Теоретичні, методичні та етичні аспекти прийняття стратегічних управлінських рішень в обліку. Економічний форум. 2022. № 3. С. 126-131. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/download/334/322 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/download/334/322
 4. Писаренко Т.М., Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Організація роботи управлінського облікового персоналу в бюджетних установах: теоретичні, методичні та комунікативні аспекти. Галицький економічний вісник. 2022. № 4(77). С. 64-69. URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/77/1091.pdf / URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/77/1091.pdf

2021

 1. Тлучкевич Н.В., Нужна О.А. Застосування маржинального аналізу для прийняття управлінських рішень. Економічний форум. 2021. №4. 157 с. С.145-151. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/262/252 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/262/252

2020

 1. Тлучкевич Н.В., Нужна О.А., Писаренко Т.М. Формування собівартості продукції тваринництва для прийняття управлінських рішень. Економічний форум. 2020. №2. С. 134-142. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/122/113. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-2-18 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/122/113. D…
 2. Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Аналітичне дослідження обсягів реалізації продукції сільськогосподарських підприємств Волинської області з розподілом їх за розмірами. Економічний форум. 2020. №1. С. 115-120. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/98/90 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/98/90

2019

 1. Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Дослідження якісних характеристик економічної діяльності в аграрній сфері в структурі чинних суб’єктів господарювання Волинської області. Економічний форум. 2019. №3. С. 74-80. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/57/51 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/57/51
 2. Тлучкевич Н.В., Нужна О.А. Бюджетування в управлінській обліковій системі. Економічний форум. 2019. № 2. С.222-228. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_2_36 / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_2_36
Тези доповідей

2023

 1. Тлучкевич Н.В. Управлінські рішення в податковому плануванні. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (23 червня 2023 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 15. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 148 с. С. 124-126. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14134 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14134
 2. Тлучкевич Н.В. Оцінка обсягів реалізації продукції та кількості суб’єктів господарювання у швейній галузі. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 18 травня 2023р.). Одеса : ОНЕУ, 2023. 305 с. С. 298-300. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13388 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13388
 3. Тлучкевич Н.В. Податкове планування на мікрорівні. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної кон-ференції (м. Харків, 26 травня 2023 року). Харків: ХНАДУ, 2023. 360 с. С. 124-126. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13389 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13389
 4. Тлучкевич Н.В., Романюк О.В. Статистична оцінка виробництва продукції рослинництва у Волинській області. Роль бухгалтерського обліку. аудиту та податкової політики у розбудові незалежної України на шляху до європейського союзу: зб. праць учасників ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 9-10 листопада 2023р). Житомир: Поліський національний університет, 2023. 384 с. С. 154-157. URL: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24658692.v1 / URL: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24658692.v1
 5. Тлучкевич Н.В., Олейнікова І.О. Наукові підходи до класифікації готової продукції. Актуальні проблеми обліково- аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали XІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Мукачево, 26 жовтня 2023р.). Мукачево: МДУ, 2023. 393с. С. 108-110. / URL: https://drive.google.com/file/d/1ldda4rvnZS11bO_ptDRNt32wE_tGDCzO/view?usp=shar…
 6. Тлучкевич Н.В., Гузь Ю.С. Особливості обліку готової продукції на підприємствах деревообробної галузі. Стратегічні пріоритети розвитку соціально-економічних систем у контексті сучасного наукового виміру: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27 жовтня 2023р.). Запоріжжя: МДПУ ім. Б.Хмельницького, Полтава: Видавництво ПП «Астрая». 2023. 309 с. С. 296-300. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14141 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14141

2022

 1. Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Моделювання бухгалтерського балансу: теоретичні і практичні аспекти. Актуальні проблеми науки і практики: сталий розвиток в умовах воєнного часу: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті д.е.н., професора Горбоноса Федора Володимировича (Львів, 26-27 грудня 2022 року). Львів: ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», 2022. URL: http://lubp.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/32.pdf. / URL: http://lubp.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/32.pdf.
 2. Тлучкевич Н.В. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання. Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання: теоретичні, методологічні та практичні аспекти. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 лютого 2022 року). ОНУ ім. Мечникова. Одеса: Бондаренко М. А., 2022. 142 с. С. 113-115. URL: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5207/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20VI_%D0%9C%D0%9D%D0%9F%D0%9A%2018-02-2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y / URL: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5207/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D…
 3. Тлучкевич Н.В. Собівартість у будівництві: види та методика розрахунку. Наукові читання професора Григорія Герасимовича Кірейцева (до 90-річчя від дня народження). Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Київ, 22 лютого 2022 р.) / За заг. ред. Гуцаленко Л.В. Київ: НУБіП України, 2022, 407 с. C. 147-150. URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-04/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%A2%D0%95%D0%97%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%95%D0%99_22.02.22%20%D1%80%20_.pdf / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-04/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0…
 4. Тлучкевич Н.В. Облікові аспекти управління підприємством. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні-2022»: збірник наукових праць (м. Вінниця, 25 лютого 2022 р.). Вінниця: ВНТУ, 2022. 881 с. С. 583-584. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/fiip/zbirn2022.pdf. / URL: https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/fiip/zbirn2022.pdf.
 5. Тлучкевич Н.В. Нормування витрат на аграрних підприємствах. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 20-21 квітня 2022 р.) / за ред. проф. Пилипенко К.А. Полтава: ПДАУ, 2022. 428 с. С. 202-205. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11860 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11860
 6. Тлучкевич Н.В. Управлінські аспекти обліку витрат на підприємствах дорожньої галузі. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції (24 червня 2022 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 14. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. 236 с. С. 209-211. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12147 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12147
 7. Зеленко С.В., Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Алгоритм організації обліку інфраструктурного потенціалу ОТГ. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28-29 жовтня 2022р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 108 с. С. 31-32. URL: https://oaz.conf.lviv.ua/materialy/ / URL: https://oaz.conf.lviv.ua/materialy/
 8. Тлучкевич Н.В. Оцінка виробничих витрат швейних підприємств України. Роль бухгалтерського обліку, аудиторської діяльності та податкової політики у розбудові незалежної України на шляху до Європейського Союзу. : зб. праць учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 10 листопада 2022р.). Житомир : Поліський національний університет, 2022. 331 с. С. 143-146. DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.21699275.v1 / URL: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.21699275.v1
 9. Тлучкевич Н.В. Варіанти цифровізації обліку в Україні Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 02 листопада 2022 року). Харків : ХНАДУ, 2022. 232 с. С. 186-189. URL: https://fmab.khadi.kharkov.ua/kafedri/obliku-i-opodatkuvannja/naukova-dijalnist/materiali-konferencii/ / URL: https://fmab.khadi.kharkov.ua/kafedri/obliku-i-opodatkuvannja/naukova-dijalnist…
 10. Тлучкевич Н.В. Облікове забезпечення формування статистичної звітності в сільському господарстві. Обліково-фінансова наука і практика: пріоритети розвитку та місія у воєнний час: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16 листопада 2022 р., м. Київ) / Відпов. за вип. Ю.С. Бездушна. К.: ННЦ «ІАЕ», 2022. 238 с. С. 219-222. URL: https://magazine.faaf.org.ua/images/stories/zb_conference/zb_conf_16-11-2022.pdf / URL: https://magazine.faaf.org.ua/images/stories/zb_conference/zb_conf_16-11-2022.pdf
 11. Тлучкевич Н.В., Нужна О.А. Методологія наукових досліджень з обліку витрат. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 15 грудня 2022р.). Луцьк: ЛНТУ, 2022. 476с.,С. 62-65. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12055 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12055
 12. Тлучкевич Н.В. Релевантний підхід до маржинального аналізу в процесі прийняття управлінських рішень. Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу: I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія (м. Кам’янець-Подільський, 01 лютого 2022 р.). Кам’янець-Подільський : НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». 2022. 394 с. С. 155-157. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1da-EIi7D0wdq6Z64wxcu_x6EWuB6uhAg / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1da-EIi7D0wdq6Z64wxcu_x6EWuB6uhAg

2021

 1. Тлучкевич Н.В. Маржинальний підхід при формуванні управлінської інформації. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 жовтня 2021 р.). Вип. 8. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 420 с. С. 378-380. URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/9zhovten2021.pdf. / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/9zhovten2021.pdf
 2. Тлучкевич Н.В. Управлінські орієнтири собівартості продукції в аграрному менеджменті. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 25-26 червня 2021р.) / відп. ред. В.В. Чудовець. Випуск 13.Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 88 с. С. 70-72. URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/2526_06_2021.pdf / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/2526_06_2021.pdf
 3. Тлучкевич Н.В., Нужна О.А., Зеленко С.В. Стратегічне управління витратами за стадіями життєвого циклу продукції в тваринництві. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції / [відповідальні за випуск: проф. Куцик П.О., проф. Воронко Р.М., доц. Марценюк Р.А.]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. 540 с. С. 249-251. URL: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/News/Academy/2021/05/2021.05.14_NewsZbir.pdf / URL: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/News/Academy/2021/05/202…

2020

 1. Нужна О.А., Тлучкевич Н.В., Зеленко С.В. Оцінка структурних змін в обсягах реалізованої продукції підприємствами Волинської області з розподілом їх за розмірами. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в у мовах переходу до Індустрії 4.0: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 березня 2020 року. Рівне: НУВГП, 2020. 416 с. С. 315-317. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/17949/1/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdf / URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/17949/1/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB…
 2. Тлучкевич Н.В. Облікові аспекти формування показників звітності сільськогосподарських підприємств. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 3 жовтня 2020 року). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. 128 с. С.110-113. URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/2020/3_10_20.pdf / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/2020/3_10_20.pdf
 3. Тлучкевич Н.В. Формування собівартості платних освітніх послуг в управлінському обліку вищих навчальних закладів. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 червня 2020р.) / відп. ред. В.В. Чудовець. Випуск 12.Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. 176 с. С. 155-159. URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/2020/26_06_20.pdf / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/2020/26_06_20.pdf

2019

 1. Тлучкевич Н.В. Бюджетне планування як складова системи управління та управлінського обліку. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 5 жовтня 2019 року). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. 100с. С.87-89. URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/Sasha/Tezy_05_10_2019.pdf / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/Sasha/Tezy_05_10_2019.pdf
 2. Нужна О., Тлучкевич Н. АВС-аналіз як інструмент управління виробничими запасами на лісогосподарських підприємствах. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 21-22 червня 2019р.) / відп. ред.. В.В. Чудовець. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. 116 с. С. 76-78. URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/Sasha/Tezy_21-22_06_2019.pdf / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/Sasha/Tezy_21-22_06_2019.pdf
 3. Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Аналіз динаміки і структури кількості зайнятих працівників на підприємствах Волинської області з розподілом їх за розміром. Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. Харків: «Діса плюс», 2019. 218 с. С.173-176. URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_23.05.2019%20%D1%80_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-1.pdf / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…