y.tulashvili@lutsk-ntu.com.ua

Тулашвілі Юрій Йосипович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Професор

Професор кафедри комп'ютерних наук Луцького національного технічного університету

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Особиста сторінка URL: https://sites.google.com/view/tulashvili

Освіта: повна вища.
Закінчив:
Львівський політехнічний інститут, 1987 р. Спеціальність за дипломом:
▪ технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти;
Луцький інститут розвитку людини ВМУ «Україна», 2009 р. Спеціальність за дипломом:
▪ комп'ютерні науки. Програмне забезпечення автоматизованих систем.

Науковий потенціал:
1997 р. – кандидат технічних наук. Спеціальності: 05.02.01 – Матеріалознавство в
машинобудуванні; 05.03.05 – Процеси і машини обробки тиском. Тема дисертації:

Дослідження граничної пластичності пористих матеріалів з метою вдосконалення технологій
їх обробки тиском. Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Лаптєв Олександр
Михайлович. Науковий сокерівник — доктор технічних наук, професор Рудь Віктор
Дмитрович.

2013 р. – доктор педагогічних наук. Спеціальність – 13.00.04 - Теорія і методика
професійної освіти. Тема дисертації: “Теоретичні і методичні засади професійної
комп’ютерної підготовки осіб з порушенням зору”. Науковий консультант — доктор
педагогічних наук, професор Лазарєв Микола Іванович.

Посади:
▪ Професор кафедри комп’ютерних наук Луцького НТУ (з 2021р.).
▪ Завідувач кафедри комп’ютерних наук Луцького НТУ ( 2019 -2021рр.).
Асистент, старший викладач, доцент, завідувач кафедри сучасних технологій в
машинобудуванні (1998-2005 рр.), завідувач кафедри комп’ютерних технологій професійного
навчання Луцького НТУ (2005-2009 рр.), професор кафедри прикладної математики НУВГП
(з 2013-2016 рр.), завідувач кафедри комп’ютерних наук НУВГП (2016-2019 рр.).

1. Розробка методичних засад професійної комп’ютерної підготовки осіб з порушенням зору (2009-2012рр.).  

Тулашвілі Ю.Й. Технологічні аспекти комп’ютерного навчання людей з вадами зору :
Монографія.– Луцьк: ВМА «ТЕРЕН», 2010. – 264 с. – ISBN 978-966-2276-25-1.

У монографії розглядаються актуальні питання соціальної адаптації інвалідів по зору
через професійну комп’ютерну підготовку. Нові інформаційні технології відкрили широкі
можливості для незрячих та слабозорих людей для доступу до інформаційних потоків та
для їх професійного становлення у галузях діяльності де використовується комп’ютерна
техніка. Монографія висвітлює результати дослідження, яке проводилося у межах
концепції доступності інформаційних комунікативних технологій інвалідам по зору.
Науково обґрунтовані технологічні аспекти професійної комп’ютерної підготовки осіб із
порушеннями зору з використанням методів комп’ютерної підготовки та методів
застосування компенсаторних механізмів при навчанні основам комп’ютерної графіки
через елементи рельєфного креслення у процесі модульно-технологічного навчання.

2. Участь у міжнародному науковому проекті: International research project ICT in Educational Design - Processes, Materials, Resources, Vol. 13, ed. Eunika Baron-Polańczyk, p. 138. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018. Інформація в інтернеті: https://sites.google.com/site/uzknmd/project-ictined.

3. Керівник госпдоговірної наукової теми на тему «Розробка інформаційної системи Шацької селищної ради - об'єднаної територіальної громади «Шацький край»» № 17-10/21  від 12. 10. 2021 р.

4. Керівник науково дослідної роботи : 0121U108328 «Аналіз та розробка інформаційних систем в освіті, науці та виробництві», 2021-2025 рр.

 

 

Патент на корисну модель №35467 від 25.09.2008 р.  Транспортир-лінійка для рельєфного креслення.  

Посилання: https://drive.google.com/drive/folders/1BcihjMuCqhKc94eS4uSvvXbqne3qUZ_u?usp=sharing

1. Дослідження ефективності застосування комп'ютерних інформаційних технологій в
освіті, науці та виробництві.

2. Теоретико-методичні засади застосування сучасних засобів інформаційних технологій
в процесі підготовки фахівців у вищій школі.

3. Математичне моделювання складних систем, розробка та аналіз програмних
алгоритмів.

4. Дослідження дидактичних вимог щодо застосування сучасних засобів інформаційних
технологій у навчально-виховному процесі. 

5. Створення навчально-методичної документації із застосуванням комп’ютерно-
орієнтованих засобів навчання для надання допомоги у соціальній реабілітації, підготовки за робітничими професіями та навчанні у ЗВО людей з порушеннями зору.

Монографія

2021

 1. Марчук В.І., Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А. Моделювання технологічних процесів із використанням адитивних ІТ-технологій. Technical research and development: collective monograph / Kalafat K., Vakhitova L., Drizhd V., – etc. – International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. pp.137-142. / URL: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/04/Monograph-USA-Technical-2021-I-…
 2. Тулашвілі Ю.Й., Марчук В.І., Лук’янчук Ю.А. Адитивні ІТ-технології для підготовки фахівців інженерних спеціальностей // Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. pp. 299-304. / URL: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/04/Monograph-USA-Pedagogy-2021-I-i…

2019

 1. Інтегративний підхід до інклюзивної освіти осіб із порушеннями зору : монографія /кол. авт. : І. Б. Кузава, Н. А. Савчук, Ю. П. Симончук, Л. П. Стасюк, В. В. Терпелюк, Ю. Й. Тулашвілі / за заг.ред. Ю.Й. Тулашвілі. - Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. - 344 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6370

2018

 1. Tulashvili Yurii, Oleksiv Nataliia. Theory and practice of the use of educational visual objects in the form of puzzle. ICT in Educational Desing. Processes, Materials, Resources. Monografia. Vol. 13, ed. Eunika Baron-Polańczyk, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018. Р. 89–109.
  Abstract
  The article covers the use of cognitive imaging tools in the process of learning in
  the gameforms. Methods of constructing and presenting educational information
  with the help of cognitive maps are revealed. The principles of rational reflection
  of the educational material contents and requirements related to the image on
  the cognitive map, the algorithm of its construction for activating the educational
  activity are considered. In the course of the research, we have used the method of
  knowledge test control in the form of a puzzle game to determine the conformity
  and sequence. It is determined that combination of methods of cognitive visu-
  alization and game forms contributes to an effective interaction of teachers and
  students, increases the productivity of forms of mutual communication, helps to
  engage students in active interaction in the process of education, stimulates their
  interest in the subject. / URL: https://drive.google.com/file/d/1YWtH3T-lj-Fb7vRHbV9lhcFDNF8onK2k/view?usp=shar…
Навчальний посібник

2023

 1. Тулашвілі Юрій. Web-програмування. MERN fullstack development : навч. посіб. Луцьк, 2023. 242 с.
  У навчальному посібнику подано основні теоретичні засади та практичні прийоми web-програмування з використанням платформи Node.js. Розкрито підходи до організації бізнес-логіки та формування системних вимог на створення web-додатків. Окреслено засади побудови сайтів за допомогою html, css. Розглянуто основні прийоми програмування на мові JavaScript на рівні full stack development.
  Розкрито принципи структурної побудови web-додатків на рівні full stack development. Для цього окремо подано засади розробки на серверному рівні - back-end з використанням фреймворка Express.js за архітектурою MVC та реалізацією операцій опрацювання даних CRUD. Приклад реалізації web-додатку на стороні клієнта - front-end виконаний із застосуванням бібліотеки React.js для розробки інтерфейсів користувача. Розкрито підходи до авторизації та захисту інформації на сервері, підключення REST API. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13517
Статті Scopus

2020

 1. The Optimal Tour Problem in Smart Tourism Recommender Systems
  Yurii Tulashvili, Y. Turbal, +3 authors N. Kunanets
  Published in International Conference on… 23 September 2020
  Computer Science, Business.
  Abstract
  In this paper it is investigated a structure of the SMART tourism recommender system. Basic approaches for generating recommendations in an automated mode for selecting the best tourist routes in the SMART City Tourism network has been determined. This approaches are based on the analysis of the accumulated information about the most popular tourist destinations. It is proposed a mathematical model which provides, on the basis of knowledge about tourist sites, the possibility of construction optimal sequence of tourist routes. The proposed algorithm are based on the technology of online analytical processing of OLAP data selected from DW and organized in the form of OLAP Cubes .
  / URL: https://www.semanticscholar.org/paper/The-Optimal-Tour-Problem-in-Smart-Tourism…
Статті Web of Science

2022

 1. Iurii Lukianchuk, Yurii Tulashvili, Volodymyr Podolyak, Roman Horbariuk, Vasyl Kovalchuk, Serhii Bazyl. Didactic Principles Of Education Students 3D-printing. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.7, July 2022 pp. 443-450.

  The analysis of educational resources and experience
  of use of the equipment in branch is carried out. The didactic
  principles of the educational process for 3D-printing specialists are
  determined. The use of FDM technology and the ability to
  minimize the occurrence of defects in the future have been studied.
  An analysis of the international experience of the educational
  process of relevant specialists in the field. The content of training
  for 3D printing specialists has been developed. The experience of
  using 3D-technologies is described and the list of
  recommendations for elimination of defects during production of
  products by means of additive technologies is made. The
  recommendations will be useful not only for beginners, but also for
  experienced professionals in additive technologies. / URL: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.7.54
Вітчизняні фахові наукові видання

2021

 1. Тулашвілі Ю.Й. Підготовка фахівців у закладах вищої освіти в реаліях цифрової трансформації. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 60. С. 116-127. / URL: https://lib.iitta.gov.ua/729027/2/Z_60_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0…
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Tulashvili, Y., Lukianchuk, I., Lishchyna, V., Lishchyna, N. Program Implementation of Educational Electronic Resource for Inclusive Education of People with Visual Impairment. In: Hu, Z., Zhang, Q., He, M. (eds) Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering III. ICAILE 2023. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 180. Springer, Cham.
  Abstract
  It is substantiated that the educational software used in the educational process during the computer training of visually impaired people contributes to the formation of their correctional and compensatory devices for the use of computer technology. The peculiarities of the inclusive educational process of professional training of persons with visual impairments with the use of computer technology are pointed out. The architecture and features of creating educational software for the visually impaired are revealed. A mathematical model and algorithm for its implementation of educational software for support of inclusive educational process of professional training of persons with visual impairments have been developed. The developed training software presents the theoretical content of training in an adapted form. The developed practical tasks contain an exhaustive list for the formation of correctional and compensatory devices and the acquisition of skills and abilities to use computer technology for people with visual impairments.
  / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-36115-9_24
 2. Тулашвілі Ю. Й., Кошелюк В. А., Савчук Р. М. Про захист хмарної архітектури з використанням KUBERNETES. // Innovative development of science, technology and education. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2023. Pp. 188-193. / URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/11/INNOVATIVE-DEVELOPMENT-OF-SC…
 3. Тулашвілі Ю. Й., Кошелюк В. А., Лапайчук А. В. Моніторинг безпеки архітектури мікросервісів з використанням AWS CLOUDWATCH // Current challenges of science and education. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2023. Pp. 200-207. / URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/11/CURRENT-CHALLENGES-OF-SCIENC…

2021

 1. Тулашвілі Ю.Й. Лук’янчук Ю.А. Формування практичних навичок під час підготовки фахового інженера за допомогою симуляторів-тренажерів // Theoretical and scientific bases of development of scientific thought. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Rome, Italy 2021. Pp. 662-667. / URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/50539/1/V-Conference-February-1…