n.vasilik@lntu.edu.ua

Василик Наталія Михайлівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Доцент

Василик Наталія Михайлівна

доцент кафедри менеджменту, к.е.н.

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 29 червня 1985 року в смт. Любешів Любешівського району Волинської області. У 2007 році закінчила Луцький державний технічний університет та отримала диплом магістра (з відзнакою) № ВС 32760098 за спеціальністю «Менеджмент організацій».

З вересня 2007 року була прийнята на посаду асистента кафедри менеджменту та маркетингу. З листопада 2007 року вступила до аспірантури Луцького національного технічного університету, як здобувач кафедри економіки та підприємництва.

На підставі прилюдного захисту дисертації у 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 32.075.03 у Луцькому національному технічному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізм стимулювання комплексного використання лісоресурсного потенціалу». У травні 2011 року отримала диплом кандидата наук зі спеціальності 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (диплом кандидата наук ДК№ 067247).

З  2011 року за конкурсом була прийнята на посаду старшого викладача кафедри менеджменту та маркетингу, а з 19 жовтня 2011 року прийнята на посаду доцента кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету.

У січні 2013 року було присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та маркетингу (атестат доцента 12ДЦ№033365).

З 2017 року і нині працюю доцентом кафедри менеджменту Луцького національного технічного університету.

Диплом магістра (з відзнакою) № ВС 32760098 за спеціальністю «Менеджмент організацій», 2007 р.

У травні 2011 року отримала диплом кандидата наук зі спеціальності 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (диплом кандидата наук ДК№ 067247).

У  січні 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та маркетингу (атестат доцента 12ДЦ№033365).

Магістратура 2005-2007 рр. - Луцький державний технічний університет

Аспірантура 2007-2010 рр. - Луцький національний технічний університет

Асистент кафедри менеджменту та маркетингу 2007-2011 рр.  - Луцький національний технічний університет

Старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу 2011-2013 рр.- Луцький національний технічний університет

Доцент кафедри менеджменту та маркетингу 2013-2017 рр. - Луцький національний технічний університет

Доцент кафедри менеджменту ЛНТУ 2017 р. і до нині.

1. Виконавець проєкту "Зелений перехід в українських університетах"/Green Transition in Ukrainian Universities

(Erasmus+ project 2022-2026, WP8, An Open Innovation Community for the Green Transition) Тривалість: 2023-2024 рр.

2. Фасилітатор регіонального семінару "Побудова партнерства та підготовка проектів з реагування на кризу та відновлення", який був організований Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки уряду Швеції в межах впровадження проекту "Посилене партнерство для сталого відновлення", 23-24.10.2023 р. та 06-07.11.2023 р.

3. Проект: Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання / UTTERLY. CBHE 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Erasmus+ Key Action 2: Capacity Building in the Field of Higher Education. Термін виконання проекту: 15.01.2021-14.01.2023.

4. Учасник проєкту «Розкриття потенціалу локальності задля розвитку соціального підприємництва у сільській місцевості на Волині», організатор проєкту. Договір № 18054-SE про надання гранту від 23 березня 2021 p. З фінансуванням Будинком Європи. Гранти на персональні проєкти у сфері соціального підприємництва https://houseofeurope.org.ua/opportunity/111

Креативний менеджмент, стрес-менеджмент, професійне вигорання, навчальний менеджмент, цифрова трансформація, менеджмент природо-ресурсної сфери

Навчальний посібник

2016

 1. Божидарнік Т.В., Василик Н.М. Креативний менеджмент: навчальний посібник. Херсон: Олді-плюс, 2014. 498 с. Гриф (Лист №1/11-14928 від 02.10.2013 р.) / URL: http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2018/Bozhidar_Kreat_maned_2014_498.pdf
Статті Scopus

2019

 1. Khvesyk M.A., Shubalyi O.M., Khvesyk J.M., Vasilik N.M. (2019). Conceptual basis of transformation of ecological and economic relations in the forest sector of Ukraine in the context of European integration. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2019, Vol. 61 (2), 97–111. DOI: 10.2478/ffp-2019-0010 / URL: https://www.ibles.pl/web/ffp/-/doi-10-2478-ffp-2019-0010
Статті Web of Science

2023

 1. Oleksandr SHUBALYI, Nadia RUD, Iryna SHUBALA, Antonina GORDIICHUK, Oksana KIIILUKHA, Natalia VASILIK ANALYSIS OF THE LABOUR RESOURCES USAGE IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE: A CASE STUDY OF THE VOLYN REGION
  Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 23, Issue 3, 2023. Рр 813-821
  / URL: https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.23_3/volume_23_3_2023.pdf

2022

 1. Vavdiiuk, N., Koshchіi, O., Galushchak, V., Vasilik, N. Smolych, D., Konstankevych, I., Tretyak, O. Formation of the soft skills among students of higher education. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2022. Vol. 12. Iss. 2. Special Issue XXX. 133–136. / URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000895627500024

2021

 1. Vavdiiuk N., Stryzheus, L., Koretska, N., Tendyuk, А., Galushchak, V., Abramova, I., Vasilik, N., Koshchii, O. (2021) Management of current assets of the enterprises/ Journal of interdisciplinary research «Ad Alta». Volume 11. Issue 2. Special issue XX. 202 p. P. 30–34 / URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/20942/1/Kalashnyk%2C%20N.%2C%20Khudoba%2C%20O.%2C%20Kolo…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Василик Н.М. Роль та вимоги креативного менеджера при проведенні цифрової трансформації організації. Наукові інновації та передові технології., 2023. № 14 (28). С. 535-545. / URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/7912
 2. Кощій О.В., Корецька Н.І., Василик Н.М. Управління організацією в умовах VUCA. Економічний часопис Європейського національного університету імені Лесі Українки, 2023. том. 3 № 35. С. 129-135 / URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/issue/view/39

2022

 1. Василик Н.М. Підходи до діагностики професійного вигорання менеджерів. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 19 (75). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2022. 290 с. С. 17-29. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/116

2021

 1. Василик Н.М., Корецька Н.І. Управління якістю надання транспортних послуг спецтехнікою на основі креативних підходів. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету, 2021. № 18 (71). С. 6–17. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/86
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Василик Н.М. Суть та особливості віртуальних креативних команд. The scientific heritage. Economic sciences, 2023. №. 126. С. 16-20. / URL: https://www.scientific-heritage.com/archive/