n.vavdiyuk

Вавдіюк Наталія Степанівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Завідувач кафедри, Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Професор

Доктор економічних наук, професор

Завідувач кафедри менеджменту

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2002 році закінчила Луцький національний технічний університет за спеціальністю Менеджмент організацій (ВС No 21216808).

Кандидат економічних наук з квітня 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 35.154.01 Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів) (ДК No033562). 

Вчене звання доцента кафедри банківської справи присвоєно у жовтні 2008 року (12ДЦ No 020359).

Доктор економічних наук з березня 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 32.075.03 Луцького національного технічного університету (м. Луцьк) (ДД 001673). Тема докторської дисертації «Регіональний менеджмент детінізації економіки».

Вчене звання професора кафедри банківської справи присвоєно у червні 2014 року (12 ПР No 009606).

З 2002 р. по 2005 р. – аспірант, асистент, старший викладач, доцент кафедри економіки та підприємництва Луцького державного технічного університету, з 2005 р. по 2017 р. –завідувач кафедри банківської справи Луцького національного технічного університету, з 2017 р. – завідувач кафедри менеджменту Луцького національного технічного університету.

1. Менеджер проєкту «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» в ЛНТУ / UTTERLY. CBHE 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Erasmus+ Key Action 2: Capacity Building in the Field of Higher Education. Термін виконання проекту: 15.01.2021-31.12.2023.

2. Менеджер проєкту GTUA «Зелена трансформація в університетах України» в ЛНТУ за програмою фінансування ЄС: NAWA project 2023 та за ініціативи Unite! та Erasmus+ project 2023-2026, WP8, An Open Innovation Community for the Green Transition. Термін виконання проекту: 03.01.2023-31.12.2024.

3. Менеджер проєкту «Розкриття потенціалу локальності задля розвитку соціального підприємництва у сільській місцевості на Волині», організатор проєкту. Договір № 18054-SE про надання гранту від 23 березня 2021 p. З фінансуванням Будинком Європи. Гранти на персональні проєкти у сфері соціального підприємництва https://houseofeurope.org.ua/opportunity/111

4. Виконавець проєкту: Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні 609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Erasmus+ Key Action 2: Capacity Building in the Field of Higher Education. Термін виконання проекту: 15.01.2020-31.12.2023.

5. Виконавець проекту "Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти"/ "Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes" (Accent Project). Термін реалізації - 01.07.2022 - 30.06.2024

6. Виконавець проєкту «Платформа цифрової дипломатії та інклюзивних досліджень миру для молоді»/Digital Diplomacy and Inclusive Peace Studies Platform for Youth. Тривалість: з 28.02.2022 по 27.02.24 (24 місяці)

7.  Виконавець проєкту «Бренд-менеджмент ЛНТУ на ринку освітніх послуг» (з фінансуванням від Британської Ради за Програмою розвитку лідерського потенціалу університетів України 2016-2019 (01.02.2018 р.–01.02.2019 р.). 

Цифрове лідерство, менеджмент індустрії 4.0, менеджмент індустрії 5.0

Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Vavdiiuk N., Koretska N., Konstankevych I., Tretiak O. (2023). Methodology of SWOT analysis of digital educational activities of LNTU. Економічний форум. №1. С. 53–63. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-1-8
 2. Vavdiiuk N., Koretska N., Kovalchuk N., Gavrylyuk R. (2023). Retrospective strategic analysis of LNTU brand management. Економічний форум. №1. С. 44–52. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-1-7
 3. Вавдіюк Наталія, Галущак Валентина, Абрамова Ірина, & Стрижеус Людмила. (2023). Емоційний інтелект в організаційній поведінці менеджерів. Економічний форум, 1(2), 30-37. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-2-5

2022

 1. Yanovets A. I., Vavdiiuk N. S. , Konstankevych I. V., Rud K. I. (2022) Сhatbot management of the department of HEI. Вісник НУВГП. Економічні науки. Том 4, № 100 (2022). p. 241-247. ISSN: 2306-5478. / URL: http://dx.doi.org/10.31713/ve4202221
 2. Vavdiiuk N., Koretska N. (2022). Banking management of lending of the national economy. «Економічні науки». Серія «Регіональна економіка»: зб. наук. пр. Випуск 19 (75). Луцьк : ЛНТУ, 290 с. С. 6–17. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-1
 3. Vavdiiuk, N., Koshchіi, O., Galushchak, V., Vasilik, N. Smolych, D., Konstankevych, I., Tretyak, O. (2022). Formation of the soft skills among students of higher education. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Vol. 12. Iss. 2. Special Issue XXX. 133–136
  / URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000895627500024

2021

 1. Содома Р., Брух O., Шматковська T., Вавдіюк Н., Білоченко A., Купира, М., & Бережницька G. (2021). Фінансування АПК у контексті імплементації міжнародного досвіду. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 3(38), 341–350. / URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237465
 2. Вавдіюк Н.С. (2021). Удосконалення вибору стилів лідерства в ситуаційному менеджменті. Економічний форум, 1(2), 62-74. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-8
 3. Вавдіюк Н.С. (2021). Управління бюджетними порушеннями в регіонах України. Економічний форум, 1(1), 35-42. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-5
 4. Вавдіюк Н. С., Подолян Д. В.(2021). Методичний підхід до аналізу створення стартапів студентами. Економічний форум. № 3. С. 45-53. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2021_3_8

2020

 1. Вавдіюк Н.С. (2020). Оцінка фінансової спроможності громади в умовах бюджетної децентралізації (на прикладі Любешівської ОТГ Волинської області). Моделювання регіональної економіки. 1(35). С. 92-101.
 2. Вавдіюк Н.С., Корецька Н.І. (2020). Регіональний аналіз міжнародної торгівлі товарами в Україні. Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. № 17 (67). С. 302-310.
 3. Вавдіюк Н. С., Корецька Н. І., Гребенюк Т. С. (2020). Фінансова поведінка учнів: оцінка та види. Педагогічний пошук. № 1. С. 46–49. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2020_1_18

2019

 1. Вавдіюк Н. С., Корецька Н.І. (2019) Стратегії та тактики бренд-менеджменту Луцького НТУ. Зб. наук. пр.«Економічні науки». Серія «Економіка та менеджмент». Випуск 16 (62). Луцьк: Луцький НТУ. с. 24-36.
 2. Вавдіюк Н. С., Рудь К. І., Селівончик О. А. (2019). Оцінка альтернативних сукупних вигод і витрат від фінансового правопорушення. Зб. наук. пр.«Економічні науки». Серія «Економіка та менеджмент». Випуск 16 (62). Луцьк: Луцький НТУ. с. 16-24.
Зарубіжні наукові видання

2022

 1. Tetiana Shmatkovska, Mykola Dziamulych, Nataliia Vavdiiuk, Serhiy Petrukha, Nataliia Koretska, Andrii Bilochenko (2022). Trends and Conditions for the Formation of Profitability of Agricultural Enterprises: A Case Study of Lviv Region, Ukraine. Universal Journal of Agricultural Research, 10(1), 88 - 98. / URL: https://doi.org/10.13189/ujar.2022.100108

2021

 1. Vavdiiuk, N., Stryzheus, L., Koretska, N., Tendyuk, А., Galushchak, V., Abramova, I., Vasilik, N., Koshchii, O. (2021). Management of current assets of the enterprises. Journal of interdisciplinary research «Ad Alta». Volume 11. Issue 2. Special issue XX. 202 p. P. 30–34 .
 2. Vavdiiuk, N. S., Rud K. I. (2021). Strategic analysis of the management of economic offenses in Ukraine. Perspectives – journal on economic and social issues, 2, 42-49. / URL: http://perspectives-ism.eu/2-2021/2-2021-042-vavdiiuk/
 3. Sodoma, R., Shmatkovska, T., Dziamulych, M., Vavdiiuk, N., Kutsai, N., & Polishchuk, V. (2021). Economic efficiency of the land resource management and agricultural land-use by agricultural producers. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43(4), 524–535. / URL: https://doi.org/10.15544/mts.2021.47