Ole111

Верешко Олег Вікторович

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Старший викладач

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Старший викладач
Написати повідомлення
Написати повідомлення
Методичне забезпечення

2023

 1. Інженерна геологія та основи механіки ґрунтів : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.В. Верешко, І.О. Парфентьєва. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 72 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12448
 2. Основи та фундаменти : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: І.О. Парфентьєва, О.В. Верешко. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 100 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12909
 3. Інженерна геодезія : метод. вказівки до проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.В. Верешко, Ю.А. Мельник. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 92 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12972
 4. Ландшафтний дизайн : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: Ю.А Мельник, О.В. Верешко. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 49 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13019
Статті Scopus

2023

 1. Study of change strength and deformation properties of wood under the action of active acid environment
  Sviatoslav Homon, Petro Gomon, Svyatoslav Gomon, Oleg Vereshko, Inna Boyarska, Olga Uzhegova
  Procedia Structural Integrity, 2023, 48, pp. 201–206 / URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S245232162300567X?via%3Dihub=

2022

 1. Tools and criteria for regional environmental and geological monitoring of open-pit mines (Case of Volyn Polissya, NW Ukraine)
  Lantseva, K.; Kovalchuk, I.; Fedoniuk, V.; Andriichuk, O.; Vereshko, O.; Uzhehov, S.
  16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Monitoring 2022, 2022 / URL: https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2022580260
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Верешко О.В., Гомон С.С. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗГИНАЛЬНИХ ДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В УМОВАХ ВПЛИВУ АГРЕСИВНОГО КИСЛОТНОГО СЕРЕДОВИЩА З ВРАХУВАННЯМ ПОВНИХ ДІАГРАМ ДЕФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛУ // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник наукових праць(за галузями знань «Фізико­математичні науки» та «Технічні науки») – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – Вип. 75. – С. 200-205. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/1188
 2. Мельник Ю.А., Верешко О.В., Мельник О.В..Верешко А.О. Використання сучасних інформаційних технологій для містобудівних потреб Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Луцьк: ЛНТУ, 2023. Вип. 20. С. 72-78 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-10(20)-08

2022

 1. Верешко О.В., Мельник Ю.А., Гомон С.С. Використання морфологічного підходу при розробці концепції розвитку історичної частини м. Луцька // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – Вип. 18. – С. 40-45. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/construction/article/view/928