Владислав Волинець

Волинець Владислав Ігорович

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра електричної інженерії

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра електричної інженерії

Доцент

 

Україна, 43018, м. Луцьк,
вул. Львівська, 75
E-mail: volynetsvladyslav@lutsk-ntu.com.ua
+38 (0332) 74-61-19
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2000 році закінчив Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю „Електротехнічні системи електроспоживання”.

Кандидат технічних наук з грудня 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 05.052.05 Вінницького національного технічного університету. ДК №025923.

Вчене звання доцента кафедри електропостачання присвоєно у квітні 2019 року. АД №002140.

2002 р. - 2015 р. асистент кафедри електропостачання Луцького національного технічного університету

2015 р. - 2018 р. – доцент кафедри електропостачання Луцького національного технічного університету

2018 р – 2020 р. – декан факультету екології, туризму та електроінженерії Луцького національного технічного університету

2021 р. - нині – доцент кафедри електричної інженерії Луцького національного технічного університету

Енергоефективність, моніторинг електроспоживання, прогнозування електроспоживання

Методичне забезпечення

2023

 1. Безконтактні комутаційні системи : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В. І. Волинець. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2023. 32 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14114
 2. Smart Grid технології : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В. І. Волинець. Луцьк : Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2023. 96 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12333
 3. Електричні апарати : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В. І. Волинець. Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2023. 38 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12531
 4. Фаховий тренінг : метод. вказівки до організації та проведення практики «Фаховий тренінг» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В. І. Волинець. Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2023. 16 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12967
 5. Безконтактні комутаційні системи : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В. І. Волинець. Луцьк : Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2023. 52 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13126

2022

 1. Моделі та методи оптимізації електротехнічних систем : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В. І. Волинець. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 74 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11176
 2. Електричні апарати : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В. І. Волинець. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 54 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11177
 3. Моделі та методи оптимізації електротехнічних систем : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В. І. Волинець. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 42 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11273
 4. Моделі та методи оптимізації електротехнічних систем : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В. І. Волинець. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 62 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11274
 5. Електричні апарати : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В. І. Волинець. Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2022. 54 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11822

2021

 1. Моделі елементів електропостачальних систем : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В. І. Волинець. Луцьк : Луцьк : відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. 82 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9925
 2. Моделі елементів електропостачальних систем : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В. І. Волинець. Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. 38 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10324
 3. Моделі елементів електропостачальних систем : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В. І. Волинець. Луцьк : відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. 76 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9924

2019

 1. Електричні апарати : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В.І. Волинець. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 88 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/1514
Монографія

2017

 1. Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах : монографія / Л. Н. Добровольська та ін. ; за заг. ред. Л.Н. Добровольської.– Луцьк : Луцький НТУ, 2017. 269 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5825
Електронний посібник

2019

 1. Романюк М.В., Коменда Н.В., Волинець В.І., Бандура І.О. Техніка високих напруг [Електронний ресурс]: Електронний навчальний посібник. Електронний навчальний посібник. Луцьк : Луцький НТУ. 2019 / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%95%D0%9D%D0%9F_%D0…
 2. Бандура І.О., Романюк М.В., Коменда Н.В., Волинець В.І. Основи світлотехніки [Електронний ресурс]: Електронний навчальний посібник. Електронний навчальний посібник. Луцьк : Луцький НТУ. 2019 / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%95%D0%9D%D0%9F%20%…
 3. Коменда Н.В., Волинець В.І., Бандура І.О., Романюк М.В. Управління енерговикористанням [Електронний ресурс]: Електронний навчальний посібник. Електронний навчальний посібник. Луцьк : Луцький НТУ. 2019 / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%95%D0%9D%D0%9F_%D0…
 4. Волинець В.І., Бандура І.О., Коменда Н.В., Романюк М.В. Моделі та методи оптимізації електротехнічних систем [Електронний ресурс]: Електронний навчальний посібник. Луцьк : Луцький НТУ. 2019. Довідка № 19-10 / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%95%D0%9D%D0%9F_%D0…
Статті Scopus

2024

 1. Komenda, N., Volynets, V., Hrytsiuk, I., Bandura, I., Romaniuk, M. Estimation of the total influence of methods for increasing the line natural load. Polityka Energetyczna, 2024, 27(1), pp. 27–48. / URL: https://doi.org/10.33223/epj/175239

2023

 1. Bandura, I., Romaniuk, M., Komenda, N., Hadai, A., Volynets, V. Optimisation of energy solutions: Alternative energy, reactive power compensation, and energy efficiency management. Machinery and Energetics, 2023, 14(3), pp. 121–130. / URL: https://doi.org/10.31548/machinery/4.2023.121
 2. ROMANIUK, M., BANDURA, I., HRYTSIUK, Y., VOLYNETS, V., & KOMENDA, N. (2023). DETERMINANTS OF ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY SUPPLY OF POST-COMMUNIST ECONOMIES IN THE BALTIC REGION. In Journal of the Balkan Tribological Association (Vol. 29, Issue 6, pp. 1047–1065) / URL: https://scibulcom.net/en/article/3xLg36Yec1pgezoMfDRD

2018

 1. Lazurenko О., Shokarov D., Chorna V., Melnyk O., Cherkashyna H., Volynets V., Antsyferova O. Development of the сonverter structure that enables power supply to traction induction motors of mine electric locomotives from different levels of voltage. Eastern-European journal of enterprise technologies. 2018, №6/8 (96) р.57-64 / URL: https://journals.uran.ua/eejet/article/view/148776/150413
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Гадай А.В., Бандура І.О., Волинець В.І., Коменда Н.В., Романюк М.В. Огляд принципів селективності захистів в розподільчих мережах споживачів напругою 0,4 кВ. Всеукраїнський науковий збірник «Наукові праці Донецького національного технічного університету», серія: електротехніка і енергетика, №2(29)’2023. С.6-16 / URL: https://doi.org/10.31474/2074-2630-2023-2-6-16
 2. Волинець В.І., Коменда Н.В., Романюк М.В., Бандура І.О., Гадай А.В. Ранжування електротехнічних комплексів вугільних шахт за енергоефективністю. Всеукраїнський науковий збірник «Наукові праці Донецького національного технічного університету», серія: електротехніка і енергетика, №2(29)’2023. С.17-21 / URL: https://doi.org/10.31474/2074-2630-2023-2-17-21

2022

 1. Волинець В.І., Коменда Н.В., Романюк М.В. Дослідження рівнів енергоефективності вугільних шахт. Всеукраїнський науковий збірник «Наукові праці Донецького національного технічного університету», серія: електротехніка і енергетика, №2 (27)’2022. С.20-24 / URL: https://elen.donntu.edu.ua/2074-2630-2022-2-20-24.pdf
 2. Коменда Н.В., Волинець В.І. Управління енергоспоживанням холодильних установок на основі технології промислового інтернету речей. Всеукраїнський науковий збірник «Наукові праці Донецького національного технічного університету», серія: електротехніка і енергетика, №1(26)’2022. С.51-56 / URL: https://elen.donntu.edu.ua/2074-2630-2022-1-51-56.pdf

2019

 1. Романюк М.В., Волинець В.І., Бандура І.О., Лишук В.В. Теоретичне обґрунтування методу селективного захисного вимкнення в двопровідних мережах постійного струму. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки»). Луцьк: ЛНТУ. 2019. Вип. 65. С. 217-225 / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/view/38/44
 2. Розен В.П., Давиденко Л.В., Волинець В.І., Давиденко В.А., Давиденко Н.В. Бенчмаркінг енергоефективності електротехнічних комплексів вугільних шахт. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук. 2019. Випуск 4 (117). С. 134-141 / URL: https://doi.org/10.30929/1995-0519.2019.4.134-140

2018

 1. Романюк М.В., Волинець В.І., Собчук Д.С., Бандура І.О. Дослідження похибки методу вимірювання при безперервному контролі омічного опору ізоляції полюсів рмпс відносно землі та окремих приєднань. Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки”). 2018. Вип. 61. С. 204-208. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5775

2017

 1. Волинець В.І., Грицюк Ю.В. Класифікація електротехнічних комплексів вугільних шахт за допомогою кластерного аналізу. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. 2017. №187. С. 46-47. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5812
 2. Грицюк І.В., Грицюк Ю.В., Волинець В.І. Визначення витрат енергопостачальних компаній на обслуговування реактивних перетікань в електричних мережах з розосередженими джерелами енергії // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). 2017. №60. С. 86-91. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5811
 3. Волинець В.І. Класифікація електротехнічних комплексів вугільних шахт за допомогою кластерного аналізу / В.І. Волинець, Ю.В. Грицюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2017. - Вип. 187. - С. 46-47. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5707

2016

 1. Волинець В.І. Дослідження ефективності використання електроенергії на підприємствах вугільної галузі / В.І. Волинець, Л.Н. Добровольська // Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК : наук.-техн. журн. - 2016. - № 1. - С. 32-36. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5708