Viktor Volianskyi

Волянський Віктор Олександрович

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра лісового господарства

Завідувач кафедри, Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра лісового господарства

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 16 квітня 1966 року в смт. Баранівка Баранівського району Житомирської
області. У 1988 році закінчив повний курс навчання в Українській сільськогосподарській
академії за спеціальністю “Лісове господарство”. Рішенням Державної екзаменаційної
комісії від 30 березня 1988 року йому присвоєно кваліфікацію “Інженер лісового
господарства” (диплом НВ No 897129).
Після закінчення сільськогосподарської академії у 1988 році працював майстром
Чалівського цеху Полтавського лісгоспзагу.
У грудні 1988 року поступив в аспірантуру в Український науково-дослідний інститут
лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького (УкрНДІЛГА), м.Харків.
Після закінчення аспірантури захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата
сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 ‒ лісознавство і лісівництво; лісові
пожежі і боротьба з ними на тему “Заплавні ліси Лівобережного Лісостепу України і
підвищення їх екологічних функцій” (рішенням спеціалізованої вченої Ради в
Українському науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації
ім. Г.М.Висоцького від 29 грудня 1992 року, диплом кандидата наук КН No 002238).
З 1992 по 1994 рік працював молодшим науковим співробітником лабораторії екології
УкрНДІЛГА.

лісовідновлення і лісорозведення, екологічно орієнтоване лісівництво, моніторинг лісів, лісозахист, природоохоронне лісокористування, лісова меліорація.