m.vorobchuk@lutsk-ntu.com.ua

Воробчук Марія Сергіївна

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра архітектури та дизайну

Асистент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Воробчук Марія Сергіївна, аспірантка кафедри мистецтва та дизайну костюма факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну, асистент кафедри архітектури та дизайну факультету артітектури, будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету народилася 8 серпня 1998 року в місті Устилуг. 

Розробила авторські курси з графічного дизайну, які були апробовані на базі Луцького національного технічного університету (договір №706/4), є членом громадської спілки «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти» (свідоцтво №I-110-2023).

У 2023 році стала стипендіатом премії Президента України для аспірантів (наказ №1352 від 06.11.2023 р.). Наразі є діючим експертом Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти з числа здобувачів вищої освіти (протокол №2 (31) від 21.02.2023 р.

Воробчук М.С. отримала 5 авторських свідоцтв: складений твір «Настільна гра для великих і маленьких патріотів «Паляниця» (№115084), складений твір «Настільна гра «Пригоди в зоопарку» (№115085), літературний опис з ілюстраціями «Еко-сумка «Glactic Hubble» (№116548), опис з ілюстраціями «Настільна гра «Україна. Пригоди на островах» (№116549), твір ужиткового мистецтва «Упаковка для соломки «Solomka» (№117516).

Веде роботу з впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в освітній процес, творчо використовує методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу, розвиває критичне мислення здобувачів освіти, формує навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці при викладанні дисциплін «Комп’ютерне проєктування», «Техніки креативного мислення» тощо.

За період роботи має більше 20 публікації, серед яких 2 статті у Scopus, 3 статті у фаховому виданні України, доповіді на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та симпозіумах, методичні розробки з дисциплін.

Також, Воробчук М.С. бере активну участь у науковій діяльності кафедри і університету, публікує статті, вдосконалює свій науковий рівень беручи участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, науково-практичних семінарах, тренінгах, вебінарах, які стосуються інформаційних технологій в графічному дизайні.

2021 – нині – аспірантка Київського національного університету технологій та дизайну,
факультет дизайну, кафедра мистецтва та дизайну костюма.

2020 закінчила Луцький національний технічний університет та отримала диплом
магістра за спеціальністю 022 Дизайн.

2019 закінчила університет Григорія Сковороди в Переяславі та отримала дипломом
бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (образотворче мистецтво).

2019 закінчила Луцький національний технічний університет та отримала диплом
бакалавра за спеціальністю 022 Дизайн, спеціалізація: графічний дизайн.

2017 закінчила Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної ради та отримала диплом молодшого спеціаліста за
спеціальністю: вчитель образотворчого мистецтва, керівник гуртка дизайну.

з 02.02.2021 р. асистент, кафедри архітектури та дизайну Луцького
національного технічного університету.

2020 – 2021 фахівець з дизайну в ПРаТ «Луцьк Фудз».

2019 – 2020 дизайнер в КП «Центр туристичної інформації та послуг» міста Луцьк.

2017 – 2019 технічний дизайнер в Infostyle agensy.

 • Вивченя візуально-образної мови кодованої інформації у дизайні;
 • Обгрунтування проєктної сутності динамічного дизайну візуальних графічних систем у контексті екологічного підходу;
 • Розробка дитячих книжок через впровадження фрактального мистецтва як складової дизайн-проєктування;
 • Удосконалення поліграфії (флаєри, буклети, візитки, банери, верстка та дизайн підручників тощо).
Статті Scopus

2022

 1. M Vorobchuk, N Skliarenko. Artistic language of coded information: the principles of visual communication signals design. New Design Ideas. Vol.6(1), 2022, pp.40-50. / URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.7697167
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Воробчук М. С., Пашкевич К. Л., Шинкар А. Ю. Імерсивні технології як інноваційний інструмент для проєктування в дизайні. Art and design. 2023. №2(22). С. 96–104. / URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/24148/1/artdes_2023_N2_P096-104.pdf

2022

 1. Vorobchuk M. S., Pashkevych K. L. Typology of Coding Systems in Graphic Design. Art and design. 2021. №1(17). С. 20–29. / URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/19766/1/artdes_2022_N1_P020-029.pdf
Тези доповідей

2023

 1. Яна Мазурок, Марія Воробчук. Застосування екологічного стилю в різних сферах дизайну. V Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ» Київ, КНУТД, 27 квітня 2023 р. C.81-83. / URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/24591/1/APSD_2023_V1_P081-083.pdf
 2. VOROBCHUK Mariia, PASHKEVYCH Kalyna, Zhuozhao XIE, Dai WENHUI Qr-code as a source of creating decorative elements in the fashion industry. V-TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM CREATIVITY TECHNOLOGY MARKETING 2023 Technical University of Moldova. pp. 90-95 / URL: http://repository.utm.md/handle/5014/24836
 3. І Бурчак, М Воробчук, А Пузь. Патріотичні татуювання, як культурна спадщина суспільства. Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Progressive Science and Achievements», September 26-28, 2023, C.160-163 / URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=T27oQmUAA…

2021

 1. Воробчук-Калитюк М., Скляренко Н. Код як засіб створення образу в дизайні візуальних комунікацій - GRAIL OF SCIENCE, 2021 / URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=T27oQmUAA…
 2. Воробчук М., Скляренко Н. Структурне формоутворення кодованої інформації у дизайні візуальних комунікацій. Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ» Київ, КНУТД, 22 квітня 2021 р. С.22-25 / URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/18092/1/APSD2021_V2_P022-025.pdf

2020

 1. Скляренко, Н., Калитюк, М. ФОРМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КОДОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 2020. С.106-107. / URL: https://doi.org/10.36074/03.04.2020.v3.33