Максим Войчук

Войчук Максим Володимирович

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 08 лютого 1990 року, є громадянином України. З 1997 по 2007 рік навчався у ЗОШ №1 міста Ковеля.

У 2007-2012 роках навчався у Волинському національному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Після закінчення навчання отримав кваліфікацію економіста-міжнародника, перекладача.

Протягом 2012-2015 років навчався в аспірантурі з відривом від виробництва у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

У лютому 2019 року у спеціалізованій вченій раді  К 32.051.06 Волинського національного університету імені Лесі Українки захистив кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічні засади управління сталим розвитком міста», за результами чого присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (диплом кандидата наук ДК № 051878, виданий МОН України 23.04.2019 р.).

У 2019-2021 році навчався у докорантурі Волинського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 051 Економіка, ВНУ імені Лесі Українки

Науковий стаж 11 років. Практичний досвід викладацької діяльності 3 роки. 

Науковий керівник дисертації на здобуття ступеня Доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка (захист відбувся у вересні 2021 р.).

З вересня 2023 року по теперішній час працюю на посаді доцента кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету.

У 2007-2012 роках навчався у Волинському національному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Після закінчення навчання отримав кваліфікацію економіста-міжнародника, перекладача.

Протягом 2012-2015 років навчався в аспірантурі з відривом від виробництва у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

У лютому 2019 року у спеціалізованій вченій раді  К 32.051.06 Волинського національного університету імені Лесі Українки захистив кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічні засади управління сталим розвитком міста», за результами чого присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (диплом кандидата наук ДК № 051878, виданий МОН України 23.04.2019 р.).

У 2019-2021 році навчався у докорантурі Волинського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 051 Економіка, ВНУ імені Лесі Українки

Науковий стаж 11 років. Практичний досвід викладацької діяльності 3 роки. 

грудень 2011 - квітень 2019 фахівець відділу міжнародних зв'язків ВНУ імені Лесі Українки

квітень 2019 - вересень 2019 завідувач навчально-консультаційного відділу "Акалемія розвитку" ВНУ імені Лесі Українки

травень 2020 - листопад 2021 старший науковий співробітник держбюджетної теми ВНУ імені Лесі Українки

грудень 2021 - грудень 2022 начальник науково-дослідної частини Луцького національного технічного університету

вересень 2022 - грудень 2022 доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету

березень 2023 - серпень 2023 доцент кафедри економіки та менеджменту, Волинський інститут МАУП імені В`ячеслава Липинського

вересень 2023 - по теперішній час доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету

Виконавець міжнародного проекту «AccEnt Project: Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти», що фінансується органом європейського союзу Європейський інститут інновацій та технологій (терміни реалізації з 01.07.2022 р. до 30.06.2024 р.). Наказ №380а / 01-02 від 05.07.2022 р.

Учасник проєкту Jean Monet Chair "Sustainable, lnclusive and Smart Development within Decentralization Process: the ЕU experience" (101047894-SISDDP-ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH for 2022-2025).

Виконавець науково-дослідної роботи: «Трансформація зовнішньоекономічної діяльності України в умовах реалізації
європейського вибору» (довідка № 03-28/01/3019 від 29.10.2018 р.)

Виконавець держбюджетних тем: «Єврорегіон “Буг”: передумови та стратегічні пріоритети сталого просторового розвитку» (державний реєстраційний номер 0109U000580); «Єврорегіон “Буг”: ринкова трансформація в умовах міжрегіональної інтеграції» (державний реєстраційний номер 0111U002147); «Інноваційні форми активізації бізнесу в умовах європейської інтеграції» (державний реєстраційний номер 0115U002350); «Регіональні ринки в умовах європейської інтеграції: механізми конкуренції та конвергенції» (державний реєстраційний номер 0118U001094); «Розвиток регіональних ринків в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: механізми конкуренції та конвергенції» (державний реєстраційний номер 0118U001094); «Безпека сталого розвитку регіонів та територіальних громад України на засадах інклюзивного зростання» (державний реєстраційний номер 0120U102632).

Економіка сталого розвитку. Інклюзивний розвиток людського капіталу. Інноваційні форми підприємництва. 

Монографія

2022

 1. Tsymbaliuk I., Pavlikha N., & Voichuk M. (2022). Governance of the regional development in the conditions of financial decentralization. In MODERN MANAGEMENT TECHNOLOGIES (pp. 51–83). Higher School of Social and Economic in Przeworsk.
 2. Voichuk, M. (2022). Scientific and methodological fundamentals for research of inclusive development in the context of multilevel economic system of mankind. In Economic, social and legal aspects of enterprise management. Context of the political and economic crisis (pp. 305–318). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu.
 3. Павліха Н.В., Цимбалюк І.О., Хомюк Н.Л., Войчук М. В., Савчук А.Ю., Коломечюк В.В., Цимбалюк С.М. Безпека сталого розвитку регіонів та територіальних громад України на засадах інклюзивного зростання: монографія. Луцьк : Вежа-Друк. 2022. 514 с.

2021

 1. Войчук, М. Етимологія поняття «економічна інклюзія» в контексті циклічного розвитку економіки. Інноваційна економіка. 2021, №3-4, 28-33. / URL: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.4

2020

 1. Pavlikha N.V., Voichuk M.V., Urban O.A. Conceptual principles of security of sustainable spatial development: theoretical and methodological aspect. International economic security of Ukraine: theory, methodology, practice: a collective monograph / for science. Ed. Assoc. P. Ya. Kravchuk - Lutsk: Lutsk National Technical University, 2020. - 43-58 p.
 2. Войчук М. В.Теоретико-методологічні аспекти дослідження інтелектуальної безпеки в умовах розвитку економіки знань. Міжнародна економічна безпека України: теорія, методологія, практика: колективна монографія /за наук. Ред. доц. Кравчука П. Я. –Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – 63-78
 3. Павліха Н. В., Войчук М. В., Урбан О. А. Концептуальні засади безпеки сталого просторового розвитку: теоретико-методологічний аспект. Міжнародна економічна безпека України: теорія, методологія, практика: колективна монографія /за наук. Ред. доц. Кравчука П. Я. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – 43-58

2019

 1. Павліха Н. В., Войчук М. В. Організаційно-економічні засади управління сталим розвитком міста: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 236 с.

2018

 1. Voichuk M., Pavlikha N., Kolomechiuk V. Leipzig Charta: Sustainable city development for smart future perspective in European Union. The economy of Bulgaria and the European Union in the global world: Management, marketing and entrepreneurship, corporate control and business development in Bulgaria and in the EU. Collective Monographs of Scientific Articles. Sofia: UNSS, 2018. P. 117–126
 2. Voichuk M. Ecologically Secure City Developmnet: Experience, Modernity and Future. International and National Security: Politics, Information, Ecology, Economy. Kyiv: MPBP “Hordon”, 2018. P. 215–226.
 3. Voichuk M., Pavlikha N., Kolomechiuk V. Leipzig Charta: Sustainable city development for smart future perspective in European Union. The economy of Bulgaria and the European Union in the global world: Management, marketing and entrepreneurship, corporate control and business development in Bulgaria and in the EU. Collective Monographs of Scientific Articles. Sofia: UNSS, 2018. P. 117–126
Статті Web of Science

2023

 1. Shmatkovska, T., Shubalyi, O., Rogach, S., Kupyra, M., Dobryanskyy, O., Shved, A., & Voichuk, M. (2023). Simulation of Socio-Economic Security of Rural Areas in the Conditions of Sustainable Development: a Case Study of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural Development, 23(1). / URL: https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A4%3A21484948/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%…
 2. Shmatkovska, T., Agres, O., Luchechko, Y., Korobchuk, L., Naumenko, N., Voichuk, M., & Dziamulych, M. (2023). Realities and Prospects of Managing the Development of Agricultural Business in Ukraine. Scientific Papers-Series Management Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 23(4), 777–784. / URL: https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.23_4/Art77.pdf

2022

 1. Pavlikha, N., Khomiuk, N., Demianchuk, O., Shelenko, D., Sai, L., Korneliuk, O., ... & Voichuk, M. (2022). Economic assessment of inclusive development of territorial communities within rural areas: a case study of Ukraine. Ad alta: Journal of interdisciplinary research, 12(1), 97-104.
 2. Dziamulych, M., Myskovets, I., Zubko, A., Tereshchuk, O., Baidala, V., & Voichuk, M. (2022). Formation of the natural resource economics in the system of environmental and economic security. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research, 12(2), 142-146.
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Khomiuk, N., Voichuk, M., Bilous, O., & Dorosh-Kizym, M. (2022). Marketing support of competitiveness of agricultural enterprises. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 24(99), 3–9. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9901 / URL: https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9901

2021

 1. Скороход І. С., Войчук М. В. Особливості формування та розвитку спільного екологічного ринку ЄС: Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. №2. С. 25-32.
 2. Войчук, М. Етимологія поняття «економічна інклюзія» в контексті циклічного розвитку економіки. Інноваційна економіка. 2021, №3-4, 28-33. / URL: https://doi.org/10.37332/2309- 1533.2021.3-4.4
 3. Maksym Voichuk. (2021). HUMANCENTRISM AS A BASIC CATEGORY OF PHILOSOPHY OF ECONOMICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Наукові праці Донецького державного технічного університету, 1(1(23)2(24)), 91–99. / URL: https://doi.org/10.31474/1680-0044-2021-1(23)2(24)-91-99
 4. Khomiuk, N., Tsymbaliuk, I., Voichuk, M., Grymak, A., & Kravtsiv, I. (2021). Land taxation as a tool to ensure sustainable development of rural areas in the context of decentralization. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series Economical Sciences, 23(98), 45-51. / URL: https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9807

2018

 1. Войчук М. В., Павліха Н. В. Концептуальні засади управління сталим розвитком міста в умовах європейської інтеграції та реалізації реформи децентралізації: Регіональна економіка: наук.-практ. журн. 2018. №3. С. 29–36
Тези доповідей

2023

 1. Войчук, М. (2023). Social capital in the war and post-war periods. In REBUILD UKRAINE: справа всього цивілізованого світу. Вежа-Друк.
 2. Войчук, М., & Козлюк, В. (2023, May). Інклюзивний розвиток інноваційного підприємництва в контексті викликів воєнного часу. In Трансформація моделі соціально-економічного розвитку в умовах відновлення України та інтеграції з ЄС. Луцьк: Вежа-Друк.
 3. Войчук, М., & Ткачук, З. (2023, May). Управління проєктами в гуманітарній сфері у період соціально-економічних трансформацій. In Трансформація моделі соціально-економічного розвитку в умовах відновлення України та інтеграції з ЄС. Луцьк: Вежа-Друк.
Зарубіжні наукові видання

2022

 1. Polinkeyvh O., Pavlikha N., & Voichuk M. (2022). Quality management of the education in higher education institutions of Ukraine on the principles of business socially responsibility. National Interest, 2(7), 30–40. / URL: https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/NIT/article/view/240178

2021

 1. Voichuk, M. (2021). Scientific Approaches to the Understanding of Human Capital Concept. National Interest, 1(4), 53–66. / URL: https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/NIT/article/view/240067
 2. Voichuk, M., & Zavadska, Y. (2021). Development of Regional Models of Creative Industries on the Basis of Correlation-Regression Analysis. International Journal of New Economics and Social Sciences, 13(1), 27–34. / URL: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.2281
 3. Voichuk, M., & Kozliuk, V. (2021). Regional Attractiveness within Territorial Marketing Concept: Ukrainian Case Study. International Journal of New Economics and Social Sciences, 13(1), 61–72. / URL: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.2284
 4. Voichuk, M. (2021). Conceptual Approaches to the Definition of Inclusive Growth in the Context of Economic Development. International Journal of New Economics and Social Sciences, 13(1), 113–119 / URL: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.2288

2018

 1. Pavlikha, N., & Voichuk, M. (2018). Conceptual Basis of Sustainable Spatial Development: Theoretical and Practical Framework. International Journal of New Economics and Social Sciences, 8(2), 200–201. / URL: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.9945
 2. Tsymbaliuk, I., Voichuk, M., Kolomechiuk, V., & Uniga, O. (2018). Labor Market Development as a Prerequisite for Smart City Formation. International Journal of New Economics and Social Sciences, 8(2), 111–112. / URL: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.9928
 3. Voichuk, M. (2018). Corporate Social Responsibility as an Instrument of Sustainable Development Goals Achieving. International Journal of New Economics and Social Sciences, 8(2), 185-192. / URL: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.9936