a.vozniuk

Вознюк Анастасія Вадимівна

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Асистент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Асистент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилась 30 квітня 1997 року в с. Пилиповичі, Новоград-Волинський р-н, Житомирської області. У 2013 році з відзнакою закінчила Пилиповицьку ЗОШ І-ІІІ ст..
У цьому ж ролі вступила до Луцького національного технічного університету на факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій (тепер факультет комп’ютерних та інформаційних технологій).
У 2018 році отримала диплом бакалавр за спеціальністю 015.10 Професійна освіта (Комп'ютерні технології) у Луцькому національному технічному університеті
У 2019 році отримала диплом магістра (з відзнакою) за спеціальністю 015.10 Професійна освіта (Комп'ютерні технології) у Луцькому національному технічному університеті

  • жовтень 2020 року – дотепер: асистент кафедри інженерії програмного забезпечення Луцького національного технічного університету
  • 05 жовтня 2018 року – 31 серпня 2022 року: викладач циклової комісії з професійної та практичної підготовки Луцького фахового коледжу рекреаційних технологій і права

Веб-розробка, ООП, неформальна освіта, інформаційні технології в освіті

Тези доповідей

2024

  1. Коменда Т., Сулім В., Вознюк А. Безпека веб-додатків: Стратегії виявлення та запобігання атакам. XII International scientific and practical conference «Scientific Theories and Practices as an Engine of Modern Development» : Сollection of abstracts, м. Bratislava, 28 лют. – 1 берез. 2024 р. 2024. С. 64–67. / URL: https://isu-conference.com/wp-content/uploads/2024/02/Scientific_theories_and_p…

2023

  1. Здолбіцька Н., Сулім В., Вознюк А. Мультиагентна система маршрутизації на основі алгоритмів пошуку найкоротшого шляху в графі. Science and innovation of modern world : Proceedings of the 5th International scientific and practical conference, London, 25–27 January 2023. P. 155–157. / URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/01/SCIENCE-AND-INNOVATION-OF-MO…
  2. Сулім В., Ілюшик О., Вознюк А. Інноваційні підходи до підготовки сучасного IT-фахівця. Current issues of science and integrated technologies : Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference, Milan, 10–13 January 2023. P. 31–40. / URL: https://isg-konf.com/current-issues-of-science-and-integrated-technologies/
  3. Марценюк В., Вознюк А. Актуальність та проблематика автоматизації перекладу баз даних. Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023), м. Луцьк, 25–26 трав. 2023 р. С. 295–298. / URL: https://drive.google.com/file/d/1aI7MFEjODLyyy2UGvNrG-JobFSPLwWit/view

2019

  1. Lishchyna V., Stepaniuk D., Vozniuk A, Iliushyk O. Smart cities and their perspectives in the 21st century. Modern Engineering and Innovative Technologies (Apr. 2019). 2019. P. 54–60. / URL: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit07-03-028/pdf07-03-…
  2. Вознюк А., Саварин П. Автоматизація навчального процесу у ЗВО за допомогою системи електронного навчання на базі LMS Moodle. Актуальні проблеми автоматизації та управління : зб. тез Міжнар. науково-практ. інтернет-конф. молодих уч. та студентів, м. Луцьк, 2019 р. С. 66–70. / URL: http://av.lntu.edu.ua/csv/av_konference_2019.pdf

2018

  1. Вознюк А., Юхневич Р. Smart-освіта в контексті теорії поколінь. Інформаційні технології – 2018 : зб. тез V Всеукр. науково-практ. конф. молодих науковців, м. Київ, 17 трав. 2018 р. Київ, 2018. С. 32–33. / URL: https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/kitmd/Internet_conf_17.05.1…