Anzhelika Yanovets

Яновець Анжеліка Іванівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1999 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова та література» і здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури і німецької мови.

У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови на тему Психолінгвістичні особливості дискурсу англомовного політика в стані емоційної напруги. Захист відбувся 06 червня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.051.05 при Херсонському державному університеті МОН України, диплом кандидата наук N 024541 зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 31 жовтня 2014 року.

24.09.2020 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри української та іноземної лінгвістики (АД No 005009 від 24.09.2020 р.)

01.09.199 – 30.06.2000 р – асистент кафедри іноземних мов гуманітарних дисциплін Волинського державного університету ім. Лесі Українки

01.09.2001 – 29.10.2004 – викладач кафедри теорії і практики перекладу Волинського інституту економіки та менеджменту

01.11.2004 – 31.10.2007 – навчання в аспірантурі Волинського державного університету ім. Лесі Українки

01.11.2007 – 30.11.2015 – старший викладач кафедри іноземної філології та перекладу Волинського інституту економіки та менеджменту

01.12.2015 – 20.12.2017 – доцент кафедри суспільно-економічних та гуманітарних дисциплін Волинського інституту економіки та менеджменту

21.12.2017 – 31.08.2018 – старший викладач кафедри української та іноземної лінгвістики  Луцького національного технічного університету

01.09.2018 – нині – доцент кафедри української та іноземної філології Луцького національного технічного університету

Дослідження політичного дискурсу та психолінгвістичних особливостей перекладу, когнітивна лінгвістика, комунікативна лінгвістика

Статті Web of Science

2023

  1. Mialkovska, L., Zhvania, Yanovets, A., L., Tykha, L., Nykoliuk, Т., Pimenova, О. New Media as Modern Communication Technologies: The Digital Dimension. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences. 26. 1. 79-91. (2023). / URL: https://ejournal.khazar.org/index.php/kjhss/article/view/31/30
  2. Mialkovska, L., Yanovets, A., Sternichuk, V., Nykoliuk, T., Honchar, K., Khnykina, O. (2023). Manipulative tactics in modern english-language media discourse. Conhecimento & Diversidade, Vol. 15 No. 38 рр. 345 – 362. / URL: https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/v…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

  1. Яновець А.І., Киселюк Н.П. Експресивність політичних промов: лінгвістичний інтерпретаційний аналіз оціночних конотацій відповідно до Appraisal Model. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 60, том 5, 2023. С. 99-106. ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online). / URL: http://aphn-journal.in.ua/archive/60_2023/part_5/60-5_2023.pdf#page=99
  2. Киселюк Н.П., Яновець А.І. Аналіз комунікації крізь призму емотивної еколінгвістики (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу). Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 60, том 5, 2023. С. 23-28. ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) / URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/60_2023/part_5/60-5_2023.pdf#page=23
  3. 3. Літкович Ю.В., Яценко Л.М., Яновець А.І. Комунікативно-прагматичні особливості перекладу юридичних документів. Закарпатські філологічні студії. Видавничий дім «Гельветика» 2023. Випуск 29. Том 1. С. 245-248. / URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/29/part_1/45.pdf