yashchynskyy

Ящинський Леонід Васильович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1983 закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Фізик. Викладач фізики».

В 1991 році зарахований до аспірантури Луцького індустріального інституту за спеціальністю 01.14.10 – фізика напівпровідників і діелектриків, яку закінчив у 1994 році.

У 1998 році переведений на посаду доцента кафедри фізики Луцького НТУ і у 2000 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики.

З 2007 по 2011 рік працював на посаді завідувача кафедри фізики Луцького національного технічного університету. З  вересня 2011 року працює на посаді доцента у ЛНТУ.

У 1983 році закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка на за спеціальністю «Фізик. Викладач фізики».

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження кінетичних ефектів в багатодолинних напівпровідниках при пружній деформації». Спеціальність 01.14.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. Присуджено науковий ступінь кандидата фізико – математичних наук.

З 1994 року  асистент кафедри фізики Луцького індустріального інституту.

 1997 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження кінетичних ефектів в багатодолинних напівпровідниках при пружній деформації». Присуджено науковий ступінь кандидата фізико – математичних наук. У цьому ж році призначений на посаду старшого викладача кафедри фізики.

1998 р. – переведений на посаду доцента кафедри фізики і у 2000 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики.

З 2007 по 2011 рік працював на посаді завідувача кафедри фізики Луцького національного технічного університету. З  вересня 2011 року – на посаді доцента кафедри фізики і електротехніки, з 2017 – кафедри фундаментальних наук Луцького НТУ.

Є співорганізатором та постійним членом оргкомітету Всеукраїнської науково – практичної конференції «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи», започаткованої у 2010 році.

Кінетичні ефекти у багатодолинних напівпровідниках в полях ефективного зовнішнього впливу. Зонна структура багатодолинних напівпровідників. Електромагнітне поле. Перспективні магнітні матеріали на основі сполук рідкоземельних елементів. Методика викладання фізики у вищій школі.

Методичне забезпечення

2024

 1. Фізика : курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спец. 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад.: Ю.В. Коваль, Л.В. Ящинський. – Луцьк : ЛНТУ, 2024. – 228 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15126

2023

 1. Фізика : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л.В. Ящинський, Д.А. Захарчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 100 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14401
 2. Фізика: курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 27 «Транспорт» спец. 275 «Транспортні технології» денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л. В. Ящинський, Ю. В. Коваль. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 234 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12517
 3. Фізика: метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 275 «Транспортні технології» денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л.В. Ящинський, Д.А. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 80 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13050

2022

 1. Фізика: метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л.В. Ящинський, Д.А. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 82 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11887

2021

 1. Фізика : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад.: Ю.В. Коваль, Л.В. Ящинський. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 96 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9734
 2. Фізичні процеси в автомобілях : метод. вказівки до лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої
  освіти денної та заоч. форм навч. / уклад. : Л.В. Ящинський, Д.А. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 108 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9442
 3. Фізичні процеси в автомобілях : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л.В. Ящинський, Ю.В. Коваль. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 32 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9441
 4. Фізичні процеси в автомобілях : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л.В. Ящинський, Д.А. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 140 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9440
 5. Фізичні процеси в автомобілях : текст лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.В.: Ящинський, Д.А. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 224 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9439

2020

 1. Фізика : текст лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л.В. Ящинський, Ю.В. Коваль. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 174 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4269
 2. Фізика : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти скороченої денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л.В. Ящинський, Л.І. Панасюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 256 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/2425

2019

 1. Фізика : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л.В. Ящинський, Л.І. Панасюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 56 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1480
Монографія

2019

 1. Кінетичні ефекти в кремнії та германії при сильних одновісних тисках : монографія / Л.І. Панасюк, Д.А. Захарчук, Л.В. Ящинський, Ю.В. Коваль. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. – 154 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4997
Навчальний посібник

2023

 1. Physics. Collection of problems: Study guide for undergraduate students of
  full and external forms education / D.A. Zakharchuk, L.V. Yashchynskyi,
  L.A. Pylypiuk – Lutsk: LNTU, 2023. – 116 p.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13049

2019

 1. Фізика. Збірни задач : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад.: Д.А. Захарчук, Л.В. Ящинський, Ю.В. Коваль. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 114 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4654

2018

 1. Захарчук Д.А. Фізика. Лабораторний практикум : навч. посіб. для студ. інж.-техн. спец. денної та заоч. форм навч. / Д.А. Захарчук, Л.В. Ящинський. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 240 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4996
Електронний посібник

2024

 1. 23-20. Електронний посібник з дисципліни: Фізика. Луньов С.В., Ящинський Л.В. Луцьк - 2024
  / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%…

2022

 1. 22-07. Електронний посібник з дисципліни: ФІЗИКА. Електронний посібник з розв'язування задач та контролю теоретичних знань. Ящинський Л.В., Коваль Ю.В. Луцьк - 2022.
  / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%AF%D1%89%D0%B8%D0%…

2016

 1. 16-04. Електронний посібник з дисципліни: ФІЗИКА. Тема: Електростатика. Постійний електричний струм. Ящинський Л.В., Захарчук Д.А. ЛУЦЬК 2016. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%…
Статті Scopus

2020

 1. Kinetic effects in cadmium antimonide crystals before and after gamma-irradiation / Fedosov, S.A., Zakharchuk, D.A., Кoval, Y.V., Yashchynskiy, L.V., Urban, O.A. // Physics and Chemistry of Solid State. – 2020. - V. 21(2). - P. 266-271. / URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/3714/4498

2015

 1. Panasjuk L. I., Kolomoets V. V., Ermakov V. N., Fedosov S. A., Yashchynskiy L. V. Activation Energies of Technological Termodonors in Neutron Doped Silicon. J. Phys. Studies. 2015. Vol. 19, № 1/2. P. 1701-1–1701-3. / URL: https://doi.org/10.30970/jps.19.1701

2014

 1. Zakharchuk D. A., Koval Y. V., Yashchynskiy L. V., Fedosov S. A. Changing of the Anisotropy Parameter of Mobility in n-Ge Single Crystals with Heterogeneous Distribution of Doping Impurity. Nuclear Physics and Atomic Energy. 2014. Vol. 15, № 1. P. 66–69. / URL: http://jnpae.kinr.kiev.ua/15.1/Articles_PDF/jnpae-2014-15-0066-Zakharchuk.pdf
Статті Web of Science

2020

 1. Kinetic effects in cadmium antimonide crystals before and after gamma-irradiation / Fedosov, S.A., Zakharchuk, D.A., Кoval, Y.V., Yashchynskiy, L.V., Urban, O.A. // Physics and Chemistry of Solid State. – 2020. - V. 21(2). - P. 266-271. / URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/3714/4498

2017

 1. Koval Yu. V., Zakharchuk D. A., Yashchinskiy L. V., Panasjuk L. I., Fedosov S. А. Features of Structural Inhomogeneities in Doped Cadmium Antimonide Crystals. Phys. Chem. Solid State. 2017. Vol. 18, № 3. P. 321–323. / URL: https://doi.org/10.15330/pcss.18.3.312-323
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Коваль Юрій, Захарчук Дмитро, Ящинський Леонід, Федосов Сергій. Особливості ВАХ кристалів n-CdSb при різних рівнях інтенсивності освітлення. Збірник наукових доповідей міжнародної конференції «Матеріали, технології, інженерія». Луцьк, Україна, 14-16 травня 2024р. . – Луцьк: Вежа-Друк, 2024. – С. 148-150. / URL: https://peers.international/paper/osoblivosti-vakh-kristaliv-n-cdsb-pri-riznikh…

2023

 1. ІОНІЗАЦІЯ МІНЕРАЛУ І ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АЕРОЗОЛЮ NaCl / Ю.П. Шипелик, В.І. Базилюк, О .Є. Крупінський, Л.В. Ящинський, С.А. Федосов // Naukovi Notatki. - 2023. - № 76. P. 177–182. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2023.76.25
 2. Temperature Dependencies of Fermi Level in Syngle Crystals of Cadmium Antimonide wth Deep Energy Levels / Koval Yu. V., Fedosov S. A., Zakharchuk D. A., Yashchynskyy L. V., Panasyuk L. I. // Naukovi Notatki. - 2023. - № 76. P. 192–195. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2023.76.28

2022

 1. Yu.V. Koval, L.V. Yashchynskyy, S.A. Fedosov, D.A. Zakharchuk, L.I. Panasyuk. Features of kinetic effects in semiconductor single crystals with heterogeneous distribution of impurities // Міжвузівський збірник наукових праць "Наукові нотатки" за галузями знань "Фізико-математичні науки" та "Технічні науки" .– 2022. – №74. – С. 62-66. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/985
 2. А.Р. Семчук – ст. гр. М-12, Д.М. Барабанюк – ст. гр. М-12. Науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Л.В. Ящинський. Дослідження магнітної сприйнятливості сполуки FeCl3 методом гідростатичної компенсації впливу неоднорідного магнітного поля
  Студентський науковий вісник. Серія «Технічні науки». Науковий збірник. Випуск 47 . – Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. - 216 с.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1Y1_xQMwPVyhLFiqaYZ8G4eDTsn2cDjPZ/view?usp=driv…
 3. Zakharchuk D. А., Fedosov S. А., Yashchynskyy L. V., Panasyuk L.I., Кoval Yu. V. Changing of Parameter’s Anisotropy of Mobility in n-Ge Monocrystals with Heterogeneous Distribution of Doping Impurity. Relaxed, Nonlinear, Acoustic Optical Processes and Materials (RNAOPM’2022) : Proc. XI Inter. Sci. Conf., Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2022. P. 46–49. / URL: https://drive.google.com/file/d/15O1OdAgrUkm5OhXf4xjobNMUG8zfPEE4/view?usp=shar…

2021

 1. ЗАЛЕЖНІСТЬ МАГНІТНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ РОЗЧИНІВ ПАРАМАГНІТНИХ СПОЛУК ВІД ВЕЛИЧИНИ ЇХ КОНЦЕНТРАЦІЇ/Пикун А.С., Ящинський Л.В.//Студентський науковий вісник. Серія «Технічні науки». Науковий збірник. Випуск 44 (частина 1). – Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2021. – С. 243-251.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1aa2Q410KMM6OceoXw3FXhu0SN1ln6T8K/view
 2. Застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій в сучасній науці та освіті / Коваль Ю.В., Ящинський Л.В., Захарчук Д.А., Панасюк Л.І. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: С.В. Оптасюк (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Вип. 27: Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. С. 100-103. / URL: http://ped-series.kpnu.edu.ua/article/view/251731
 3. Панасюк Л. І., Захарчук Д. А., Федосов С. А., Ящинський Л. В., Коваль Ю. В. Особливості п’єзоопору монокристалів n-Si легованих домішкою фосфору методом ядерної трансмутації. Actual Problems of Fundamental Science (APFS′2021) : Proc. IV Inter. Conf., Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2021. P. 54–56. / URL: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A//evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/12345…

2020

 1. Ящинський Л. В., Захарчук Д. А., Коваль Ю. В., Панасюк Л. І., Федосов С. А. Вплив наявності шарових неоднорідностей на надійність визначення константи деформаційного потенціалу зсуву в -опроміненому n-Si. Relaxed, Nonlinear, Acoustic Optical Processes and Materials (RNAOPM’2020) : Proc. X Inter. Sci. Conf., 2020, Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2020. P. 33–35. / URL: https://vnu.edu.ua/en/event/relaxed-nonlinear-and-acoustic-optical-processes-an…

2019

 1. ДІАГНОСТИКА ЯКОСТІ ГАРТУВАННЯ КІЛЕЦЬ ПІДШИПНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЯВИЩА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ/Л.В. Ящинський, Д.А. Захарчук,
  Ю.В. Коваль, Л.І. Панасюк // "ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРИЛАДИ" Луцьк, 2019. Випуск No15 С. 131-135. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2019-15-19

2018

 1. Ящинський Л.В., Захарчук Д.А., Панасюк Л.І., Коваль Ю.В. Концентраційні залежності аероіонів хлориду натрію у різних зовнішніх умовах. Перспективні технології та прилади. № 13. – 2018. – С. 182-189. / URL: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/253/1/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%20…
 2. Захарчук Д.А., Захарчук В.Є., Ящинський Л.В., Коваль Ю.В. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні фізики. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ЛНТУ. № 33. – 2018. – С. 72-76. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/koval-yuv?type_1=All&page=1
Тези доповідей

2024

 1. Коваль Юрій, Захарчук Дмитро, Ящинський Леонід, Федосов Сергій. Особливості ВАХ кристалів n-CdSb при різних рівнях інтенсивності освітлення. Міжнародна науково-технічна конференція «Матеріали, технології, інженерія»: збірник наукових доповідей міжнародної конференції, Луцьк, Україна, 14-16 травня 2024р. . – Луцьк: Вежа-Друк, 2024. – С. 148-150.
  / URL: https://peers.international/paper/osoblivosti-vakh-kristaliv-n-cdsb-pri-riznikh…

2023

 1. Temperature Dependencies of Fermi Level in CdSb Crystals with Deep Energy Levels / Koval Yu., Fedosov S., Zakharchuk D., Yashchynskyy L., Panasyuk L., Shymchuk S. // XІX International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN- XІX). Materials, Ukraine, Ivano-Frankivsk, October, 9-14, 2023. – Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2023 – Р. 142. / URL: https://kfhtt.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/48/2023/10/abstract-book_2023…
 2. Ящинський Л.В.1, Коваль Ю.В. 1, Захарчук Д.А. 1, Панасюк Л.І. 1, Федосов С.А. Особливості ефекту п’єзоопору в деформованому n- Ge для випадку Х//J//[110]. Актуальні проблеми фундаментальних наук: матеріали V Міжнар. наук. конф. – (Луцьк – Світязь, 01 – 05 черв. 2023 р.) – Луцьк : Вежа-Друк, 2023. – 176 с.
  Ящинський Л. В., Коваль Ю. В., Захарчук Д. А., Панасюк Л. І., Федосов С. А. Особливості ефекту п’єзоопору в деформованому n-Ge для випадку Х//J//[110]. Actual Problems of Fundamental Science (APFS′2023) : Proc. V Inter. Conf., June 01–05 2023, Lutsk – Svityaz', Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2023. P. 97–98. / URL: https://drive.google.com/file/d/18a7S2MlnHCfJAs_A3fguw-ci6SAuqLJg/view?usp=shar…
 3. Kinetics of charge carriers in gamma irradiated CdSb crystals / Serhiy Fedosov, Leonid Panasjuk, Dmytro Zakharchuk, Leonid Yashchynskiy, Oksana Zamurujeva, Vasyl Sakhnyuk // ІХ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. Матеріали конференції, Ужгород, Україна, 22–26 травня 2023 р. – Ужгород: ТОВ "РІК-У", 2023. – С. 300-301. / URL: https://drive.google.com/file/d/1M968vAoavH5bL16QUgsM5M9K7VmHaop3/view
 4. П’єзоелектричні властивості монокристалів антимоніду кадмію до та після γ-опромінення / Коваль Ю.В., Федосов С.А., Ящинський Л.В., Захарчук Д.А, Панасюк Л.І. // Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт: збірник наукових доповідей міжнародної конференції, Луцьк, Україна, 16–18 травня 2023 р. – Луцьк: Вежа-Друк, 2023. – С. 148-150. / URL: https://mte.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-05/%D0%9Caterials%20and%20Tech…

2022

 1. А.Р. Семчук – ст. гр. М-12, Д.М. Барабанюк – ст. гр. М-12. Науковий керівник: к.ф.-м.н., доц., Л. Ящинський. Розрахунок магнітної сприйнятливості чистої парамагнітної сполуки за результатами досліджень її водних розчинів. Тези ІІ студентської науково-технічної конференції факультету транспорту та механічної інженерії “ Інноваційні технології в транспорті та механічній інженерії ”. Луцьк: ЛНТУ – 2022р.– С. 39. / URL: https://drive.google.com/file/d/1GB3zSp0xLThYxOLRIp0VTZZxS99Omt2n/view?usp=shar…
 2. Zakharchuk D. А., Fedosov S. А., Yashchynskyy L. V., Panasyuk L.I., Кoval Yu. V. Changing of Parameter’s Anisotropy of Mobility in n-Ge Monocrystals with Heterogeneous Distribution of Doping Impurity. Relaxed, Nonlinear, Acoustic Optical Processes and Materials (RNAOPM’2022) : Proc. XI Inter. Sci. Conf., June 01–05, 2022, Lutsk, Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2022. P. 46–49. / URL: https://drive.google.com/file/d/15O1OdAgrUkm5OhXf4xjobNMUG8zfPEE4/view?usp=shar…
 3. ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ІОНІЗАЦІЇ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА МЕТОДОМ ВІДКРИТОГО КОНДЕНСАТОРА / Мороз О.С., Ящинський Л.В., Захарчук Д.А., Коваль Ю.В. // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. - С. 83. / URL: https://drive.google.com/file/d/1PNqaipwqX9DcPziXH2hMHZ4Yerp0l8Sv/view
 4. МЕТОДИКА ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ПОВЕРХНІ СТАЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ / Кревська Д.В., Ящинський Л.В., Захарчук Д.А., Коваль Ю.В. // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. - С. 80. / URL: https://drive.google.com/file/d/1PNqaipwqX9DcPziXH2hMHZ4Yerp0l8Sv/view
 5. ЗМІНА ПАРАМЕТРА АНІЗОТРОПІЇ РУХЛИВОСТІ В МОНОКРИСТАЛАХ n-Ge ПІД ВПЛИВОМ РАДІАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ / Захарчук Д.А., Федосов С.А., Ящинський Л.В., Коваль Ю.В., Захарчук М.Д. // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. - С.11. / URL: https://drive.google.com/file/d/1PNqaipwqX9DcPziXH2hMHZ4Yerp0l8Sv/view
 6. ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТУ ПЕРЕМИКАННЯ З ВИСОКООМНОГО В НИЗЬКООМНИЙ СТАН В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МОНОКРИСТАЛАХ З НЕОДНОРІДНИМ РОЗПОДІЛОМ ДОМІШОК / Коваль Ю.В., Ящинський Л.В., Федосов С.А., Захарчук Д.А., Дмитрук О.О. // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. - С. 117. / URL: https://drive.google.com/file/d/1PNqaipwqX9DcPziXH2hMHZ4Yerp0l8Sv/view
 7. Yu. V. Koval, S.A. Fedosov, D.A. Zakharchuk, L.V. Yashchynskyy, L.I. Panasyuk. FEATURES OF KINETIC EFFECTS IN SEMICONDUCTOR SINGLE CRYSTALS WITH HETEROGENEOUS. Міжвузівський збірник наукових праць "Наукові нотатки" за галузями знань "Фізико-математичні науки" та "Технічні науки" .– 2022. – №74. – С. 62-66. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/view/121

2021

 1. Панасюк Л. І., Захарчук Д. А., Федосов С. А., Ящинський Л. В., Коваль Ю. В. Особливості п’єзоопору монокристалів n-Si легованих домішкою фосфору методом ядерної трансмутації. Actual Problems of Fundamental Science (APFS′2021) : Proc. IV Inter. Conf., June 01–05 2021, Lutsk – Svityaz', Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2021. P. 54–56. / URL: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A//evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/12345…
 2. Коваль Ю. В., Ящинський Л. В., Федосов С. А., Захарчук Д. А., Панасюк Л. І., Луньов С. В. Дослідження структурних неоднорідностей в напівпровідникових монокристалах. Theoretical and Experimental Researches in Modern Technologies of Materials Science and Machine-Building (TERMM-2021) : Proc. VIII Inter. Sci. and Pract. Conf., May 25–28 2021, Lutsk – Svityaz, Ukraine. Lutsk : LNTU, 2021. P. 41–43.

2020

 1. Ящинський Л. В., Захарчук Д. А., Коваль Ю. В., Панасюк Л. І., Федосов С. А. Вплив наявності шарових неоднорідностей на надійність визначення константи деформаційного потенціалу зсуву в -опроміненому n-Si. Relaxed, Nonlinear, Acoustic Optical Processes and Materials (RNAOPM’2020) : Proc. X Inter. Sci. Conf., June 25–29, 2020, Lutsk–Lake «Svityaz'», Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2020. P. 33–35. / URL: https://vnu.edu.ua/en/event/relaxed-nonlinear-and-acoustic-optical-processes-an…
 2. Коваль Ю. В., Федосов С. А., Захарчук Д. А., Ящинський Л. В., Панасюк Л. І., Євсюк В. М. Особливості ефекту п’єзоопору в монокристалах антимоніду кадмію до та після γ-опромінення. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 16–17 жовт. 2020 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2020. С. 66–67.
 3. Захарчук Д. А., Коваль Ю. В., Ящинський Л. В., Федосов С. А., Кужель Р. М. Вплив γ-опромінення на електричні властивості CdSb. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 16–17 жовт. 2020 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2020. С. 128–131.

2019

 1. Fedosov S. A., Koval Yu. V., Zakharchuk D. A., Yashchynskiy L. V. Influence of Gamma-Irradiation on Structural Disturbances in Cadmium Antimonide Crystals. XVII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVII), May 20–25, 2019, Ivano-Frankivsk, Ukraine : Abstract book. Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019. P. 307. / URL: https://conference.pu.if.ua/phys_che/start/conference_17/zbirn_%202019_internet…
 2. Panasjuk L. I., Koval Yu. V., Yashchynskyy L. V., Zakharchuk D. A., Misjuk S. Ya., Fedosov S. A. Low-Temperature Plasticity of Uniaxially Deformed Silicon and Germanium Crystals. XVII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVII), May 20–25, 2019, Ivano-Frankivsk, Ukraine : Abstract book. Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019. P. 322. / URL: https://conference.pu.if.ua/phys_che/start/conference_17/zbirn_%202019_internet…
 3. Федосов С. А., Коваль Ю. В., Захарчук Д. А., Ящинський Л. В. Зміна провідності у кристалах антимоніду кадмію після гамма-опромінення. Actual Problems of Fundamental Science (APFS′2019) : Proc. III-nd Inter. Conf., June 01–05, 2019, Lutsk – Svityaz', Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2019. P. 131. / URL: https://vnu.edu.ua/en/event/third-international-conference-actual-problems-fund…
 4. Панасюк Л.И., Коваль Ю. В., Захарчук Д. А., Ящинський Л. В. Интерфейсная модель низкотемпературной пластичности кристаллов кремния и германия при сильной одноосной деформации. Actual Problems of Fundamental Science (APFS′2019) : Proc. III-nd Inter. Conf., June 01–05, 2019, Lutsk – Svityaz', Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2019. P. 96-97. / URL: https://vnu.edu.ua/en/event/third-international-conference-actual-problems-fund…