a.yashchuk

Ящук Андрій Анатолійович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

2009p. Луцький національний технічний університет, спеціальність «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»

2014р. кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.11машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

2016р. Луцький національний технічний університет, спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»

02.09.2013 – 31.08.2014 – асистент кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання ЛНТУ;

01.09.2014 – 31.08.2016 – асистент кафедри комп’ютерних технологій;

01.09.2016 – 31.08.2018 – старший викладач кафедри комп’ютерних технологій;

01.09.2018 – 02.09.2019 – старший викладач кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти;

03.09.2019 – дотепер –  доцент кафедри інженерії програмного забезпечення.

Проектування, розробка та супровід програмного забезпечення

Розпізнавання образів

Аналіз та обробка зображень

Комп’ютерне моделювання

Статті Scopus

2022

 1. Olena Sivakovska, Mykola Rudynets, Andrii Yashchuk, Rostyslav Redko, Oleg Zabolotnyi. Project Safety Management Systems of Students with 3D Game Development. 5th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems, EAI/Springer Innovations in Communication and Computing, 2022. pp. 459- 468. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67241-6_36. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85113583592&origin=results…
 2. Tsindeliani D., Povstyana Y., Lishchyna N. and Yashchuk A. Latency Reduction in Real-time GPS tracking in Android and the Web-based GPS Monitoring System. 2022 12th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Athens, Greece, 2022, pp. 1-7. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85147840755&origin=results…
 3. Igor Kozubtsov, Nataliya Lishchyna, Lesia Kozubtsova, Igor Trush, and Andrii Yashchuk. Information Technology of Information Security Audit of Objects of Critical Infrastructure. Proceedings of the Selected Papers of the Workshop on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things (TTSIIT 2022), Kyiv, Ukraine, January 19, 2022.P.97-106. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132283404&origin=results…

2019

 1. THE SYSTEM OF COUNTERACTION TO UNMANNED AERIAL VEHICLES | SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA BEZZAŁOGOWYM STATKOM POWIETRZNYM
  Lishchyna, N., Lishchyna, V., Povstiana, Y., Yashchuk, A.
  Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska, 2019, 9(3), pp. 78–81 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85178103597&origin=results…
Вітчизняні фахові наукові видання

2021

 1. Сіваковська О.М., Ящук А.А., Андрущак І.Є., Ліщина Н.М.,
  Ліщина В. О. Моніторинг та дослідження мережі на базі Linux-машин.
  Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 2021, С.198-205.
 2. Ліщина Н.М., Ліщина В.О. Суринович О.М., Ящук А.А. Система
  управління розумним будинком. Вісник Хмельницького національного
  університету Серія: «Технічні науки» No5, 2021. С. 109-114.

2020

 1. Ліщина Н.М., Ліщина В.О., Ящук А.А., Матвіїв Ю.Я. Аналіз
  методів визначення ризиків та управління ними при розробці програмного
  забезпечення. Комп'ютерно–інтегровані технології: освіта, наука,
  виробництво: Науковий журнал. Випуск No 41. Луцьк: видавництво ЛНТУ,
  2020. С. 40 - 45.
 2. Сіваковська О., Ліщина В., Ящук А., Матвіїв Ю., Повстяна Ю.
  Аналіз особливостей стандартизації програмних продуктів та розподілених
  систем керування. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука,
  виробництво, (39), 203-207. (2020). https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-
  2020-39-33.

2019

 1. Саварин П.В., Ящук А.А., Поліщук М.М., Великий О.А.
  Перспективи сенсорної взаємодії людино-машинних інтерфейсів.
  Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Редакційно-
  інформаційний відділ Луцького НТУ – 2019. – No35. – С. 68–74.
Тези доповідей

2023

 1. Ящук А.А. Дунець Р.Б. Аналіз засобів і методів ідентифікації текстів, згенерованих штучним інтелектом. Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) (25-26 травня 2023 року). Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, м. Луцьк, Україна, С. 217-221 / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2023/zbirnyk_itonv-2023.pdf
 2. Ящук А.А. Потейчук М.І. Пилипчук Н.В. Розробка додатку на основі Vue 3 та Nuxt 3. Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) (25-26 травня 2023 року). Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, м. Луцьк, Україна, С. 221-224 / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2023/zbirnyk_itonv-2023.pdf
 3. Михалевич Н.Д., Ящук А.А. Аналіз бібліотек для створення форм із введенням даних для фреймворку React. Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) (25-26 травня 2023 року). Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, м. Луцьк, Україна, С. 183-187. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2023/zbirnyk_itonv-2023.pdf

2021

 1. Сіваковська О., Ящук А. Методологія вдосконалення програмного процесу (SPI) в управлінні проєктом ПЗ. Тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» (21-22 травня 2021 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. 193-195. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2021/zbirnyk_itonv-2021.pdf
 2. Ящук А.А. Аналіз сучасних технологій і тенденцій веб-розробки / Ящук А.А., Потейчук М.І., Цінделіані Д.М. (ст. гр. ІПЗ-41) // Тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» ( 21-22 травня 2021 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С.127-130. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2021/zbirnyk_itonv-2021.pdf

2020

 1. Сіваковська О. М., Ящук А. А., Ліщина В. О. Управління конфігурацією програмного забезпечення. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції “Формування сучасної наукової думки”, 31 січня 2020 р. Кропивницький: ΛΌГOΣ, 2020. С. 95 – 96.
 2. Неділько О. В., Ящук А.А., Ефективність методу k-середніх для класифікації україномовних текстів. Зб. матеріалів наук.-практ. онлайн-конф. Сучасна наука та освіта Волині: (20 листопада 2020 р.). Луцьк, 2020. с. 175-177.

2019

 1. Nataliia Lishchyna, Yuliya Povstyana, Valeriy Lishchynа, Liudmyla Samchuk, Andrii Yashchuk. Problems and prospects of introduction of the web-oriented information-reference system "Mnemonic technologies in education" into the educational  process of Lutsk NTU// Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology Vol.1, January 31, 2019, Warsaw, Poland.-pp. 3-9.
 2. Сіваковська О. М. Систематика індентифікації конфігурації проекту / Сіваковська О. М., Повстяна Ю. С., Ящук А. А. //  Травневі наукові читання: ХVІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція: тези доповідей, Дніпро, 14 травня 2019 р. – Ч. 1. – Дніпро: ГО «НОК», 2019 – 84 с.