s.yukhymchuk@lutsk-ntu.com.ua

Юхимчук Сергій Федорович

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії імені професора Г. А. Хайліса

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 17 грудня 1971 р. в смт. Турійську Волинської області.

У 1989 році закінчив Турійську середню школу і поступив у Луцький філіал Львівського політехнічного інституту.

У 1994 році отримав диплом з відзнакою (ЛЗ № 001501) інженера-механіка за спеціальністю сільськогосподарське машинобудування та поступив в аспірантуру при Луцькому індустріальному інституті.

Кандидатську дисертацію на тему “Обґрунтування параметрів і дослідження роботи льонобральних апаратів з поперечними рівчаками” захистив у 1998 році. За що було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.20.01 - Механізація сільськогосподарського виробництва (диплом кандидата наук ДК № 001561).

Рішенням Атестаційної колегії від 17 жовтня 2002 року присвоєно вчене звання доцента кафедри сільськогосподарського машинобудування (атестат доцента ДЦ № 005805).

– 1998 р. - 1999 р. викладач кафедри сільськогосподарського машинобудування Луцького державного технічного університету

– 1999 р. - 2001 р. – старший викладач кафедри сільськогосподарського машинобудування Луцького державного технічного університету

– 2001 р. – нині – доцент кафедри аграрної інженерії ім. проф. Г.А. Халіса Луцького національного технічного університету.

Розробка та дослідження механізмів та машин для збирання льону; дослідження картоплезбиральних та бурякозбиральних машин; дослідження машин для обробітку грунту; використання нетрадиційних джерел енергії