0508149657

Забіяка Ірина Миколаївна

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 21 травня 1983 року у м.Луцьку Волинської обл.

У 2000 році закінчила Маяківський ліцей, нагороджена срібною медаллю.

У 2005 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (англійська, французька) “ і здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської та французької мов і зарубіжної літератури.

З вересня 2005 року працювала на посаді викладача кафедри іноземних мов Луцького державного технічного університету.

28 січня 2015 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. На підставі рішення Атестаційної колегії від 26 лютого 2015 року здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук та отримала диплом ДК № 027120.

У 2019-2020р.р. працювала викладачем кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей в Східноєвропейському національному університеті.

З 1 вересня 2021р. призначена на посаду викладача кафедри іноземної та украінської філології Луцького національного технічного університету.

Вчене звання доцента кафедри іноземної та украінської філології присвоєно у травні 2022 року. АД 010408.

У 2005 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (англійська, французька) “ і здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської та французької мов і зарубіжної літератури.

28 січня 2015 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. На підставі рішення Атестаційної колегії від 26 лютого 2015 року здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук та отримала диплом ДК № 027120.

- 01.09.2005 р. – 11.04.2008 р. –  викладач кафедри іноземних мов ЛДТУ ;

- 11.04.2008 р. – 31.06.2017р.- викладач кафедри іноземних мов Луцького національного технічного університету;

- 01.07.2017 р. – 31.12.2020р. - викладач кафедри української та іноземної лінгвістики Луцького національного технічного університету;

- 01.01.2021 р. – 31.08.2022р. – викладача кафедри іноземної та української філології;

- 1.09.2022р. – працюю доцентом на кафедрі іноземної та української філології.

 

активні методи навчання іноземної мови у вищих закладах, дидактичні засади організації самостійної роботи студентів, дистанційне навчання за допомогою ІТ технологій, професійна освіта

 

Статті Scopus

2023

 1. Saienko, V., Zabiiaka, I., Potikha, O., Riabinina, O., Mykhaliuk. Information Society: Educational Trends and Technical Aspects of Formation (EU Experience). A. Journal of Higher Education Theory and Practice, 2023, 23(11), pp. 231–239
  / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85165680084&origin=results…
 2. Svitlana Lobanova, Oksana Kovalchuk, Olha Melnychuk, Iryna Zabiiaka, Alvina Alyieva, Nataliia Kanonik. Formation of Lexical Competence in Applicants for Education at Distance Learning (Experience of Foreign Scientists). World Journal of English Language. ISSN 1925-0703(Print) ISSN 1925-0711(Online). / URL: https://www.sciedupress.com/journal/index.php/wjel/article/view/23640
Статті Web of Science

2023

 1. Matviienko, O., Vytrykhovska, O., Veremijenko, V., Zabiiaka, I., & Tyulpa, T. (2023). Innovative development of the education industry in the European higher education area.Amazonia Investiga, 12(64), 136-145.
  / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85165680084&origin=results…
 2. Zabiiaka, I., Nefodov, D., Hryashchevskaya, L., Horvat, M., & Shynkaruk, O. (2023).Foreign experience in quality assurance within the innovative space of higher education.Revista Eduweb,17(4),141-153.
  / URL: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.04.14
 3. Oksana Bondar, Anna Polishchuk, Alla Tymchenko, Inna Kulish, Iryna Zabiiaka, Ganna Plakhotniuk. Ecological and Psychological Features of the Plays Space Organization of Students with Using a Computer Technologies. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.3, March 2022, p.525-534. / URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202203/20220367.pdf

2022

 1. Leleka, V., Zabiiaka, I., Tsviakh, O., Grubi, T., & Vytrykhovska, O. (2022). Innovative approaches to teaching students in the modern educational information environment in the USA and Great Britain. Amazonia Investiga, 11(60), 156-166. / URL: https://doi.org/10.34069/AI/2022.60.12.17
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Забіяка І. М. (2023) Тенденції та основні шляхи оновлення європейської освіти. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2023. No 1 (25) / URL: https://pedpsy.duan.edu.ua/index.php/uk/arkhiv/126-2023-1/159-visnyk-universyte…
 2. Забіяка І.М., Ковальчук О.М. Інтернаціоналізація вищої професійної освіти в Європі. «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2023. No 7(21) 2023. С. 505. / URL: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-7(21)-362-371
 3. Забіяка І.М. Формування системи освіти ЕС в контексті історичного розвитку. «Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»)»: журнал. 2023. No 10(16) 2023. С. 920. / URL: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-10(16)-542-550
 4. Забіяка І.М. Система оцінки якості вищої професійної освіти в зарубіжних країнах. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, 2023. Випуск 211. 239 с. / URL: https://drive.google.com/file/d/19f5-ObWR7EccrR6HmZ1bpPgluy5XYcwG/view?usp=shar…
 5. Забіяка І. М.. Партнерська співпраця закладів вищої освіти: досвід сучасної Німеччини. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології., Серія: Педагогічні науки. Суми, Сум ДПУ імені А. С. Макаренка Випуск 209 (2022) № 9-10. / URL: https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/забіяка-1.pdf
 6. Забіяка І. М., Ковальчук О. М. Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців технічного профілю в інтегрованому інформаційно-освітньому просторі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Серія: Педагогічні науки. Суми, Сум ДПУ імені А. С. Макаренка Випуск 209 (2022) № 7-8. / URL: https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/забіяка.pdf
 7. Забіяка І.М. Основні механізми регулювання професійної освіти та навчання в країнах європейського союзу «Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)»: журнал. 2023. No 3(9) 2023. С. 768 / URL: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-3(9)-390-401

2022

 1. Забіяка І. М. (2022). Сучасна система вищої освіти в європейських країнах: проблеми і перспективи. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (207), 137-142. / URL: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-207-137-142

2019

 1. Забіяка І.М. Проектна технологія у вивченні іноземної мови в процесі магістерської підготовки. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції " Сучасні проблеми германського та романського мовознавства. - Рівне, 15 лютого 2019р.
  / URL: https://sites.google.com/view/pam-rshu
Тези доповідей

2023

 1. Забіяка І.М. Неперервна професійна освіта як провідна тенденція в Европі. // матеріали тез у XII Міжнародній науково-практичній конференції «INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS» (16-18 жовтня 2023; Мельбурн, Австралія). / URL: https://drive.google.com/file/d/1qV3HnH-dQILgrCo5w9Yo8Q1J-rNWWcJW/view?usp=shar…
 2. 12. Забіяка, І. (2023). Сучасні підходи до розвитку професійної освіти та навчання в країнах Европейського Союзу. Scientific Collection «InterConf+», (37(171), 151–159. (VI International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC TRENDS AND TRENDS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION (September 19-20, 2023 in Umeå, Kingdom of Sweden)).
  / URL: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.09.2023.013
 3. 10. Zabiiaka, I. (2023). Internationalization of higher vocational education in Europe. // Scientific Collection «InterConf», (165), 92–95. 3rd ISPC «Diversity and Inclusion in Scientific Area» (August 6-8, 2023; Warsaw, Poland). / URL: https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/4…
 4. Zabiiaka, I. (2023). Main Approaches to Quality Assessment in the Higher Professional Education System of Europe. // Scientific Collection «InterConf», (166), 71–74. 3rd ISPC «Science in the Environment of Rapid Changes» (August 16-18, 2023; Brussels, Belgium). / URL: https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/4…
 5. Zabiiaka I.M., Tomashevs’ka I.P. Modern features of the development of the european vocational education system. // матеріали тез XXXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні Аспекти Модернізації Науки: Стан, Проблеми, Тенденції Розвитку » (07 серпня 2023 року, м. Стамбул (Туреччина) дистанційно). / URL: https://drive.google.com/file/d/1z6-TxKgyXjL2Ue3NU2YFGC361NnbXQrz/view?usp=shar…
 6. Забіяка І.М. Проблема інтернаціоналізації сучасного європейського освітнього простору. // матеріали тез у I Міжнародній науково-практичній конференції «Modern Knowledge: Research And Discoveries» (19-20 травня, 2023 в Ванкувері, Канада). / URL: https://archive.interconf.center/index.php/2709-4685/issue/archive
 7. 4. Забіяка І.М. Передумови розвитку євроінтеграційних процесів у галузі освіти на сучасному етапі// у матеріалах Future of Work: Technological, Generational and Social Shifts: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, May 11-12, 2023. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine, p. 78-80. / URL: http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2023/05/Conference-Proceedings-May…
 8. Забіяка І. М, Мартинюк К. В.. Моделі іншомовної комунікативної компетенції у загальноєвропейському науковому дискурсі. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства: МатеріалиVІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 лютого 2023 року, Рівне. – с. 87-91. https://sites.google.com/view/pam-rshu / URL: https://sites.google.com/view/pam-rshu
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Iryna Zabiiaka. Vocational education in the context of the lifelong Learning paradigm in the European Union Higher education reforms in Ukraine: challenges, status, and prospects : Collective monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. 416 p.
  / URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/380/10385/21647-1
 2. Iryna Zabiiaka. New paradigm of the vocational educational development in european union countries. Scientific space: integration of traditional and innovative processes : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 600 p.
  / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85165680084&origin=results…

2022

 1. Oksana Vytrykhovska1, Alina Dmytrenko2, Olena Terenko3, Iryna Zabiiaka4, Mykhailo Stepanov5, Tetyana Koycheva6, Oleksandr Priadko7 . Innovative Approaches to Training Specialists in Higher Education Institutions in the Conditions of Distance Learning. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.12, December 2022. / URL: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.12.15