I. Zadorozhnikova 29

Задорожнікова Ірина Вікторівна

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент

ЗАДОРОЖНІКОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Кандидат технічних наук, доцент,

заступник декана з партнерства ФАБД

Дійсний член  Української академії наук (УАН),

Академік Академії будівництва України (АБУ)

 

Україна, 43017, м. Луцьк,  вул. Потебні, 56

E-mail:  i.zadorozhnikov@lutsk-ntu.com.ua

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Навчалась у Луцькому державному технічному університеті на будівельному факультеті, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво» отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію магістра.

Вступила до аспірантури Луцького державного технічного університету і у 2006 році захистила кандидатську дисертацію. На підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності будівельні конструкції, будівлі та споруди за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі і споруди у спеціалізованій вченій раді Національного університету «Львівська політехніка»  ДК № 036643. Тема кандидатської дисертаціїї «Підсилення стиснутої зони, як засіб відновлення експлуатаційних якостей залізобетонних згинальних елементів».

З 2007 року по даний час обіймаю посаду доцента кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету.

У 2008 році рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри промислового та цивільного будівництва 12ДЦ № 021011.

 

Луцький державний технічний університет, спеціальність - промислове і цивільне будівництво, кваліфікація – магістр, диплом ВС№11720115 від 26 червня 1999 р.

– 2002 р. - 2006 р. асистент кафедри промислового та цивільного будівництва Луцького державного технічного університету;

– 2006 р. - 2007 р. – старший викладач кафедри промислового та цивільного будівництва Луцького національного технічного університету;

– 2007 р. – по теперішній час – доцент кафедри  промислового та цивільного будівництва (нині – будівництва та цивільної інженерії) Луцького національного технічного університету.

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Член експертних груп Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційних експертиз освітніх програм зі спеціальністю 192 - Будівництво та цивільна інженерія з 2020 р. (проведено три експертизи).
 2.  Була гарантом  освітньої програми другого (магістерського) рівня «Будівництво та цивільна інженерія » (спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія)
 3.   Голова комісії у складі експертної комісії при проведенні акредитації спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»   в 4 установах 2015-2017 рр. Участь, у складі незалежної експертної комісії,  у акредитаційній експертизі підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»  (2017р.)

НАУКОВАІ ІНТЕРЕСИ

Відновлення експлуатаційної якості згинальних залізобетонних елементів; сучасні ефективні будівельні конструкції, матеріали та технології; енергоефективні будівельні матеріали у сучасних проектних рішеннях

 

ІНША НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Член редакційної колегії  збірника наукових праць «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві» (категорія Б Накази МОН України № 409 від 17.03.2020, № 886 від 02.07.2020.
 2. Член Науково-методичної комісії (підкомісії) №9 з будівництва та технологій сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з 2019 р. 
 3. Розробник затвердженого стандарту вищої освіти 192 Будівництво та цивільна інженерія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ  Міністерства освіти і науки України № 333 від 18.03.2021 р. )
 4. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента – 3 особи. (2012р., 2013 р, 2019 р.)
 5. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.
 6.  Наукове консультування установ, підприємств, організацій  з 2015-2018 рр. Договір № 18 від 04.09.15 р.  з науково-дослідною лабораторією Луцького НТУ та Договір №20/09  від 20.09.18 р. термін дії 2018-2023 р.р..  з ПАТ «Волиньреставрація»; Договір № 729 від 21.03.2023 р. з ПРАТ «Волиньреставрація» термін дії 2023-2028 р.р.

 

Монографія

2023

 1. Макаренко В.Д., Гоц В.І., Чмгиринець О.Е., Мєшков Ю.Є., Сєльверстов І.А., Задорожнікова І.В. та ін. Основи несучої здатності інженерних конструкцій: Колективна монографія. – Київ-Херсон: КНУБА-ХНТУ, Херсон. 2023.-178 с./ 20,7 обл.друк.арк.
Навчальний посібник

2022

 1. BUILDING STRUCTURESUzhehov S., Uzhehova O., Rotko S., Zadorozhnikova I., Kysliuk D., Chapiuk O. Building structures : study guide. Lutsk : LNTU, 2022. 116 s. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-12/Будівельні%20конструкції_по…

2021

 1. Ротко С.В., Ужегова О.А., Задорожнікова І.В., Кислюк Д.Я., Ужегов С.О. Залізобетонні конструкції: Навчальний посібник. – Луцьк: ЛНТУ, 2021. – 404 с. / 25,25 обл.вид.арк.

2016

 1. Кислюк Д.Я., Ротко С.В., Ужегова О.А., Задорожнікова І.В., Сунак О.П. Інженерні споруди: Навчальний посібник. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. 368 с.
Електронний посібник

2023

 1. БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%…
Статті Scopus

2023

 1. Influence of Mechanical Processing on the Durability of Parts in Additive Manufacturing Conditions / URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-09382-1_3
 2. Investigation of the Moisture Condition of the Outer Wall at the Junction of the Brick Pilasters to the Wall / URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-17385-1_2

2020

 1. Optimization of air chamber in solar air collector / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084949215&origin=inward&…
Статті Web of Science

2023

 1. Research of the kinetics of crack growth under the action of static and cyclic loads of pipe steel in a NACE corrosion-aggressive environment / URL: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/285017
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Задорожнікова І.В., Савенко В.І., Ужегова О.А., Ротко С,В., Чапюк О.С. ВИЗНАЧЕННЯ МАРКИ ЦЕГЛИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОЕФІЦІЄНТАПЕРЕХОДУ// Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Збірник ФБД. Вип. 20. – Луцьк, 2023. – С. 37- 44 (0,44 дрк. Арк.). 10.36910/6775-2410-6208-2023-10(20)-05 / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/construction/issue/view/137/134

2021

 1. Чапюк О.С., Пахолюк О.А., Кислюк Д.Я., Задорожнікова І.В., Гришкова І.В. «Зчеплення металевої арматури класу А500С з бетоном при повторних навантаженнях» // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Збірник ФБД. Вип. 14. – Луцьк, 2020. – С. 169-175 (0,44 дрк. Арк.). DOI:10.36910/6775-2410-6208-2020-4(14)-17.
Тези доповідей

2023

 1. СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, КОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МОДУЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
  І Задорожнікова, О Ужегова, С Ротко, О Чапюк
  Collection of scientific papers «SCIENTIA», 334-335
  December 8, 2023; Antwerp, Belgium
  II International Scientific and Theoretical Conference «Modern tools and methods of scientific investigations»
  / URL: https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/1452
 2. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У РЕСТАВРАЦІЙНИХ РОБОТАХ
  І Задорожнікова
  Collection of scientific papers «SCIENTIA», 326-327
  December 1, 2023; Berlin, Germany
 3. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
  ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ
  АРХІТЕКТУРНИХ КОНСТРУКЦІЙ
  Задорожнікова І.В, Ротко С. Чапюк
  О.С. Задорожніков О.В. с. 71-72 / URL: https://037f85c3-7657-4024-b2ee-56df95e03bf0.filesusr.com/ugd/8a91c4_4b46f91962…