d.zakharchuk@lntu.edu.ua

Захарчук Дмитро Андрійович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Завідувач кафедри, Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Доцент

Захарчук Дмитро Андрійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізики та вищої математики Луцького національного технічного університету

Контактна інформація: d.zakharchuk@lntu.edu.ua

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1999 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю "Фізик. Викладач фізики". Кандидат фізико-математичних наук з березня 2005 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 32.051.01 Волинського державного університету імені Лесі Українки зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. ДК № 029803. Тема кандидатської дисертації „Вплив технологічних та радіаційних дефектів на явища переносу в багатодолинних напівпровідниках n-Ge та n-Si”. Вчене звання доцента кафедри фізики присвоєно у лютому 2007 року. 12ДЦ № 016252.

У 1999 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю "Фізик. Викладач фізики". Кандидат фізико-математичних наук з березня 2005 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 32.051.01 Волинського державного університету імені Лесі Українки зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. ДК № 029803. Тема кандидатської дисертації „Вплив технологічних та радіаційних дефектів на явища переносу в багатодолинних напівпровідниках n-Ge та n-Si”. Вчене звання доцента кафедри фізики присвоєно у лютому 2007 року. 12ДЦ № 016252.

– 2002 р. - 2005 р. асистент кафедри фізики Луцького державного технічного університету;

– 2005 р. - 2006 р. – старший викладач кафедри фізики Луцького державного технічного університету;

– 2006 р. - 2015р. – доцент кафедри фізики Луцького національного технічного університету;

– 2011 р. - 2013р. – заступник декана факультету екології та приладоенергетичних систем Луцького національного технічного університету;

– 2015 р. - 2017 р. – завідувач кафедри фізики і електротехніки Луцького національного технічного університету;

– 2017 р. - 2022 р. – доцент кафедри фізики та вищої математики Луцького національного технічного університету;

– 1 листопада 2022 року –  завідувач кафедри фізики та вищої математики Луцького національного технічного університету.

Кінетичні ефекти у багатодолинних напівпровідниках при слабких та сильних полях ефективного зовнішнього впливу. Зонна структура багатодолинних напівпровідників. Перспективні магнітні матеріали на основі сполук рідкоземельних елементів. Сучасні методи викладання фізики в середній та вищій.

Методичне забезпечення

2023

 1. Фізика : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л.В. Ящинський, Д.А. Захарчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 100 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14401
 2. Фізика: метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 275 «Транспортні технології» денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л.В. Ящинський, Д.А. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 80 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13050
 3. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Новосад О. В., Захарчук Д. А. Фотонні пристрої та сенсори : задачі. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2023. 28 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81…
 4. Федосов С. А., Захарчук Д. А., Сахнюк В. Є., Шигорін П. П. Основи математичного аналізу : курс лекцій. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2023. 25 с. / URL: http://95.217.214.133/handle/123456789/23308
 5. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Захарчук Д. А., Шигорін П. П. Основи теорії ймовірностей, математичної статистики, і методів обробки результатів вимірювань : курс лекцій. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2023. 42 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23320
 6. Федосов С. А., Захарчук Д. А., Шигорін П. П. Фізика : курс лекцій. Ч. 1. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2023. 57 с. / URL: http://95.217.214.133/handle/123456789/23313

2022

 1. Фізика: метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л.В. Ящинський, Д.А. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 82 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11887

2021

 1. Фізичні процеси в автомобілях : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л.В. Ящинський, Д.А. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 140 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9440
 2. Фізичні процеси в автомобілях : метод. вказівки до лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої
  освіти денної та заоч. форм навч. / уклад. : Л.В. Ящинський, Д.А. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 108 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9442
 3. Фізичні процеси в автомобілях : текст лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.В.: Ящинський, Д.А. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 224 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9439
 4. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Новосад О. В., Захарчук Д. А., Вілігурський О. М. Фотонні пристрої та сенсори : курс лекцій. Ч. 5 : Сенсори. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 52 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81…
 5. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Новосад О. В., Захарчук Д. А. Фотонні пристрої та сенсори : курс лекцій. Ч. 4 : Фотодетектори. Луцьк, 2021. 50 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81…

2020

 1. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Захарчук Д. А., Коваль Ю. В. Фізика напівпровідників : задачі. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 24 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4…
 2. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Захарчук Д. А., Кевшин А. Г., Новосад О. В. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв : задачі. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 32 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4…

2019

 1. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Захарчук Д. А., Кевшин А. Г., Новосад О. В. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв : курс лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. Ч. 1 : p-n переходи 84 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0…
Монографія

2019

 1. Кінетичні ефекти в кремнії та германії при сильних одновісних тисках / Панасюк Л.І., Ящинський Л.В., Захарчук Д.А., Коваль Ю.В. // Монографія – Луцьк: Інформаційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2019. – 154 с.https://drive.google.com/open?id=1sG9dvqIxPnJmMDBj7RNTq4Q9ZqKu7kOB / URL: https://drive.google.com/open?id=1sG9dvqIxPnJmMDBj7RNTq4Q9ZqKu7kOB
Навчальний посібник

2023

 1. Zakharchuk D.A. Physics. Collection of problems : study guide for undergraduate students of full and external forms education / D.A. Zakharchuk, L.V. Yashchynskyi, L.A. Pylypiuk – Lutsk : LNTU, 2023. – 116 p. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13049

2019

 1. Фізика. Збірни задач : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад.: Д.А. Захарчук, Л.В. Ящинський, Ю.В. Коваль. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 114 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4654

2018

 1. Захарчук Д.А. Фізика. Лабораторний практикум : навч. посіб. для студ. інж.-техн. спец. денної та заоч. форм навч. / Д.А. Захарчук, Л.В. Ящинський. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 240 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4996
Статті Scopus

2023

 1. Tensoelectric properties irradiated by the fast electrons n-Ge single crystals / S. V. Luniov, M. V. Khvyshchun, D. A. Zakharchuk, V. T. Maslyuk // Radiation Effects and Defects in Solids. 2023. Vol. 178, №9-10. P. 1073–1080. / URL: https://doi.org/10.1080/10420150.2023.2211195

2022

 1. Fedosov S. А., Zakharchuk D. A., Zamuruyeva O. V., Sakhnyuk V. E. Features of Changes in Electrophysical Properties of Cadmium Antimonide when Irradiated with 60Co Gamma-quanta. Mater. Today: Proc. 2022. Vol. 62, № 9. P. 5749–5752. / URL: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.01.489

2020

 1. Kinetic effects in cadmium antimonide crystals before and after gamma-irradiation / Fedosov, S.A., Zakharchuk, D.A., Кoval, Y.V., Yashchynskiy, L.V., Urban, O.A. // Physics and Chemistry of Solid State. – 2020. - V. 21(2). - P. 266-271. / URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/3714/4498

2014

 1. Zakharchuk D. A., Koval Y. V., Yashchynskiy L. V., Fedosov S. A. Changing of the Anisotropy Parameter of Mobility in n-Ge Single Crystals with Heterogeneous Distribution of Doping Impurity. Nuclear Physics and Atomic Energy. 2014. Vol. 15, № 1. P. 66–69.
Статті Web of Science

2022

 1. Fedosov S. А., Zakharchuk D. A., Zamuruyeva O. V., Sakhnyuk V. E. Features of Changes in Electrophysical Properties of Cadmium Antimonide when Irradiated with 60Co Gamma-quanta. Mater. Today: Proc. 2022. Vol. 62, № 9. P. 5749–5752. / URL: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.01.489

2020

 1. Kinetic effects in cadmium antimonide crystals before and after gamma-irradiation / Fedosov, S.A., Zakharchuk, D.A., Кoval, Y.V., Yashchynskiy, L.V., Urban, O.A. // Physics and Chemistry of Solid State. – 2020. - V. 21(2). - P. 266-271.
  / URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/3714/4498

2017

 1. Koval Yu. V., Zakharchuk D. A., Yashchinskiy L. V., Panasjuk L. I., Fedosov S. А. Features of Structural Inhomogeneities in Doped Cadmium Antimonide Crystals. Phys. Chem. Solid State. 2017. Vol. 18, № 3. P. 321–323. / URL: https://doi.org/10.15330/pcss.18.3.312-323
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Рівень Фермі в кристалах n-CdSb з глибокими енергетичними рівнями дефектів / С.А. Федосов, Д.А. Захарчук, О.В. Замуруєва, Ю.В. Коваль // Міжвузівський збірник наукових праць "Наукові нотатки" за галузями знань "Фізико-математичні науки" та "Технічні науки" .– 2023. – №75. – С. 180-185. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/1185/1094
 2. Temperature Dependencies of Fermi Level in Syngle Crystals of Cadmium Antimonide wth Deep Energy Levels / Koval Yu. V., Fedosov S. A., Zakharchuk D. A., Yashchynskyy L. V., Panasyuk L. I. // Naukovi Notatki. - 2023. - № 76. P. 192–195. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2023.76.28

2022

 1. Features of kinetic effects in semiconductor single crystals with heterogeneous distribution of impurities / Yu.V. Koval, L.V. Yashchynskyy, S.A. Fedosov, D.A. Zakharchuk, L.I. Panasyuk // Міжвузівський збірник наукових праць "Наукові нотатки" за галузями знань "Фізико-математичні науки" та "Технічні науки" .– 2022. – №74. – С. 62-66. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/985
 2. Імбірович Н. Ю., Захарчук Д. А., Федосов С. А. Проблеми і перспективи досліджень матеріалів для автомобільних гальмівних систем. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2022. № 74. С. 74–80. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2022.74.10
 3. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Захарчук Д. А., Сахнюк В. Є., Панасюк Л. І. Рівень Фермі в кристалах антимоніду кадмію при наявності радіаційних дефектів. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2022. № 73. С. 143–148. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2022.73.21

2021

 1. Никируй Л. І., Замуруєва О. В., Федосов В. С., Урбан О. А., Захарчук Д. А., Федосов С. А. Перспективні технології біопаливної енергетики. Perspective Technologies and Devices | Перспективні технології та прилади. 2021. № 18. С. 100–105. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2021-18-15
 2. Застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій в сучасній науці та освіті / Коваль Ю.В., Ящинський Л.В., Захарчук Д.А., Панасюк Л.І. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: С.В. Оптасюк (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Вип. 27: Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. С. 100-103. / URL: http://ped-series.kpnu.edu.ua/article/view/251731
 3. Федосов С. А., Одарчук Ю. О., Сахнюк В. Є., Захарчук Д. А., Вілігурський О. М. Аналіз стану досліджень полімерних композитних матеріалів в Україні та світі. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2021. № 72. С. 23–29. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2021.72.4
Тези доповідей

2023

 1. Данильчук С. П., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Федосов С. А., Захарчук Д. А. Міжзонні переходи в кристалічних сполуках ТlInX2–DIVX2 (DIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se). 9-та Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-9), 22–26 трав. 2023 р., м. Ужгород, Україна : матеріали конф. Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2023. С. 294–295. / URL: https://drive.google.com/file/d/1M968vAoavH5bL16QUgsM5M9K7VmHaop3/view
 2. Ящинський Л. В., Коваль Ю. В., Захарчук Д. А., Панасюк Л. І., Федосов С. А. Особливості ефекту п’єзоопору в деформованому n-Ge для випадку Х//J//[110]. Actual Problems of Fundamental Science (APFS′2023) : Proc. V Inter. Conf., June 01–05 2023, Lutsk – Svityaz', Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2023. P. 97–98. / URL: https://drive.google.com/file/d/18a7S2MlnHCfJAs_A3fguw-ci6SAuqLJg/view
 3. Temperature Dependencies of Fermi Level in CdSb Crystals with Deep Energy Levels / Koval Yu., Fedosov S., Zakharchuk D., Yashchynskyy L., Panasyuk L., Shymchuk S. // XІX International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN- XІX). Materials, Ukraine, Ivano-Frankivsk, October, 9-14, 2023. – Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2023 – Р. 142. / URL: https://kfhtt.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/48/2023/10/abstract-book_2023…
 4. П’єзоелектричні властивості монокристалів антимоніду кадмію до та після γ-опромінення / Коваль Ю.В., Федосов С.А., Ящинський Л.В., Захарчук Д.А, Панасюк Л.І. // Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт: збірник наукових доповідей міжнародної конференції, Луцьк, Україна, 16–18 травня 2023 р. – Луцьк: Вежа-Друк, 2023. – С. 148-150. / URL: https://mte.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-05/%D0%9Caterials%20and%20Tech…
 5. Kinetics of charge carriers in gamma irradiated CdSb crystals / Serhiy Fedosov, Leonid Panasjuk, Dmytro Zakharchuk, Leonid Yashchynskiy, Oksana Zamurujeva, Vasyl Sakhnyuk // ІХ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. Матеріали конференції, Ужгород, Україна, 22–26 травня 2023 р. – Ужгород: ТОВ "РІК-У", 2023. – С. 300-301. / URL: https://drive.google.com/file/d/1M968vAoavH5bL16QUgsM5M9K7VmHaop3/view

2022

 1. ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ІОНІЗАЦІЇ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА МЕТОДОМ ВІДКРИТОГО КОНДЕНСАТОРА / Мороз О.С., Ящинський Л.В., Захарчук Д.А., Коваль Ю.В. // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. - С. 83. / URL: https://drive.google.com/file/d/1PNqaipwqX9DcPziXH2hMHZ4Yerp0l8Sv/view
 2. Федосов С. А., Захарчук Д. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є. Рівень Фермі в кристалах CdSb<Te> до та після гамма-опромінення. Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21–22 жовт. 2022 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2022. С. 52–53. / URL: https://drive.google.com/file/d/1tz9fbiHYuaKWPxCBJ_AMMjVaHWB7nWAS/view
 3. МЕТОДИКА ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ПОВЕРХНІ СТАЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ / Кревська Д.В., Ящинський Л.В., Захарчук Д.А., Коваль Ю.В. // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. - С. 80. / URL: https://drive.google.com/file/d/1PNqaipwqX9DcPziXH2hMHZ4Yerp0l8Sv/view
 4. ЗМІНА ПАРАМЕТРА АНІЗОТРОПІЇ РУХЛИВОСТІ В МОНОКРИСТАЛАХ n-Ge ПІД ВПЛИВОМ РАДІАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ / Захарчук Д.А., Федосов С.А., Ящинський Л.В., Коваль Ю.В., Захарчук М.Д. // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. - С.11. / URL: https://drive.google.com/file/d/1PNqaipwqX9DcPziXH2hMHZ4Yerp0l8Sv/view
 5. ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТУ ПЕРЕМИКАННЯ З ВИСОКООМНОГО В НИЗЬКООМНИЙ СТАН В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МОНОКРИСТАЛАХ З НЕОДНОРІДНИМ РОЗПОДІЛОМ ДОМІШОК / Коваль Ю.В., Ящинський Л.В., Федосов С.А., Захарчук Д.А., Дмитрук О.О. // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. - С. 117. / URL: https://drive.google.com/file/d/1PNqaipwqX9DcPziXH2hMHZ4Yerp0l8Sv/view
 6. Федосов С. А., Захарчук Д. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є. Стан досліджень полімерних композитних матеріалів в Україні. XV Ukrainian Conference on Macromolecules with International Participation (VMS-2022), Oct. 25–27, 2022, Kyiv, Ukraine : Proc. Conf. Kyiv : Lira-C, 2022. P. 88–90. / URL: https://drive.google.com/file/d/1CnOnyTE4DfzKX2NPcc0JZEdbv1zeEh6l/view?usp=shar…
 7. Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Федосов С. А., Захарчук Д. А. Аналіз проблематики досліджень комп’ютерної фізики. ІІІ Весняні читання Анатолія Вадимовича Свідзинського : матеріали Всеукр. семінару, 01–02 берез. 2022 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ПФ “Вежа-Друк”, 2022. С. 40–43. / URL: https://drive.google.com/file/d/1QqbzIg1OHdpCzWZiMFMbCi9yy9pQ0Xr_/view
 8. Одарчук Ю. О., Федосов С. А., Замуруєва О. В., Захарчук Д. А., Сахнюк В. Є. Стан досліджень полімерних композитних матеріалів у світі та Україні. Current Problems of Chemistry, Materials Science and Ecology : Proc. II Inter. Sci. Conf., June 01–03, 2022, Lutsk, Ukraine. Lutsk : Lesya Ukrainka Volyn Nat. Univ., 2022. P. 108–110. / URL: https://volnu-my.sharepoint.com/personal/saliieva_lesia_vnu_edu_ua/_layouts/15/…
 9. Zakharchuk D. А., Fedosov S. А., Yashchynskyy L. V., Panasyuk L.I., Кoval Yu. V. Changing of Parameter’s Anisotropy of Mobility in n-Ge Monocrystals with Heterogeneous Distribution of Doping Impurity. Relaxed, Nonlinear, Acoustic Optical Processes and Materials (RNAOPM’2022) : Proc. XI Inter. Sci. Conf., June 01–05, 2022, Lutsk, Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2022. P. 46–49. / URL: https://drive.google.com/file/d/15O1OdAgrUkm5OhXf4xjobNMUG8zfPEE4/view
 10. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Захарчук Д. А., Сахнюк В. Є. Особливості досліджень гальмівних систем в Україні. Instrumentation and Metrology: Contemporary Issues, Trends : Mater. V Ukrainian Sci. Conf., Oct. 20–22 2022, Lutsk, Ukraine. Lutsk : LNTU, 2022. P. 88–89. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-02/2022_%D0%9F%D0%91%D1%96%D0%…
 11. Одарчук Ю. О., Замуруєва О. В., Федосов С. А., Захарчук Д. А., Сахнюк В. Є. Передові дослідження полімерних композитних матеріалів. Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21–22 жовт. 2022 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2022. С. 86–87. / URL: https://drive.google.com/file/d/1tz9fbiHYuaKWPxCBJ_AMMjVaHWB7nWAS/view

2021

 1. Коваль Ю. В., Ящинський Л. В., Федосов С. А., Захарчук Д. А., Панасюк Л. І., Луньов С. В. Дослідження структурних неоднорідностей в напівпровідникових монокристалах. Theoretical and Experimental Researches in Modern Technologies of Materials Science and Machine-Building (TERMM-2021) : Proc. VIII Inter. Sci. and Pract. Conf., May 25–28 2021, Lutsk – Svityaz, Ukraine. Lutsk : LNTU, 2021. P. 41–43.
 2. Панасюк Л. І., Захарчук Д. А., Федосов С. А., Ящинський Л. В., Коваль Ю. В. Особливості п’єзоопору монокристалів n-Si легованих домішкою фосфору методом ядерної трансмутації. Actual Problems of Fundamental Science (APFS′2021) : Proc. IV Inter. Conf., June 01–05 2021, Lutsk – Svityaz', Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2021. P. 54–56. / URL: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A//evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/12345…
 3. Fedosov S. A., Sakhnyuk V. E., Zamuruyeva O. V., Zakharchuk D. A. Electrophysical Properties of Cadmium Antimonide when Irradiated with 60Co Gamma-quanta. XVIII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVIII), October 11–16, 2021, Ivano-Frankivsk, Ukraine : Materials. Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2021. P. 164. / URL: https://kfhtt.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/48/2021/11/Abstract_Book_-202…

2020

 1. Коваль Ю. В., Федосов С. А., Захарчук Д. А., Ящинський Л. В., Панасюк Л. І., Євсюк В. М. Особливості ефекту п’єзоопору в монокристалах антимоніду кадмію до та після γ-опромінення. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 16–17 жовт. 2020 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2020. С. 66–67.
 2. Никируй Л. І., Замуруєва О. В., Федосов В. С., Захарчук Д. А., Федосов С. А. Стан наукових досліджень та розвиток відновлюваної енергетики в Україні. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 16–17 жовт. 2020 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2020. С. 79–81.
 3. Шипелик Ю. П., Захарчук Д. А., Федосов С. А. Визначення потенціалів іонізації і збудження газів методом електронної спектроскопії. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 16–17 жовт. 2020 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2020. С. 96–97.
 4. Захарчук Д. А., Коваль Ю. В., Ящинський Л. В., Федосов С. А., Кужель Р. М. Вплив γ-опромінення на електричні властивості CdSb. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 16–17 жовт. 2020 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2020. С. 128–131.
 5. Ящинський Л. В., Захарчук Д. А., Коваль Ю. В., Панасюк Л. І., Федосов С. А. Вплив наявності шарових неоднорідностей на надійність визначення константи деформаційного потенціалу зсуву в -опроміненому n-Si. Relaxed, Nonlinear, Acoustic Optical Processes and Materials (RNAOPM’2020) : Proc. X Inter. Sci. Conf., June 25–29, 2020, Lutsk–Lake «Svityaz'», Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2020. P. 33–35.
 6. Данильчук С. П., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Федосов С. А., Захарчук Д. А. Фотонні пристрої на основі кристалічних сполуках ТlInX2–DIVX2 (DIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se). Instrumentation and Metrology: Contemporary Issues, Trends : Mater. IV Ukrainian Sci. Conf., Oct. 29–30 2020, Lutsk, Ukraine. Lutsk : LNTU, 2020. P. 21–23. / URL: https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/d87bd9d2-e84d-46c5-9769-…

2019

 1. Fedosov S. A., Koval Yu. V., Zakharchuk D. A., Yashchynskiy L. V. Influence of Gamma-Irradiation on Structural Disturbances in Cadmium Antimonide Crystals. XVII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVII), May 20–25, 2019, Ivano-Frankivsk, Ukraine : Abstract book. Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019. P. 307. / URL: https://conference.pu.if.ua/phys_che/start/conference_17/zbirn_%202019_internet…
 2. Panasjuk L. I., Koval Yu. V., Yashchynskyy L. V., Zakharchuk D. A., Misjuk S. Ya., Fedosov S. A. Low-Temperature Plasticity of Uniaxially Deformed Silicon and Germanium Crystals. XVII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVII), May 20–25, 2019, Ivano-Frankivsk, Ukraine : Abstract book. Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019. P. 322. / URL: https://conference.pu.if.ua/phys_che/start/conference_17/zbirn_%202019_internet…
 3. Danylchuk S. P., Fedosov S. A., Sakhnyuk V. E., Zakharchuk D. A. Composition Dependence of the Direct and Indirect Bandgap for ТlInX2–DIVX2 (DIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se). XVII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVII), May 20–25, 2019, Ivano-Frankivsk, Ukraine : Abstract book. Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019. P. 305. / URL: https://conference.pu.if.ua/phys_che/start/conference_17/zbirn_%202019_internet…
 4. Федосов С. А., Коваль Ю. В., Захарчук Д. А., Ящинський Л. В. Зміна провідності у кристалах антимоніду кадмію після гамма-опромінення. Actual Problems of Fundamental Science (APFS′2019) : Proc. III-nd Inter. Conf., June 01–05, 2019, Lutsk – Svityaz', Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2019. P. 131.
 5. Данильчук С. П., Замуруєва О. В., Федосов С. А., Сахнюк В. Є., Захарчук Д. А. Прямі та непрямі оптичні переходи у кристалічних сполуках ТlInX2–DIVX2 (DIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se). Actual Problems of Fundamental Science (APFS′2019) : Proc. III-nd Inter. Conf., June 01–05 2019, Lutsk – Svityaz', Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2019. P. 130.