Oleh.Zakharchuk@

Захарчук Олег Вікторович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2007 році закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю „Автомобілі та автомобільне господарство”.

Кандидат технічних наук з квітня 2013 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.059.03 Національного транспортного університету (м. Київ). ДК № 015053.

Вчене звання доцента кафедри автомобілів і транспортних технологій присвоєно у грудні 2018 року. АЦ 001463.

2010 р. – нині – асистент, старший викладач, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету.

Керівник з якості випробувальної лабораторії ПРАТ «Волинь-Авто» (2007-2011, 2019 – 2022).

Дослідження шляхів покращення енергетичних, економічних та екологічних показників ДВЗ та автомобілів; вирішення проблеми використання альтернативних палив в ДВЗ; впровадження ресурсозберігаючих технології на транспорті; дослідження сучасних методів діагностики автомобілів та нових способів ремонту та відновлення деталей.

Автореферат дисертацій

2016

 1. ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА З ПЕРЕОБЛАДНАНИМ З ДИЗЕЛЯ ГАЗОВИМ ДВИГУНОМ : автореферат дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.25.20 / О.В. Захарчук ; МОН України, Нац. транспортний ун-т. - Київ : Київський НТУ, 2013. - 23 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4698
Дисертація

2016

 1. Захарчук О.В. Покращення експлуатаційних показників колісного трактора з переобладнаним з дизеля газовим двигуном: дис. … канд. техн. наук : спец. 05.22.20 / Захарчук Олег Вікторович ; МОН України, Нац. транспортний ун-т. - Київ : Київський НТУ, 2013. - 199 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4770
Методичне забезпечення

2023

 1. Методи системного аналізу та комп’ютерні технології на автотранспорті. Ч. 1 : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» галузі знань «Транспорт» спец. 274 Автомобільний транспорт денної і заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 34 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13987
 2. Методологія наукових досліджень : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» та «Транспортні технології» галузі знань «Транспорт» спец. 274 Автомобільний транспорт та 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денної і заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 23 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13986
 3. Методологія наукових досліджень : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» та «Транспортні технології» галузі знань «Транспорт» спец. 274 Автомобільний транспорт та 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денної і заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 37 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13985
 4. Технології ремонту автомобілів : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 Транспорт спец. 274 Автомобільний транспорт денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 49 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12981
 5. Теорія експлуатації автомобілів : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» галузі знань «Транспорт» спец. 274 «Автомобільний транспорт» денної і заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 21 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12980

2022

 1. Паливна апаратура ДВЗ : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 Транспорт, спец. 274 Автомобільний транспорт денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 13 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11220
 2. Технології ремонту автомобілів : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 Транспорт, спец. 274 Автомобільний транспорт денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 33 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11219

2020

 1. Автомобільні двигуни : метод. вказівки до практичних занять для студ. напряму 274 «Автомобільний транспорт» денної та заоч. форми навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 30 c. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4934
 2. Автомобільні двигуни : метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 Транспорт спец. 274 Автомобільний транспорт денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 29 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4933
 3. Методичні вказівки до проходження всіх видів практик : для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програм «Автомобільний транспорт» та «Транспортні технології» галузь знань 27 Транспорт спец. 274 Автомобільний транспорт та 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денної та заоч. форм навч. / уклад. О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 29 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5879
 4. Основи технології виробництва і ремонту автомобілів : метод. вказівки до викон. курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 Транспорт спец. 274 Автомобільний транспорт денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 23 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/2024

2019

 1. Автомобільні двигуни : метод. вказівки до викон. курсового проекту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 Транспорт спец. 274 Автомобільний транспорт денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 66 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/2025
 2. Основи технології виробництва і ремонту автомобілів : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 Транспорт спец. 274 Автомобільний транспорт денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 22 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4778

2018

 1. Основи експлуатації, обслуговування і ремонт АТЗ : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для студ. напряму 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 36 c. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4775

2017

 1. Основи експлуатації, обслуговування і ремонту АТЗ : метод. вказівки до лабораторних занять для студ. спец. 275 «Транспортні технології» / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017 – 34 c. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4774

2016

 1. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : метод. вказівки до лабораторних занять для студ. напряму 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2014. – 33 c. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4776
 2. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : метод. вказівки до лабораторних занять для студ. напряму 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 22 c. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4777
Монографія

2016

 1. Захарчук О.В. Використання газового палива в автотракторній техніці : монографія / Олег Вікторович Захарчук. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2016. – 164 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4771
Навчальний посібник

2023

 1. Захарчук В. І., Захарчук О. В. Методи системного аналізу об’єктів автомобільного транспорту : навч. посіб. для студ. та аспірантів вищих навч. закл. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 133 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14208

2017

 1. Захарчук О.В. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Олег Вікторович Захарчук. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2017. – 140 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4773

2016

 1. Захарчук О.В. Технічне обслуговування і ремонт АТЗ : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Олег Вікторович Захарчук. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – 140 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4772
Електронний посібник

2019

 1. Електронний посібник з дисципліни:
  Автомобільні двигуни / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/Захарчук%20Готовий/ind…

2018

 1. Електронний посібник з дисципліни:
  Основи технології виробництва та ремонту автомобілів / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/11/index.html

2016

 1. Електронний посібник з дисципліни:
  Автомобільні двигуни / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/ЕНП%20Захарчук%20О.В/i…
Статті Scopus

2021

 1. Zaharchuk V. Improvement of Engine Indicators During Their Operation on Gas Fuels / Zaharchuk V., Zaharchuk O. et all // Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV. DSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77823-1_40 / URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-77823-1_40

2020

 1. Zaharchuk V. Evaluation of Energy and Ecological Indicators of Motor Biofuels / V. Zaharchuk, O. Zaharchuk,V. Dembitskij, V. Ivanciv, S. Pankevich // Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange
  DSMIE 2019: Advances in Design, Simulation and Manufacturing II, pp. 912-919. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4961

2018

 1. Zakharchuk V. The Choice of Rational Type of Fuel for Technological Vehicles / V. Zakharchuk, I. Gritsuk, O. Zakharchuk, A. Golovan, S. Korobka, L. Pylypiuk, N. Rudnichenko // SAE Technical Paper. - 2018. - Т. 18. - С. 1-10. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4959
Статті Web of Science

2019

 1. Zaharchuk V. Choice of the best available techniques of the alternative engine fuels in vehicle and tractor technique use / V. Zaharchuk, O. Zaharchuk, N. Kuts // Proceedings of the 1-st International Scientific Conference "Current Problems of Transport". - 2019. - Р. 280-287. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4960
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Захарчук В.І., Захарчук О.В., Швабюк В.В., Ярощук В.В. Заходи щодо розширення використання газових палив в технологічних транспортних засобах / Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». Луцьк, 2023, №75. – С. 52-56.
  DOI10.36910/775.24153966.202375.9
  / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/1162/1074
 2. Zakharchuk V., Zakharchuk О., Shvabyuk V. Рrospects for the use of electric buses in Ukraine / "Перспективні технології та прилади". Луцьк, 2023. №22. – С. 19-23. DOI 10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2023-22-03 / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal/article/view/1129/1046

2022

 1. Захарчук В.І. Вибір технології покрашення екологічності автомобіля / В.І. Захарчук, М.С. Агеев, О.В. Захарчук та ін. // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. – 2022. – №1 – С. 74–80. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/article/view/762/736
 2. Ляшенко Б.А. Побудова методології оптимального використання багатоопераційних технологій відновлення та зміцнення поверхонь деталей суднових механізмів в процесі ремонту / Б.А. Ляшенко, М.С. Агєєв, В.П. Волков, О.В. Захарчук, С.М. Устінцев // Вісник Приазовського державного технічного університету. Випуск 43. – Маріуполь, 2021. – С. 191–202.
  / URL: https://journals.uran.ua/vestnikpgtu_tech/article/view/258381/255172

2021

 1. Захарчук В.І. Метод вибору технології відновлення деталей / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук та ін. // Перспективні технології та прилади. №18, 2021. – С. 61-66. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal/article/view/549/543

2020

 1. Захарчук В.І. Доцільність використання вантажних електромобілів в Україні / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук, О.Ю. Мельничук // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. - 2020. - №1 (14).– С. 95-101. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4968
 2. Захарчук В.І. Комплекс приладів для реєстрації параметрів транспортного засобу під час руху / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук, О.П. Сітовський // "ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРИЛАДИ", Луцьк, 2020. Випуск No17. - С. 59-65.
  / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal/article/view/416/416

2019

 1. Захарчук В.І. Дослідження показників вантажного автомобіля з переобладнаним з дизеля газовим двигуном / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук, Ю.С. Тарасюта, В.В. Кулик // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. - 2019. - №1 (12). – С. 80-85. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4965

2018

 1. Захарчук В.І. Оцінка адаптованості техніки до альтернативних моторних палив / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук // Наукові нотатки : міжвуз. зб. - 2018. - Вип. 62. - С. 116-121. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4958
 2. Захарчук В.І. Оцінка економічної ефективності використання альтернативних палив у засобах технологічного транспорту / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук // Сільськогосподарські машини. №38, 2018. – С. 75-84. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal32/issue/view/84/ВИПУСК%2038

2017

 1. Захарчук В.І. Оцінка економічної ефективності використання альтернативних палив у засобах технологічного транспорту / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. - 2017. - Вип. 38. - С. 75-83. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4954
 2. Захарчук О.В. Поліпшення показників колісного трактора під час роботи двигуна на стиснутому природному газі / О.В. Захарчук, М.І. Захарчук // Автомобільний транспорт. - 2017. - Вип. 40. - С. 69-74. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4951
 3. Захарчук О.В. Шляхи покращення технологічного процесу заправки газобалонного трактора газовим паливом / О.В. Захарчук, М.І. Захарчук // Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей. – Випуск 36, Луцьк, 2017. – С. 61-66. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal32/issue/view/82/ВИПУСК%2036

2016

 1. Захарчук О.В. Експериментальні дослідження колісного трактора при роботі на альтернативному паливі / О.В. Захарчук, О.П. Сітовський // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, №6, 2010. – С.114-117.
 2. Захарчук О.В. Обґрунтування економічної ефективності переобладнання колісного трактора для роботи на природному газі / О.В. Захарчук // Наукові нотатки : міжвузівський збірник. - 2014. - Вип. 46. – С. 190-194. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4971
 3. Захарчук О.В. Порівняльні стендові випробування газового двигуна та базового дизеля Д-240 за стандартизованим циклом / О.В. Захарчук // Вісник ЖДТУ. - 2014. - №2 (69). – С. 97-101. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4970
 4. Захарчук О.В. Економічна ефективність переобладнання мобільної техніки для роботи на природному газі / О.В. Захарчук // Вісник Нац. техн. ун–ту "ХПІ" : зб. наук. пр. – 2015. – № 9 (1118). – С. 126-131. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4969
 5. Захарчук О. В. Покращення екологічних показників колісного трактора використанням газового палива / О.В. Захарчук // Вісник НТУ "ХПІ" : зб. наук. пр. – 2014. – № 10 (1053). – С. 27-32. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4972
 6. Захарчук В.І. Удосконалення газового двигуна, конвертованого з дизеля / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. За напрямом “ Інженерна механіка ”. Випуск 18, 2006.
 7. Захарчук В.И. Улучшение эксплуатационных свойств газового двигателя, конвертированного с дизеля / В.И. Захарчук, О.В. Захарчук // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, №7, 2006.
 8. Захарчук В.И. Показатели работы дизеля на экологически безопасном биодизельном топливе / В.И. Захарчук, В.В. Ткачук, О.В. Захарчук // Сельскохозяйственные машины и технологии. №6, 2011.
 9. Матейчик В.П. Особливості використання природного газу як моторного палива для транспортних засобів / В.П. Матейчик, В.І. Захарчук, І.С. Козачук, О.В. Захарчук // Вісник Національного транспортного університету. Київ, НТУ– 2008.– С.127-130.
 10. Захарчук О.В. Оцінка стійкості колісного трактора МТЗ-80 при роботі з газобалонним обладнанням / О.В. Захарчук, М.А. Демидюк, М.І. Захарчук // Наукові нотатки : міжвуз. зб. - 2016. - Вип. 55. - С. 157-162. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4943
 11. Захарчук В.І. Можливість переобладнання дизелів сільськогосподарської техніки в газові двигуни / В.І. Захарчук, І.С. Козачук, О.В. Захарчук // Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей. – Випуск 18, Луцьк, 2009. – С. 127-132. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal32/issue/view/77/ВИПУСК%2018
 12. Матейчик В.П. Уточнення закону згоряння газового палива в математичній моделі робочого процесу двигуна / В.П. Матейчик, В.В. Яновський, І.С. Козачук, О.В. Захарчук // Вісник НТУ. - №18. – Київ: НТУ, 2009.- С.171-176.
 13. Матейчик В.П. Дорожні випробування колісного трактора з газовим двигуном / В.П. Матейчик, В.І. Захарчук, О.П. Сітовський, О.В. Захарчук // Техніка і технології АПК, 2010, №1. – С. 22-26.
 14. Захарчук О.В. Особливості математичної моделі руху колісного трактора з газовим двигуном / О.В. Захарчук // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник за напрямом “ Інженерна механіка ”. Випуск 28, 2010. – С. 231-233.
 15. Захарчук В.І. Адаптування біодизельного палива до використання в автотракторній техніці / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук та ін. // Науковий журнал. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. №2 (4), 2015. – С. 43-48.
 16. Захарчук О.В. Визначення доцільних швидкостей усталеного руху колісного трактора з газовим двигуном / О.В. Захарчук // Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей. – Випуск 24, Луцьк, 2013. – С. 136-141. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal32/issue/view/92/ВИПУСК%2024
 17. Захарчук О.В. Теоретичні дослідження показників колісного трактора з газовим двигуном / О.В. Захарчук // Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей. – Випуск 23, Луцьк, 2012. – С. 51-55. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal32/issue/view/91/ВИПУСК%2023
 18. Захарчук В.І. Порівняння екологічних показників дизеля при його роботі на нафтовому паливі та біопаливі / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук, М.В. Стахов // «Экология плюс» №2, 2012. - С. 2-6.
 19. Матейчик В.П. Перевірка адекватності математичної моделі руху колісного трактора з газовим двигуном у їздовому циклі / В.П. Матейчик, Яновський В.В., О.В. Захарчук // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник за напрямом “Інженерна механіка ”. Випуск 36, 2012. – С. 200-203.
 20. Захарчук В.І. Використання біогазу в якості моторного палива для сільськогосподарської техніки / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук, А.О. Коновалюк // Сільськогосподарські машини: Зб. Наук. ст. – Вип. 21, 2011. - С. 141-147. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal32/issue/view/88/ВИПУСК%2021%281%29
 21. Захарчук В.І. Екологічні показники біопалив для дизелів / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук та ін. // «Экология и промышленность» № 2, 2011. – с. 70-75.
 22. Захарчук В.І. Екологічні показники дизеля при роботі на альтернативних паливах / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук та ін. // «Экология плюс» №1, 2011. – С. 16-19.
Тези доповідей

2023

 1. Захарчук О.В., Алендар Д.А., Козловський Б.І., Касьян В.М. Якісна технічна діагностика – запорука ефективної та безпечної експлуатації транспортних засобів / ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту». – Вінниця: ВНТУ, 2023. – С. 141-143. / URL: https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/view/802/1398/2667-1 / URL: https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/view/802/1398/2667-1
 2. Захарчук О.В., Собко М.П., Проневич В.В., Танюк С.А. Економічна доцільність відновлення деталей транспортних засобів / Міжнародна науково-практична конференція до Дня автомобіліста та дорожника «Сучасні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців». – Харків: ХНАДУ, 2023. – С. 89-90. / URL: https://af.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-AUTOMOBILE/Конференції/2023/_тези23пдф…

2022

 1. Захарчук В.І. Покращення екологічних показників транспортного засобу застосуванням біопалива / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук // Матеріали X-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту». – Вінниця: ВНТУ, 2022. – С. 95-99. / URL: https://atmconf.vntu.edu.ua/materialy2022.pdf
 2. Захарчук В.І. Вибір технології покращення екологічності транспортного засобу / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук, Б.В. Дударчук // Матеріали VII міжнародної науково-технічної конференції «Наково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей». Луцьк: Луцький НТУ. – 2022. – С. 169-171. / URL: https://drive.google.com/file/d/1OBupbvxSwt8H3bUGo8OgQa8S3h1M89Cx/view?usp=shar…

2021

 1. Захарчук В.И. Методология выбора технологии улучшения экологических показателей транспортных средств / В.И. Захарчук, Н.Н. Скалыга, О.В. Захарчук // Материалы Международной научно-практической конференции «VI Уркумбаевские чтения». – Тараз: Дулати университетi, 2021. – С. 80-85. / URL: https://drive.google.com/file/d/1q2ImzUpSYJfXJASyDuPcPo219i0WGmGf/view?usp=shar…

2020

 1. Захарчук В.І. Перспективи використання біогазу в якості моторного палива / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю Харківського автомобільно-дорожнього університету та 90-річчю автомобільного факультету. Харків: ХНАДУ. – 2020 С. 189-190 / URL: https://af.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-AUTOMOBILE/Конференції/2020/_тези20п.pdf
 2. Захарчук В.І. Вибір доцільного джерела енергії для вантажних транспортних засобів / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук, О.Ю. Мельничук // МатеріалиVI міжнародної науково-технічної конференції «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей». Луцьк: Луцький НТУ. – 2020. – С. 57-59.
 3. Захарчук О.В. Економічна ефективність використання альтернативних палив в транспортних засобах // О.В. Захарчук В.І. Полтавець, О.О. Сидорчук, Д.О. Симончук // Матеріали всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективи розвитку машинобудівної інженерії та транспортних технологій». Житомир: ДУЖП. – 2020. – С. 65-66.
 4. Захарчук В.І. Покращення показників двигуна під час його роботи на альтернативному паливі // В.І. Захарчук, О.В. Захарчук, В.О. Школярчук // Матеріали VIII-ої міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту». Вінниця.: ВНТУ. – 2020. – С. 116–118.

2019

 1. Захарчук В.І. Покращення екологічних та економічних показників міського автобуса встановленням газового двигуна / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук та ін. // І міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019». Вінниця: ВНТУ. – С. 165-166.
 2. Захарчук В.І. Щодо доцільності використання вантажних електромобілів в Україні / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук, О.І. Савчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні». Х.: ХНАДУ. – 2019. – С. 340–343.
 3. Захарчук О.В. Аналіз економічної ефективності використання альтернативних палив в транспортних засобах / О.В. Захарчук, Ю.С. Тарасюта, В.В. Кулик В, А.О. Кунашенко, Р.В. Жупило // Матеріали VII-ої міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту». Вінниця: ВНТУ. – 2019. – С. 47-49.

2018

 1. Захарчук О.В. Використання альтернативних палив в засобах технологічного транспорту / О.В. Захарчук, М.О. Пальчик, Н.Б. Мотронюк, О.В. Михалик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології розвитку автомобільного транспорту». Х.: ХНАДУ. – 2018. – С. 108–111.
 2. Захарчук В.І. Дослідження надійності техніки при роботі на альтернативних паливах / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук, Н.І. Толстушко // Збірник тез доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції. Київ. НУБіП 2018. – C. 46-47.

2016

 1. Захарчук О.В. Оцінка тягово-зчіпних властивостей колісного трактора МТЗ-80 з газобалонним обладнанням при виконанні транспортної роботи / О.В. Захарчук, М.І. Захарчук // Матеріали міжнародної науково-практичної та науково-методичної конференції «Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті і при підготовці фахівців». Х.: ХНАДУ. – 2016. – С. 81-82
 2. Захарчук В.І. Екологічна та економічна ефективність переобладнання дизелів в газові двигуни з іскровим запалюванням / В.І. Захарчук, О.В. Захарчук // Міжнародна науково-технічна конференція „Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці” „ІФНТУНГ-40” , 2007.
 3. Захарчук В.І. Інноваційна технологія переобладнання дизелів у газові двигуни з іскровим запалюванням / В.І. Захарчук, І.С. Козачук О.В. Захарчук // Тези І науково-практич¬-ного семінару "Інноваційні технології в автомобільному транспорті", Житомир: ЖДТУ, – 2007. – С.33-37.
Зарубіжні наукові видання

2022

 1. Zakharchuk V. Method for forecasting engine indicators for its work on different fuels /
  V. Zaharchuk, O. Zaharchuk // Х International scientific congress AGRICULTURAL MACHINERY 2022. – Varna, Bulgaria. – 2022. – P. 31–33.
  / URL: https://stumejournals.com/journals/am/2022/2/50.full.pdf

2020

 1. Zaharchuk V. Indexes of gas engine converted from a tractor diesel / V. Zaharchuk, O. Zaharchuk // Trans Motauto World. - 2020. - Vol. 5, Issue 2. - S. 71-73. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4966

2018

 1. Zakharchuk V. Improvement of wheeled tractor’s regulator in diesel engine / V. Zakharchuk, O. Zakharchuk, N. Tolstushko // L SCIENTIFIC JOURNAL "TRANS MOTAUTO WORLD". - 2018. - VoI. 3 (2018), Issue 4. - S. 192-194 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4957

2017

 1. Zakharchuk V.I. The study of operational parameters of a wheeled tractor with a gas engine in the transport process / V.I. Zakharchuk, O.V. Zakharchuk, N.G. Kuts, M.I Zakharchuk // Agricultural and mechanical engineering - 2017. – S. 81-86. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4955

2016

 1. Захарчук В.И. Метод расчетно-экспериментального исследования показателей колесного трактора при его работе на альтернативном топливе / В.И. Захарчук, О.В. Захарчук // Материалы
  Международной научно-практической конференции «Научно-технический прогресс в сельскохозяйственом производстве», Минск, 2010. – С. 243-248.
 2. Zakharchuk V. Method for forecasting engine indicators for its work on different fuels /
  V. Zaharchuk, O. Zaharchuk // Х International scientific congress AGRICULTURAL MACHINERY 2022. – Varna, Bulgaria. – 2022. – P. 31–33.
  / URL: https://stumejournals.com/journals/am/2022/2/50.full.pdf
 3. Захарчук В.И. Улучшение эксплуатационых характеристик биодизельного топлива / В.И. Захарчук, О.В. Захарчук та ін. // Материалы XXI научно-технической конференции с международным участием «Транспорт, экология – устойчивое развитие». Варна. – №22, 2015. – С. 250-256.
 4. Матейчик В.П. Определение рациональных значений параметров управления трансмиссией и газовым двигателем колесного трактора в транспортном процессе / В.П. Матейчик, В.І. Захарчук, О.В. Захарчук // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – Lublin, 2013. – Vol. 15, № 4. 2013. – С. 309–313.
 5. Захарчук В.И. Показатели конвертированого с дизеля газового двигателя с искровым зажиганием / В. И. Захарчук, О.В. Захарчук // Вестник ТАДИ. – Выпуск №4, Ташкент, 2012. – С. 55-61.
 6. Zaharchuk V. Estimation of biodiesel fuel on the basis of rape oil and isopropyl alcohol / V. Zaharchuk, V. Tkachuk, O. Zaharchuk // Polish academy of scienses, branch in Lublin, volume XI, Lublin, 2011, p. 450-456.