s.zelenko@lutsk-ntu.com.ua

Зеленко Сергій Володимирович

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту

Доцент

Зеленко Сергій Володимирович

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Зеленко Сергій Володимирович, українець, народився 22.07.1982 р. в м. Луцьк.

У 1999 році закінчив Гіркополонківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. З 1999 по 2004 рр. навчався в Луцькому державному технічному університеті за спеціальністю "Облік і аудит". З 2004 по 2008 рр. навчався в аспірантурі ЛНТУ. З 2007 р. - асистент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ. В 2009 р. захистив дисертацію за спеціальністю 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" на тему: "Організація бухгалтерського обліку та аналізу в сільськогосподарських виробничих кооперативах". З 2009 р. - ст. викладач кафедри обліку і аудиту ЛНТУ. З 2013 р. по даний час - доцент кафедри обліку і аудиту. З 2016 по 2019 рр. виконував обов'язки заступника декана з наукової роботи факультету обліку та фінансів ЛНТУ. З 2019 р. і по даний час - директор ТОВ "СП ПРОФ ТРЕЙД".

Магістр за спеціальністю "Облік і аудит" - 2004 р. 

https://drive.google.com/file/d/1THo13Mi5sBb3wjtEhUEB9BjXdHyuHbWE/view?usp=drive_link

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" - 2010 р.

https://drive.google.com/file/d/1m1sMAoYB0UOl41_qOiI18ycuQgpCL4gM/view?usp=sharing

Доцент кафедри обліку і аудиту - 2013 р.

https://drive.google.com/file/d/121O4-12JIgJOCzcUw9nM8ysqzU5R2EAF/view?usp=sharing

З 2004 по 2008 рр. - аспірант в ЛНТУ.

З 2007 по 2009 рр. - асистент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ.

З 2009 по 2013 рр. - ст. викладач кафедри обліку і аудиту ЛНТУ.

З 2013 по даний час - доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ.

З 2016 по 2019 рр. - заступник декана з наукової роботи факультету обліку та фінансів.

З 2019 р. по даний час директор ТОВ "СП ПРОФ ТРЕЙД".

З 2013 р. член ГО "Перспективи Волині" приймав участь у підготовці проектних заявок за програмою PL-BY-UA.

Один проект отримав фінансування в сумі понад 180 000 євро.

Обліково-аналітичне забезпечення розвитку природно-ресурсного потенціалу ОТГ.

Організація обліку та контролю в сільськогосподарських підприємствах.

Монографія

2023

  1. Інформаційний базис обґрунтування управлінських рішень: стан та перспективи розвитку: колективна монографія (автори Зеленко, Московчук, Нужна, Писаренко, Тлучкевич). Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 223 с.
Навчальний посібник

2023

  1. Облік, оподаткування та контроль: навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: І.І.Бабіч, І.М.Вахович, О.О. Гаврилюк, І.В. Жураковська, С.В.Зеленко, О.І. Кузьмак, К.Є. Нагірська, Т.А.Писаренко, Р.В.Сидоренко, Т.А.Талах. / під ред. І.В. Жураковської. Луцьк:ЛНТУ, 2023, 402 с.

2019

  1. Бродська І.І., Гаврилюк О.О., Жураковська І.В., Зеленко С.В. Бухгалтерський облік. практикум: Навч. посіб. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2019. - 412 с.
Статті Web of Science

2023

  1. SKRYPNYK S., PODMESHALSKA Y., BUBELA A., ZADNIPROVSKYI O., ZELENKO S.. Accounting as a Basis for Information Support of Enterprise Taxation. AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH, VOLUME 13, ISSUE 2, SPECIAL ISSUE XXXVI, 125-129. / URL: https://doi.org/10.33543/130236

2020

  1. Oksana H. Agres, Oksana B. Sadura, Tetiana O. Shmatkovska, Sergii V. Zelenko Development and Evaluation of Efficiency of Leasing Activities in Agricultural Sector of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 20, Issue 3, 2020. P/ 53-60. / URL: http://surl.li/ntgwq
  2. O. Agres, A. Shvorak, O. Marcus, S. Zelenko, N.Tluchkevych, O. Zelenko The Impact of the Peasant Farms Functioning on the Differentiation of the Living Level of the Rural Population. A Case Study of Volyn Region, Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 20, Issue 2, 2020 P. 13-18. / URL: http://surl.li/ntgxb
Зарубіжні наукові видання

2021

  1. Lipych, L., Zelenko, O., Zelenko, S., Kushnir, M., & Khilukha, O. Construction of KPI-based motivation policy for advancing sustainable procurement logistics of agricultural enterprises: competence approach. Law, Business and Sustainability Herald. № 1(1). 2021. Pp. 4–13. (0,55 обл.вид.арк) ISSN 2787-9356.