o.zielinska@lntu.edu.ua

Зелінська Ольга Миколаївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 01 грудня 1981 року в місті Луцьку Волинської області. У 2004 році закінчила повний курс навчання в Луцькому державному технічному університеті за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У листопаді 2004 року була зарахована до аспірантури Луцького державного технічного університету з відривом від виробництва.  

У червні 2009 р. у спеціалізованій вченій раді К 35.051.01 в Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання монополізму в трансформаційній економіці України», в результаті чого присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством» (диплом кандидата наук ДК №055179, виданий на підставі рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 14.10.2009 р., протокол №16-06/4).

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 30.11.2012 р., протокол №7/02-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки (атестат доцента 12ДЦ №032904).

 

У 2004 році закінчила Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Менеджмент організацій». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 22 червня 2004 року присвоєно кваліфікацію «Магістра з менеджменту організацій» (диплом ВС № 25633129).

Кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством»  з жовтня 2009 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів). ДК № 055179.

Вчене звання доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки присвоєно у листопаді 2012 року. 12 ДЦ 032904.

У вересні 2006 року була прийнята на посаду асистента кафедри теорії економіки та менеджменту ЛДТУ (з вересня 2007 року згідно наказу №257-А перейменована у кафедру економічної теорії та міжнародної економіки, де з грудня 2012 року обіймала посаду доцента даної кафедри. За вказаний термін була захищена дисертація та присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук (рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України від 11 червня 2009 року, диплом кандидата наук ДК № 055179, Київ 14 жовтня 2009 року). Рішенням Вченої ради Луцького національного технічного університету від 30 листопада 2012 року Зелінській О.М. присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки (атестат доцента ДЦ № 032904). Станом на зараз кафедра носить назву кафедра міжнародних економічних відносин (згідно до наказу № 760-04-3 від 24.12.16р.). Стаж роботи в Луцькому національному технічному університеті становить 17 років, в тому числі науково-педагогічної роботи – понад 17 років.

перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні, вплив процесів глобалізації на розвиток національних економік, конкуренція і конкурентоспроможність на внутрішньому та світовому ринку, дипломатичний протокол як політичний інструмент сучасних міжнародних відносин, сучасні проблеми дослідження міжнародних відносин та світової політики

Монографія

2019

 1. Інституційне забезпечення бізнес-діяльності в умовах світової інтернаціоналізації сфер виробництва та послуг Текст : монографія / О.В. Баула, Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська, О.М. Лютак, Л.В. Савош. - Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. - 284 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4679

2018

 1. Транснаціоналізація світової економіки : колективна монографія / О.В. Баула, Т.М. Вісина, В.В.Вісин, Н.М. Галазюк, О.В. Журавльов, О.М. Зелінська, О.Я. Кравчук, П.Я. Кравчук, О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.А. Урбан. – Луцьк : Вежа Друк, 2018. – 236 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4765

2017

 1. Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин : колективна монографія / О.В. Баула, Т.М. Вісина, В.В.Вісин, Н.М. Галазюк, О.В. Журавльов, О.М. Зелінська, О.Я. Кравчук, П.Я. Кравчук, Л.В. Корольчук, О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.А. Урбан. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 317 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4763
Навчальний посібник

2023

 1. Міжнародні економічні відносини: магістерський курс: Навчальний посібник / Зелінська О.М., Лютак О.М., Баула О.В., Галазюк Н.М., Корольчук Л.В., Урбан О.А. Луцьк: видавництво «Терен», 2023. 328 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13953

2022

 1. Міжнародні економічні відносини та світова політика. Частина 1: Навчальний посібник / Лютак О.М., Баула О.В., Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Корольчук Л.В., Кравчук П.Я., Урбан О.А., Полянська Т.О. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2022. 324 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13380

2021

 1. ЕКОНОМІКС. Частина 1: Вступ до економікса. Мікроекономіка: Навчальний посібник / Баула О.В., Вісина Т.М., Лютак О.М., Савош Л.В., Кравчук О.Я., Зелінська О.М., Полянська Т.О. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 320 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8146

2018

 1. Економіка: макро- та мікроекономічні аспекти: Навчальний посібник / Баула О.В., Вісин В.В., Вісина Т.М., Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Ліщук В.І., Лютак О.М, Савош Л.В. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2018. – 280 с.

2016

 1. Європейська та євроатлантична інтеграція. Навчальний посібник/ Баула О.В., Божидарнік Т.В., Вісина Т.М., Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Кравчук О.Я., Кравчук П.Я., Корольчук Л.В., Лютак О.М., Никитюк Т.Л., Савош Л.В., Урбан О.А.– Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2016. – 328с. Рекомендовано Вченою радою Луцького НТУ як навчальний посібник (протокол №6 від 24.05.2016р.)
Статті Web of Science

2020

 1. 2. O. Baula, О. Liutak, L. Chepurda, Н. Chepurda, О. Zelinska. Financial levers and consequences implementation of world experience of business activity in domestic tourism market. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, [S.l.], v. 4, n. 35, p. 476-485, dec. 2020. ISSN 2310-8770. Доступно за адресою: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3032/3116>. doi:http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222495.

2017

 1. 1. Зелінська О.М., Баула О.В., Галазюк Н.М. Сonceptual framework for organizational and economic mechanism formation to increase the region competitiveness with the globalization of the world economic relations. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. №2. С. 76-84.
  https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/66014/1/Baula.pdf;jsessionid=C30B051F129679AE1E04BF0360D6055F
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Зелінська О.М. Дипломатичний протокол як політичний інструмент сучасних міжнародних відносин. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2023. Вип. 19. Т.1 С.46-54 doi: 10.15330/apred.1.19.46-54
  2. Зелінська О.М., Галазюк Н.М. Міжнародний переговорний процес як засіб дипломатії. Економічний форум. Науковий журнал Луцького НТУ №3. 2023. С. 68-73. (Index Copernicus). http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/418/40

2022

 1. 1. Зелінська О.М Аssessment of the role and impact of tnb on the world economy in the conditions of financial globalization. Оцінка ролі та впливу ТНБ на світову економіку в умовах фінансової глобалізації. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2022. Т. 1. Вип. 18. С. 132-140 https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/view/6105/6362

  2. Зелінська О.М. Вітчизняна дипломатія періоду незалежності: становлення та пріоритетні напрями розвитку. Економічний форум. 2022. №4. С. 122-127. http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/38/56

2021

 1. Galaziuk N., Zelinska O. CURRENT TRENDS OF TRANSNATIONAL BANKS AND THEIR INFLUENCE ON THE WORLD ECONOMY IN THE CONTEXT OF FINANCIAL. Економічний форум. 2021. №4. С. 42-49. https://drive.google.com/file/d/1LAzLAF213iX4sPHU_7uU1KFEX0moxOAL/view
  2. Зелінська О.М., Іванішів В. Організаційно-економічні основи функціонування світового ринку зерна. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького НТУ. Серія «Регіональна економіка». Випуск 18 (71). Редкол: відп. ред. к.е.н., професор І.В. Кривов’язюк. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ. 2021. С.47-54. https://doi.org/10.36910/2707-6296-2021-18(71)-6

2020

 1. 1. Зелінська О.М., Галазюк Н.М. Пріоритетні напрями ефективності співпраці України з міжнародними кредитними інститутами. Економічний форум. 2020. №4 С. 30-37. https://drive.google.com/file/d/1Ck6cx6Dx1sYp0l9qx8-6yAiF8xvkyPgd/view

  2. Зелінська О.М. Сутність міжнародної міграції робочої сили та оцінка сучасного рівня інтеграції України в міждержавний ринок робочої сили. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Т. 2 № 16. 2020. С. 28-36. https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/view/4611/5090

  3. Галазюк Н.М., Зелінська О.М. Трансформація світової фінансової системи: тенденції та перспективи розвитку сучасних фінансових ринків. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького НТУ. Серія «Регіональна економіка». Випуск 17 (67). Редкол: відп. ред. к.е.н., професор І.В. Кривов’язюк. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. 348 с. С.62-73. https://doi.org/10.36910/2707-6296-2020-17(67)-7

2019

 1. Зелінська О.М. Сутність та проблеми розвитку міжнародної економічної інтеграції.Економічний форум. 2019. №4. С.19-25. https://drive.google.com/file/d/1qrH93pGati7pJ8bQWk7USYomNxkpzNeT/view
  2. 3. Зелінська О.М. Вплив неурядових організацій на процеси трансформації сучасної світової системи. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія»: Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Випуск 16 (64). Луцьк, 2019. С.41-48. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnet_2019_16_8
Тези доповідей

2023

 1. Зелінська О.М. Зовнішньоторгівельна політика як основа забезпечення стійкого розвитку держави. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку», м. Тепліце (Чехія) 07 лютого 2023 року. С.418-423
  file:///C:/Users/Olya/Downloads/conf-29%20(2).pdf
  2. Зелінська О.М., Наріне Т. Демографічна проблема сучасності: глобальний аспект. Матеріали ІІІ міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (19 травня 2023 р.) 2023
  3. Зелінська О.М. Римський клуб: особливості діяльності та досвід для розвитку України. Матеріали ІІІ міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (19 травня 2023 р.) 2023
  4. Зелінська О.М., Галазюк Н.М Вітчизняні підприємства на світових ринках: пробеми та перспективи. Матеріали ІІІ міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (19 травня 2023 р.) 2023
  5. Зелінська О.М., Крижалов Н. Міжнародні санкції в світовій політиці як спосіб підтримки міжнародного миру та безпеки. Матеріали ІІІ міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (19 травня 2023 р.) 2023
  6. Богдан Д., Зелінська О. Роль МВФ у регулюванні міжнародних валютно-фінансових відносин. Матеріали ІІІ студентського наукового семінару «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття» (26 травня 2023 р.). 2023
  7. Гаврилюк В., Зелінська О. Трудова міграція до країн Європи: украївський контекст. Матеріали ІІІ студентського наукового семінару «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття» (26 травня 2023 р.). 2023
  8. Коменда І., Зелінська О. Розвиток інвестиційної привабливості національної економіки в сучасних умовах господарювання. Матеріали ІІІ студентського наукового семінару «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття» (26 травня 2023 р.). 2023
  9. Сахнюк А., Зелінська О. Інтеграція України в міжнародний ринок робочої сили. Матеріали ІІІ студентського наукового семінару «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття» (26 травня 2023 р.). 2023
  10. Сахнюк Ю., Зелінська О. Взаємодія валютного курсу та зовнішньої торгівлі. Матеріали ІІІ студентського наукового семінару «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття» (26 травня 2023 р.). 2023
  11. Сулім Ю., Зелінська О. Ера цифрової дипломатії: суть та значення. Матеріали ІІІ студентського наукового семінару «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття» (26 травня 2023 р.). 2023
  12. Зелінська О.М., Галазюк Н.М. Глобальна продовольча безпека в контексті військових дій на території України: загрози та виклики. Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства», м. Орхус (Данія) 10 серпня 2023 року. С.24-26 URL: http://www.economics.in.ua/2023/08/10.html
  13. Зелінська О.М. Трансформація цифрової дипломатії в сучасній зовнішній політиці України. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-прикладні аспекти розвитку цифрової держави в Україні» (9 листопада) 2023, м.Київ. с. 165-169

2022

 1. Зелінська О.М. Сучасний світовий досвід регулювання ринку зерна. VII Международная научно-практическая конференция «SCIENCE, TRENDS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT», 21-23 февраля 2022 г., Будапешт, Венгрия. С.60-64
  https://eu-conf.com/events/science-trends-and-perspectives-of-development/
  2. Зелінська О.М. Перспективні напрями нарощення експортного потенціалу України в умовах євроінтеграції. Матеріали ІІ міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (20 травня 2022 р.) 2022, С.37-40
  3. Зелінська О.М., Гурик А. Фактори впливу на розвиток сільського туризму транскордонного регіону. Матеріали ІІ міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (20 травня 2022 р.) 2022, С 40-44
  4. Коменда І., Зелінська О. Економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили. Матеріали ІІ студентського наукового семінару «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття» (27 травня 2022 р.). 2022.
  5. Заболотна В., Зелінська О. Світовий ринок зернової продукції як різновид світового товарного ринку. Матеріали ІІ студентського наукового семінару «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття» (27 травня 2022 р.). 2022.
  6. Татарчук Д.Д., Зелінська О.М. Перспективи розвитку міжнародних відносин на тлі сучасних регіональних конфліктів: український контекст. Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень: матеріали V Міжнародної студентської наукової конференції, м. Київ, 2 грудня, 2022 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2022. с. 69

2021

 1. Зелінська О.М. Тенденції та перспективи розвитку сучасних фінансових ринків. XV Международная научно-практическая конференція «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» 23.04.2021г. Пинск. 2021. Ст. 26-28
  https://www.polessu.by/sites/default/files/files/22-kox/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.pdf
  2. Зелінська О.М. Зовнішньоторговельна політика як основа забезпечення стійкого розвитку держави. Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: Луцький НТУ, 2021. ст. 50-54
  3. Зелінська О.М. Значення маркетингової стратегії для підприємств, що здійснюють ЗЕД. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, Україна, 21 травня 2021 року). Ст. 49-52
  https://mev.biem.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/IER-and-SD-2021.pdf
  4. Зелінська О.М. Значення маркетингової стратегії для монополістичних конкурентів, що здійснюють ЗЕД. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб.наук. праць. Переяслав. 2021. Вип.68. С.31-35.
  https://confscience.webnode.com.ua/_files/200000129-9ff259ff26/%2068-1.pdf?ph=2a65d93b97
  5. Зелінська О.М. Оцінка ролі та впливу ТНБ на світову економіку в умовах фінансової глобалізації. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти розвитку міжнародних економічних відносин і світового господарства», м. Ужгород 12-13 листопада 2021 року. С.33-37
  6. Коменда І.Т., Зелінська О.М. Євроінтеграційний вибір України. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (3 грудня 2021 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 15. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 205-208
  7. Солов’єнко Д.В., Зелінська О.М. Вплив глобалізації на інвестиційні процеси в Україні. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (3 грудня 2021 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 15. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 497-501

2020

 1. Галазюк Н.М., Зелінська О.М. Рівень енергетичної безпеки та тенденції розвитку альтернативної енергії на міжнародній арені. ІV International Scientific-practical Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies: Conference Proceedings, February 21th, 2020. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. 128 pages. C.5-9
  https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/33.-Tbylysy-Hruzyia-fevral-2020.pdf
  2. Зелінська О.М. Євроінтеграція як фактор формування та реалізації експортного потенціалу транскордонних регіонів. Тези Х міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк РВВ Луцького НТУ, 2020. С. 48-51
  3. Зелінська О.М., Королюк Д.С. Актуальні проблеми світової економіки сьогодення. Тези Х міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк РВВ Луцького НТУ, 2020. С. 51-55
  4. Зелінська О.М., Любарська О.С. Оцінка сучасного стану світової фінансової системи та варіанти її реформування. Тези Х міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк РВВ Луцького НТУ, 2020. С. 79-82
  5. Галазюк Н.М., Зелінська О.М. Система державної експортної підтримки в зарубіжних країнах: досвід для України. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Становлення та особливості регулювання соціально-економічного розвитку країни». 7.11. 2020 р. Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. С.18-22.

2019

 1. Зелінська О.М. Чинники становлення та еволюції міжнародних економічних інтеграційних процесів. Тези IХ міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк РВВ Луцького НТУ, 2019.
  2. Зелінська О.М., Дядюсь Д. Особливості співробітництва між Україною та ЄС в контексті інтернаціоналізації бізнес-діяльності. Тези IХ міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк РВВ Луцького НТУ, 2019.
  3. Зелінська О.М., Буліч А. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в контексті транскордонного співрбітництва. Тези ІХ міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк РВВ Луцького НТУ, 2019.
  4. Каленюк М., Зелінська О. Сутність та тенденції розвитку міжнародної економічної інтеграції. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 грудня 2019 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 13. Ч. 1. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С.282-285.
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Зелінська О.М. Трансформація економічної ролі держави в контексті глобалізації світогосподарських процесів. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». Вінниця-Відень. 2023. № 24. С. 147-150 https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/17.02.2023/12

2021

 1. Зелінська О.М. Особливості діяльності вітчизняних експортно-орієнтованих підприємств на світовому ринку. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий журнал GRAIL OF SCIENCE. ВІННИЦЯ-ВІДЕНЬ. № 10. 2021. С. 160-164. http://dx.doi.org/10.36074/grail-of-science.19.11.2021.028