zhurakovska

Жураковська Ірина Володимирівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Жураковська Ірина Володимирівна народилася 18 січня 1983 року у м. Камінь-Каширський Волинської області. 

У 2000 році закінчила загальноосвітню школу №11 м. Луцька та вступила до Луцького державного технічного університету, який  закінчила у 2005 році та здобула кваліфікацію магістра з спеціальності "облік і аудит".

У 2005 році вступила до аспірантури Луцького національного технічного університету. Кандидат економічних наук з 2008 року. Дисертацію захищено  у спеціалізованій вченій раді К 26.350.02 у Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” УААН (м.Київ).

Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно у 2011 році

 

Основна

2005р. – Луцький державний технічний університет, магістр за спеціальністю «Облік і аудит». Диплом ВС28066874 від 25.06.2005

2008 р. – ННЦ «Інститут аграрної економіки», кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), диплом 12ДЦ25441 від 01.07.2011

Додаткова

2018 - ТОВ «Техноценр Маяк». Свідоцтво про право викладання навчальних курсів MeDoc. Сертифікат ЛНТУ/В009 від 15.11.2018

2018 - Навчально-методичний центр Управління освіти Білоцерківської міської ради (Україна) за темою «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти». СЕРТИФІКАТ № БЦ-С-3120 (Наказ №28 від 26.10.2018 р.)

2019 - Balikesir University (м.Баликесір, Туреччина) за напрямом «Участь в ERASMUS+ International Staff week Balikesir Unaiversity». Сертифікат від 05.07.2019

2020 - Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м.Луцьк, Україна) за напрямом «Вдосконалення професійних компетентностей з підготовки навчально-методичних матеріалів та викладання дисциплін для студентів напряму підготовки «Облік і оподаткування». Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) №128/80 від 30.11.2020

2021 - ГО «Інститут партнерства та сталого розвитку» (м.Київ, Україна) за напрямом «Академія для жінок-підприємець AWE2020-2021»,  сертифікат №AWE-15 від 22.06.2021

2021 - First Certificate in English (FCE) – B2 CEB1-225

2021 - ТОВ «Академія цифрового розвитку». Сертифікат про завершення курсу «ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ, ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ». Сертифікат № 2GW-198  від 19.10.2021

2022 - ДЗ «Академія фінансового моніторингу». Освітня програма навчання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, розповсюдження зброї масового знищення. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №33695210/000043-22 від 28.01.2022

2023 - ГО «Прогресильні». Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти. Сертифікат ПВ-0648 від 01.05.2023

 2006 - 2009   асистент, старший викладач кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету

2009 доцент кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету

2004 - 2013 – головний бухгалтер ТОВ "Актив-Аудит"

2013 - 2020 асистент аудитора ТОВ "Терраудит"

2020 – директор ТОВ "Консалтинг Про-Ф"

Облік та оподаткування діяльності суб’єктів господарювання

Монографія

2022

 1. Zhurakovska I.V. AUDIT OF CRYPTOCURRENCY TRANSACTIONS. Collective Monographs of Scientific Articles „THE ECONOMY OF BULGARIA AND THE EUROPEAN UNION IN THE GLOBAL WORD” Sofia, 2022. С.462-472 / URL: https://www.researchgate.net/publication/360873671_AUDIT_OF_CRYPTOCURRENCY_TRAN…
Статті Scopus

2022

 1. Iryna Zhurakovska, Oksana Nuzhna, Nataliia Tluchkevych. TRENDING TOPICS OF ACCOUNTING RESEARCH: EXPERIENCE OF UKRAINE. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice,. 2022. Vol. 4(45). P. 276–284. / URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3826
Статті Web of Science

2022

 1. Iryna Zhurakovska, Oksana Nuzhna, Nataliia Tluchkevych. TRENDING TOPICS OF ACCOUNTING RESEARCH: EXPERIENCE OF UKRAINE. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice,. 2022. Vol. 4(45). P. 276–284. / URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3826

2021

 1. Zhurakovska I., SydorenkoR., Fuhelo P., Khomenko L., Sokrovolska N. (2021) The Impact of Taxes on the Reproduction of Natural Forest Resources in Ukraine . Independent Journal of Management & Production. N. 12(3). 2021. P. 108-122 / URL: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1511

2020

 1. Іryna V. Zhurakovska, Roman V. Sydorenko, Irina I. Brodska (2020). Factors of influence on employment in small and medium-sized business in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. No №1. pp.100-108 / URL: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1511
 2. Zhurakovska, I., Antoniuk, O., Kuzyk, N., Sydorenko, R. Sakhno, L. (2020). The Role of «BigFour» Auditing Firms in the Public Procurement Market in Ukraine. Independent Journal of Management& Production, 2020. No 11(9), pp. 2483-2495. / URL: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1432
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Жураковська І.В., Тлучкевич Н.В. Алгоритм обліку собівартості міжнародних вантажних перевезень: фактори впливу та інформаційне забезпечення. Галицький економічний вісник, 2023. Том 82. № 3. С. 52–61 / URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.03.052

2022

 1. Сидоренко Роман, Жураковська Ірина. Облік грантів: впровадження правил обліку за МСФЗ у вітчизняну практику. ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ. 4/2022. С.127-135. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-4-16

2021

 1. Жураковська І.В. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ БУХГАЛТЕРІВ В УКРАЇНІ: ЯК ПЕРЕВІРИТИ? Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Луцьк: Вежа-Друк, 2021.–No 4(28). C. 56-66. / URL: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2021-04-56-66

2019

 1. Жураковська І.В. Облік права користування земельними ділянками у складі нематеріальних активів . Економічний форум. №1. 2019. С.170-175 / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_1_28
 2. Жураковська І.В. Аналіз бухгалтерських підходів у вирішенні екологічних проблем. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 16 (61). 2019. С.55-66 / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2019_16_8
Тези доповідей

2023

 1. Zhurakovska Iryna. Key Steps to Support Small Businesses in Times of War: Ukraine’s Experience. Business research and management; Conference proceedings of the 2nd conference. University of New York Tirana (unyt), Albania, 2023.p.285-290. / URL: http://surl.li/kvfig
 2. Сидоренко Р.В., Жураковська І.В. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами IІІ Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 25 травня 2023 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. С.161.-163. / URL: https://drive.google.com/file/d/11BI-g4kYk2DAYMkQgIoCa3ormP8V96Q3/view
 3. Жураковська І.В, Павляшик Н. ЗЕД діяльність підприємств лісового господарства: тенденції оподаткування. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (23 червня 2023р). відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 15. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023 С.43-45. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14296

2022

 1. Жураковська І.В., Грищук О.С. Нормативне регулювання обліку операцій з віртуальними активами. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції (24 червня 2022 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 14. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. С.72-73. / URL: https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1A-DzNDxo4o75dfr-NzuFlrAESPcBx7Qw
 2. Zhurakovska Iryna, Sydorenco Roman. Impact of military actions on the development of small business in the border regions of Ukraine. SCIENTIFIC CONFERENCE "Security in Crisis Situations in the Border Regions of Poland and Ukraine". 17-18th November 2022. John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. С.191-209 / URL: https://www.pbu2020.eu/en/librarynews/97#book/55

2021

 1. Ірина Жураковська. ОБЛІК І КОТРОЛЬ ЗЕМІЛІ ЯК ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ. IV Міжнародній науково-практичній конференції «СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ЛОКАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР» 8-9 вересня 2021 р., м. Тернопіль, Західноукраїнський національний університет. / URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42912/1/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%…
 2. Жураковська І.В. Автоматизація обліку операцій з віртуальними активами Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» (м. Луцьк, 9 жовтня 2021 року). Випуск 8. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021 С.154-156. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10286

2020

 1. Жураковська І.В. ЧИ Є БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДЖЕРЕЛОМ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКІВ, ЩО НАПОВНЮЮТЬ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ? Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції,присвяченій 20-й річниці створення кафедри аудиту «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку» (10 грудня 2020 р.) С.478-471. / URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/35147/Oaao_20_12_188.pdf?sequence=1

2019

 1. Жураковська І.В. СУЧАСНА ТЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: збірник тез доповідей всеукр. наук.- практ. конф. (10 жовтня 2019 р.) / відп. ред. Є.В. Калюга. – К.: НУБіП України, 2019. С59-60. / URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/23118.pdf
 2. Жураковська І.В. ВРАХУВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф. ‒ Житомир: Житомирська політехніка, 2019. C.230-232 / URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/230.pdf