zhvania@lntu.edu.ua

Жванія Людмила Вікторівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

Доцент

Людмила Жванія

Написати повідомлення
Написати повідомлення

1991 року вступила на філологічний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки і закінчила його в 1997 році, отримавши кваліфікацію вчителя української мови і літератури.

З 1999 до 2001 року працювала у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки молодшим науковим співробітником держбюджетної теми № 28-98, а з 2001 по 2003 рік - на посаді завідувача лабораторії.

Протягом 2003-2004 навчального року працювала вчителем української мови і літератури Першої української школи ім. М. Грушевського в місті Тбілісі, Грузія.

З 2006 до 2007 року працювала асистентом відділення «Абітурієнт» факультету довузівської підготовки молоді Волинського державного університету імені Лесі Українки.

У 2008 - 2014 рр. працювала в Луцькій міській раді на посаді головного спеціаліста, державного адміністратора дозвільного центру.

Протягом 2006 – 2013 років навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі історії української літератури і шевченкознавства (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Задорожна Л. М.)

У 2014 році захистила дисертацію на тему «Категоріальні парадигми людського буття׃ візія Т. Шевченка та Лесі Українки».

З вересня 2014 року працювала в ВНУ ім. Лесі Українки на посаді старшого викладача кафедри соціальних комунікацій.

З грудня 2021 по серпень 2023 року – доцент кафедри соціальних комунікацій ВНУ ім. Лесі Українки.

З вересня 2023 року доцент кафедри іноземної та української філології ЛНТУ.

Базова освіта:

  • Волинський державний університет ім. Лесі Українки, спеціальність: українська мова і література; кваліфікація: вчитель української мови та літератури, диплом ЛП ВС №000027 від 27.06.1997 р.;
  • Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, магістр, спеціальність: «Філологія», освітньо-професійна програма «Мова та література (польська). Переклад», професійна кваліфікація «Магістр філології, науковий співробітник, фахівець зі слов’янських мов та літератур, викладач польської та англійської мови, перекладач», диплом М19 №029359 від 31.01.2019 р.

Науковий ступінь:

Кандидат філологічних наук із спеціальності українська література. Тема дисертації: «Категоріальні парадигми людського буття: візія Тараса Шевченка і Лесі Українки», диплом кандидата наук ДК № 022220 від 26.06.2014 р.

Учене звання:

Доцент кафедри соціальних комунікацій (АД № 009067 від 30 листопада 2021 р.)

  • Українська література ХІХ-ХХ ст.
  • Публіцистика: історичний аспект та сучасний стан.
  • Літературна комунікація.
  • Соціальні комунікації.